Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.35/10.5.2010 Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων από τις Υπηρεσίες Υγείας βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

(Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων από τις Υπηρεσίες Υγείας βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ 10.5.2010
Αρ. Πρωτ.Γ32/ 591

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες: Άννα Πετρουτζάκου
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241
Τηλέφωνο : 210 5215223
Fax : 210 5228509


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ.35


Θέμα: «Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων από τις Υπηρεσίες Υγείας βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)»


Όπως είναι γνωστό η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται από 1.10.2009 με τον ΑΜΚΑ.

Όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλονται σ’ αυτό καθημερινά αναφορές, ότι σε κάποιες υγειονομικές υπηρεσίες των ΦΚΑ δεν εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι, με την αιτιολογία ότι ο ΑΜΚΑ τους είναι λάθος, γιατί τα 6 πρώτα ψηφία του ΑΜΚΑ δεν αντιστοιχούν στην ημερομηνία γέννησης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ιατρικές εξετάσεις και φάρμακα.

Σας ενημερώνουμε ότι από 1.6.2009 έστω και αν τα 6 πρώτα ψηφία του ΑΜΚΑ δεν αντιστοιχούν στην ημερομηνία γέννησης, ο ΑΜΚΑ είναι σωστός, γιατί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ οικ.7791/245/Φ80321/30.3.2009 (ΦΕΚ Β/596/1.4.2009) καμία μεταβολή στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο δεν αλλάζει τον ΑΜΚΑ μετά την 1.6.2009, ο οποίος παραμένει σταθερός και αμετάβλητος και προσδιορίζει για πάντα ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.

Μετά από τα παραπάνω, οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται κανονικά, έστω και αν διαπιστώνεται ότι τα 6 πρώτα ψηφία του ΑΜΚΑ δεν αντιστοιχούν στην ημερομηνία γέννησης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοκ. Μέριμνας
Φωτεινή Ρουμπλή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο