Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αρ.28/31.3.2010 Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο

(Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα ,31 / 03 / 2010 
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 6 / 32299

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ         
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών                              

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ         
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ                                
ΤΗΛ.: 210 5274389                                                
FAX: 210 5220504                                                
 
             
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 28

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. »
ΣΧΕΤ.: Το αρθ.19 του Ν.3833/2010 -  Η εγκύκλιος 102/2009.


Με τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1983, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.2676/1999 και τις διατάξεις του Ν.3385/2005 και ίσχυαν μέχρι σήμερα, παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνούσε το ύψος των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων.

Τούτο δε προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν ήταν δυνατό να είναι περισσότερες από σαράντα (40).

Με τις νέες διατάξεις του αρθ.19 του Ν.3833/2010 εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνά το ύψος των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων.

Όμως, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου το ποσό αυτό, προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν είναι δυνατό να είναι περισσότερες από τριάντα έξι (36).

Κατόπιν των ανωτέρω, τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 102/2009 παραμένουν σε ισχύ με μόνη τροποποίηση, για συνταξιοδοτικές αποφάσεις που θα εκδίδονται μετά την ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου, τον προσδιορισμό των δόσεων μέχρι τριάντα έξι (36).

Παρακαλείται η Διεύθυνση Πληροφορικής να τροποποιήσει την αντίστοιχη μηχανογραφική εφαρμογή σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                       
                                                                                          
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                        
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Ι. ΜΑΡΙΑ
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το εποπτεύον Υπουργείου διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν ανταποκριθεί στο έγγραφο κοινοποίησης οφειλής και παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία, τότε έχει δικαίωμα να εξοφλήσει το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2676/1999 (έως 36 δόσεις), αλλά η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης της οφειλής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο