Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-2010 ]

ΙΚΑ Αρ.Πρωτ.: Α/22/392/920/22.4.2010 Κατάταξη στην 16η ασφαλιστική κλάση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2010,βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές

(Κατάταξη στην 16η ασφαλιστική κλάση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2010,βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 22/4/2010
Αριθμ. Πρωτ. Α/22/392/920
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
- ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζωή Κρύου - Μ.Χάρου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262-275
FAX : 210 52 23 228
E – mail :[email protected]
  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΘΕΜΑ : Κατάταξη στην 16η ασφαλιστική κλάση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2010, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές.
Σας γνωστοποιούμε ότι οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΓ' (άρθρα 90-95) του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι μέλη των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, με την υπ' αριθμ. 70/Συν.6/26-01-10 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής τον Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών κατατάχθηκαν για την χρονική περίοδο 1/1/10 έως 31/12/10 στην δέκατη έκτη (16η) ασφαλιστική κλάση, οι δε ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κεφ. ΙΓ του ΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορίζονται σε 25 κατά μήνα.
Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ανωτέρω ασφαλιστικής κλάσης, όπως τούτο διαμορφώνεται με το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ.2 του Ν.1976/1991), θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών, εφόσον η χρονική περίοδος ισχύος της κλάσης αυτής εμπίπτει στον κρίσιμο χρόνο, που οι αποδοχές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών.
Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι οι εξής:
α) Ο Πανελλήνιος Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.
β) Ο Α' Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.
γ) Ο Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου Βορείου Ελλάδος.
Παρακαλούμε τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους Ασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς.
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο