Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Π50/8/488/5.5.2010 Καταβολή αποζημίωσης Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή Υγειον/κών Υπηρεσιών

(Καταβολή αποζημίωσης Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή Υγειον/κών Υπηρεσιών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ 5 / 5 /2010
Αριθ. Πρωτ. Π50 / 8 /488

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16
ΤΗΛ.: 210 5236611

ΘΕΜΑ : «Καταβολή αποζημίωσης Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή Υγειον/κών Υπηρεσιών».

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη χρέωση των Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Οργανισμών για την εξέταση των υπαλλήλων τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και την εξέταση ΑΜΕΑ σύμφωνα με το Ν. 2643/1998 κλπ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από 8-1-07 (εγκύκλιο 4/07), αναπροσαρμόσθηκε η αποζημίωση σε 46,14 ευρώ που καταβάλλουν τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξέταση των ασφαλισμένων τους από τις Α/θμιες & Β/θμιες Υγειον/κές Επιτροπές μας.

Επομένως για κάθε υπάλληλο ή ασφαλισμένο Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, που παραπέμπεται από τον Φορέα του για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές μας, είτε για τη διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας (για τη χορήγηση σύνταξης ή επιδομάτων αναπηρίας) είτε για τη διαπίστωση ανικανότητας προς εργασία (για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ή την ασφάλιση έμμεσου μέλους κλπ),οι γραμματείς θα χρεώνουν το ποσόν των 46,14,ευρώ.

Από την παραπάνω χρέωση εξαιρούνται οι υπηρεσίες του Δημοσίου των οποίων οι υπάλληλοι έχουν ασφάλιση ΙΚΑ και εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές μας.

2. Με τις διατάξεις του Ν.2643/1998 (εγκύκλιο 69/00), του αρθρ. 18 του Ν. 2736/1999, του αρθ. 14 του Ν. 3144/2003 (εγκύκλιο 62/03) και του πρόσφατου Π.Δ. αριθ. 37/2009, οι Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι Β/θμιες Υγ. Επιτροπές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κατέστησαν αρμόδιες για την εξέταση όλων των ατόμων που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Φορέα, ακόμα και ανασφάλιστοι και επιθυμούν να χαρακτηρισθούν ΑΜΕΑ.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η χρέωση όλων των ασφαλιστικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΓΑ, είναι 44 ευρώ (15.000 δρχ) για κάθε εξεταζόμενο περιστατικό.

Επισημαίνουμε ότι τα ΑΜΕΑ, που είναι ασφαλισμένα στο Δημόσιο καθώς και τα ανασφάλιστα άτομα, εξαιρούνται της εν λόγω χρέωσης.

Κατόπιν των παραπάνω, προς διευκόλυνση των αρμοδίων Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επεξεργάζονται τα σχετικά χρεωστικά σημειώματα αλλά και των ξένων Φορέων που καλούνται να καταβάλλουν κάθε φορά τις παραπάνω αναφερόμενες αποζημιώσεις, οι αρμόδιοι γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών, παρακαλούνται όπως αναγράφουν κάθε φορά, ευκρινώς, όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Φορέα, προς τον οποίο απευθύνεται το χρεωστικό σημείωμα καθώς και το λόγο της χρέωσης.

Τέλος επισημαίνουμε ότι για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ - ΟΤΑ κλπ, που προσέρχονται αυτοβούλως στις Υγειονομικές Επιτροπές (για λήψη αναρρωτικών αδειών), χωρίς παραπεμπτικό του φορέα τους, δεν θα εκδίδεται χρεωστικό σημείωμα.

Του παρόντος να λάβουν γνώση οι γραμματείς όλων των Υγειονομικών Επιτροπών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η Γενική Διευθύντρια
Υπηρεσιών Υγείας
Ειρ. Αντωνοπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής υποστήριξης
Διοικητικής Μέριμνας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο