Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2010 ]

Αρθρα Η Αργία της 1ης Μαΐου 2010

(Η Αργία της 1ης Μαΐου 2010)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Η Αργία της 1ης Μαΐου 2010.

Παρότι στο νόμο (Β.Δ. 748/1966) η 1η Μαΐου ορίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, εν τούτοις κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τον Α.Ν. 380/1968 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Μέχρι σήμερα που γράφεται το σημείωμα αυτό δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση για το 2010. Είναι όμως βέβαιο ότι μέχρι την παραμονή της ημέρας αυτής (έτσι δυστυχώς συμβαίνει κάθε χρόνο), θα έχει εκδοθεί και θα έχει δημοσιευθεί η απόφαση αυτή ώστε η 1η Μαΐου να ισχύσει και εφέτος ως υποχρεωτική αργία για όλους τους μισθωτούς και τις επιχειρήσεις της Χώρας, που δεν εργάζονται και αργούν κατά τις Κυριακές.

Εφέτος ειδικά η 1η Μαΐου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, ημέρα δηλαδή που για πολλούς εργαζομένους που εργάζονται με 5θήμερο είναι 6η ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία, παρότι δεν εργάζονται, δικαιούνται του ημερομισθίου της επειδή τις ώρες που αντιστοιχούν σ΄ αυτή τις έχουν εργασθεί μέχρι την Παρασκευή. Αντίθετα για μισθωτούς που εργάζονται με 6ήμερο η ημέρα αυτή είναι μία εργάσιμη κατά αρχάς ημέρα κατά την οποία όμως δεν θα εργασθούν επειδή θα ορισθεί ως ημέρα αργίας.

Παράλληλα όμως και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3755/1957, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο, για να μη χάσουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής αφού δεν θα εργασθούν, δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, καίτοι δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, όπως συμβαίνει και κατά τις λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας. Έτσι την εβδομάδα αυτή οι ημερομίσθιοι που εργάζονται με πενθήμερο δικαιούνται αντί των έξη (6) επτά (7) ημερομίσθια. Ασφαλιστικά όμως οι μισθωτοί αυτοί δικαιούνται πάλι έξη (6) μόνο ημερομίσθια αφού και η εβδομάδα αυτή έχει έξη (6) ημέρες (πέντε εργάσιμες και μια αργία) και όχι επτά (7). Όσοι αντίθετα εργάζονται με εξαήμερο ενώ θα εργασθούν τις πέντε πρώτες ημέρες της εβδομάδας και θα αμειφθούν και για τις έξη (6) ημέρες.

Το πρόσθετο αυτό ημερομίσθιο δεν δικαιούνται όμως, με βάση τη διάταξη αυτή όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό επειδή αφενός ο νόμος αναφέρεται μόνο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και αφετέρου με βάση τη νομολογία των δικαστηρίων «ο μηνιαίος μισθός αντιστοιχεί στις κάθε φορά εργάσιμες ημέρες που έχει κάθε μήνας» και έτσι οι μισθωτοί θα λάβουν και πάλι, παρά την αργία, ολόκληρο το μισθό τους.

Εκτός από παραπάνω όσοι μισθωτοί (ημερομίσθιοι ή με μηνιαίο μισθό) εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, νόμιμα ή παράνομα, δικαιούνται εκτός από το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του μισθού τους προσαύξηση υπολογιζόμενη επί του νομίμου ημερομισθίου τους ίση με το 75%. Στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται θέμα χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης την επομένη εβδομάδα επειδή σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, που ρυθμίζει τα θέματα της Κυριακής αργίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αναπληρωματική ανάπαυση χορηγείται μόνο σε όσους μισθωτούς εργασθούν, νόμιμα ή παράνομα σε ημέρα Κυριακή και όχι κατά τις επίσημες αργίες.

Επίσης για όσους μισθωτούς εργάζονται κατά βάρδιες και κατά τον προγραμματισμό των ημερών ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) έχει ορισθεί η ημέρα αυτή ως ημέρα ανάπαυσης, δεν δικαιούνται ΡΕΠΟ άλλη ημέρα.

Τέλος αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές (π.χ. Κλινικές, εστιατόρια, συγκοινωνίες κ.λπ.), και ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα κατά την Παρασκευή 30 Απριλίου και την Κυριακή 2 Μαΐου δεν δικαιούται ούτε το ημερομίσθιο της 1ης Μαΐου.

Αρθρο της Π.Ι.Μ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο