Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Ε40/196/27.4.2010 Αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

(Αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 27/4/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/196

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 – 246
210 52 15 256, 258 – 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν τεθεί από ορισμένα Υποκαταστήματα, σε σχέση με την αναστολή της δυνατότητας των εργοδοτών να υποβάλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, κρίνουμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 4 της Φ21/οικ.2739/23-1-2002 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Φ.Ε.Κ. 87/τ.Β΄/30-1-2002) το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προβαίνει σε αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και σε απενεργοποίηση των αντίστοιχων κωδικών στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν δηλωθεί παύση της λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Αν το ζητήσει ο εργοδότης, με αίτησή του στο αρμόδιο για την παραλαβή της Α.Π.Δ. Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις εργοδοτών που υποβάλουν επί μακρού Α.Π.Δ., συνήθως με μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές, ενώ σε επιτόπιους ελέγχους οι δηλούμενοι ως χώροι απασχόλησης του προσωπικού τους δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν. Επίσης, υφίστανται περιπτώσεις εργοδοτών που υποβάλουν Α.Π.Δ. για την ασφάλιση μεγάλου αριθμού εργατοτεχνιτών, για απασχόλησή τους σε οικοδομοτεχνικά έργα, στα οποία όμως δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες της κατασκευαστικής φάσης που αναγράφεται στις υποβληθείσες Α.Π.Δ..

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα, που ενδεχομένως θα προκύψουν από δόλια, εικονική ή εν γένει μη νόμιμη ασφάλιση προσώπων, θα πρέπει σε παρόμοιες περιπτώσεις και αφού προηγουμένως διενεργηθεί κατά προτεραιότητα λεπτομερής έρευνα (επιτόπιοι έλεγχοι σε διαφορετικές ημέρες & ώρες, λήψη στοιχείων από Δ.Ο.Υ., Επιμελητήρια κ.λ.π.), να ενημερώνεται εγγράφως η υπηρεσία μας, για να εξετασθεί το ενδεχόμενο αναστολής, για τους συγκεκριμένους εργοδότες, η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

Τέλος, όταν για οποιονδήποτε λόγο οι υπηρεσίες μας χρειάζονται πληροφορίες, σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου από συγκεκριμένο εργοδότη, το αντίστοιχο αίτημα θα πρέπει να στέλνεται εγγράφως στην Διεύθυνσή μας και όχι στην «Ομάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο