Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2010 ]

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1043798 ΕΞ 2010/7.4.2010 Εφαρμογή νέων συντελεστών Φ.Π.Α. - Τιμολόγηση φαρμάκων προς τα ασφαλιστικά ταμεία

(Εφαρμογή νέων συντελεστών Φ.Π.Α. - Τιμολόγηση φαρμάκων προς τα ασφαλιστικά ταμεία)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 07/04/2010
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1043798 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3647202-5
Fax: 210-3645413
E-Mail: [email protected]


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέων συντελεστών Φ.Π.Α. - Τιμολόγηση φαρμάκων προς τα ασφαλιστικά ταμεία

ΣΧΕΤ: 1. Τα με αριθ. πρωτ. 1650/6.4.2010 και 1672/7.4.10 έγγραφα σας.

2. Το με αρ. πρωτ. Δ14Α 1042326 ΕΞ 2010 της 31.03.2010 έγγραφο της υπηρεσίας μας

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα σας, διευκρινίζουμε τα εξής:

Με το (β) σχετικό έγγραφο μας διευκρινίστηκε ότι «μέχρι την αναθεώρηση των διατιμημένων λιανικών τιμών φαρμάκων, η απόδοση του φόρου θα πραγματοποιείται με βάση το συντελεστή 9%, ανεξάρτητα από το εάν η πώληση πραγματοποιείται απευθείας προς τους τελικούς καταναλωτές ή προς ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία καταβάλλουν την αξία των φαρμάκων για λογαριασμό των ασφαλισμένων.»

Καθώς φαίνεται ότι η ανωτέρω διατύπωση δεν θεωρείται απόλυτα σαφής, διευκρινίζουμε περαιτέρω ότι στα τιμολόγια που θα εκδοθούν προς ασφαλιστικά ταμεία για την ανωτέρω περίοδο, ο ΦΠΑ θα πρέπει να υπολογιστεί με εσωτερική υφαίρεση στις διατιμημένες λιανικές τιμές φαρμάκων, με τη χρήση του συντελεστή 9%, ο οποίος εμπεριέχεται στις τιμές αυτές.

Το ίδιο ισχύει και για τιμολόγια, τα οποία ενδεχομένως έχουν εκδοθεί με αναγραφή συντελεστή 10%, με βάση προηγούμενη θέση της Υπηρεσίας μας, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των τιμολογίων είναι αυτή που προβλέπεται για τις διατιμημένες τιμές λιανικής πώλησης φαρμάκων που ισχύουν. Δηλαδή και για τα τιμολόγια αυτά η απόδοση του φόρου στο δημόσιο θα γίνει με τη χρήση του συντελεστή 9%.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης κ. α.α.

Η Προϊσταμένη Γραμματείας Βάσω ΤάτσηΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο