Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2010 ]

ΠΟΛ.1043/19.4.2010 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

(Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα,  19     Απριλίου   2010
Αριθ. Πρωτ: Δ12Α/735/20-4-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10                 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ         
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνο: 210 3375317- 8
ΦΑΞ: 210 3375001   

              
ΠΟΛ 1043

ΘΕΜΑ: Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σε όσες περιπτώσεις στις βεβαιώσεις που χορήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία δε διαχωρίζονται  οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε γιατρούς – φυσικά πρόσωπα και σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για νοσηλεία και για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.τ.λ., και εφόσον δεν υπάρχουν φωτοαντίγραφα των αποδείξεων, οι φορολογούμενοι μπορούν  να υποβάλλουν στη ΔΟΥ σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να διαχωρίζουν το μη καλυπτόμενο από το ταμείο ποσό, σε νοσοκομειακά έξοδα και σε ιατρικά έξοδα σε γιατρούς – φυσικά πρόσωπα. Ο διαχωρισμός αυτός να γίνεται αναλογικά με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν  στο ταμείο τους.
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φωτοαντίγραφα αλλά ούτε ο φορολογούμενος επιθυμεί να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, τότε και πάλι το ποσό θα γίνεται δεκτό, αλλά θα εκπίπτει από το φόρο ως δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή θα εκπίπτει από το φόρο το 20% του ποσού των δαπανών που δεν καλύφθηκε από τα ταμεία.

      


Ακριβές  Αντίγραφο                                                                  
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                                         

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο