Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2009 ]

1070380/499/0015/27.7.2009 Καταστροφή Φορολογικών Μηχανισμών με διαφύλαξη της φορολογικής μνήμης αυτών

(Καταστροφή Φορολογικών Μηχανισμών με διαφύλαξη της φορολογικής μνήμης αυτών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1070380/499/0015/27.7.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1070380/499/0015/27.7.2009

ΘΕΜΑ: Καταστροφή Φορολογικών Μηχανισμών με διαφύλαξη της φορολογικής μνήμης αυτών

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, με την οποία μας ρωτάται αν έχετε την δυνατότητα να διατηρήσετε προς φύλαξη μόνο τη φορολογική μνήμη και να καταστρέψετε το υλικό μέρος (hardware) παλαιών Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παρ.10 και 11 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253Α'), τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν, υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ.19 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου (14/12/204) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Σύμφωνα όμως με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.20 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (14/12/2004) μπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

2. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον όπως αναφέρετε στην αίτησή σας θα διαφυλάξετε όλες τις φορολογικές μνήμες των ταμειακών μηχανών, καθώς και ικανό αριθμό ταμειακών μηχανών, προκειμένου να διευκολύνεται η ανάγνωση κάθε φορολογικής μνήμης για τις χρήσεις που δεν έχουν περαιωθεί, μπορείτε να καταστρέψετε το υλικό μέρος των ταμειακών μηχανών, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής αυτών, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18.1 της Εγκ Κ.Β.Σ. 3/1992 αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εγγραφής και πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο.

3. Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης των εν λόγω πρωτοκόλλων, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν ορίζουν κάτι σχετικό, ούτε προβλέπουν τη συμμετοχή υπαλλήλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά την κατάρτισή τους ή την υποχρέωση γνωστοποίησης της κατάρτισής τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δόκιμο όμως είναι στο πρωτόκολλο αυτό να αναγράφονται αναλυτικά για κάθε ΦΗΜ που καταστρέφεται, η ονομασία του μοντέλου του ο αριθμός έγκρισης του από την Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α/5.10.1988), καθώς και η εταιρεία κατασκευής ή εισαγωγής του.
Τέλος, όσον αφορά τα βιβλιάρια συντήρησης και επισκευών των εν λόγω ΦΗΜ, θα πρέπει να διατηρηθούν για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 1Ο και 11 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α,), για τη διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο