Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2009 ]

1084215/404/0015/7.10.2009 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για παραλαβή – διακίνηση αγροτικών προϊόντων, από τις εγκαταστάσεις παραγωγού, με σκοπό την αγορά και πώληση αυτών

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων για παραλαβή – διακίνηση αγροτικών προϊόντων, από τις εγκαταστάσεις παραγωγού, με σκοπό την αγορά και πώληση αυτών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1084215/404/0015/7.10.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1084215/404/0015/7.10.2009

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για παραλαβή – διακίνηση αγροτικών προϊόντων, από τις εγκαταστάσεις παραγωγού, με σκοπό την αγορά και πώληση αυτών.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ/γμα 186/1992), οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000), υποχρεούνται στην έκδοση δελτίου αποστολής, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης των προϊόντων τους, όπως ορίζονται αυτές με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. .

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας όταν αγοράζει αγροτικά προϊόντα από πρόσωπα της παρ.4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), εκδίδει τιμολόγια αγοράς. Τα ως άνω τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, εκδίδονται στους χρόνους που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.14 και 15 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος (άμεσα ή έως το χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού) από τον αγοραστή αυτών και είναι σε κάθε περίπτωση θεωρημένα (σχετ. Α.Υ.Ο.1065732/529/ 0015/ΠΟΛ.1148/30.5.1995 – ΦΕΚ Β΄ 519), εφόσον εκδίδονται χειρόγραφα ή σημαίνονται με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά .

3. Συνεπώς, στην περίπτωση που παραδίδονται αγροτικά προϊόντα (δημητριακά) από παραγωγό σε αγοραστή – επιτηδευματία στην αγροτική εκμετάλλευση ή στις εγκαταστάσεις του παραγωγού (αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και στη συνέχεια τα υπόψη προϊόντα διακινούνται με ευθύνη του παραλαμβάνοντος (αγοραστή – επιτηδευματία) στις εγκαταστάσεις του τελικού παραλήπτη (πελάτη του πρώτου) επιτηδευματία, ο αγοραστής – επιτηδευματίας εκδίδει δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή αυτών, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αφ’ ενός καλύπτει την παραλαβή των υπόψη προϊόντων σε αυτόν από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού (αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), ήτοι λειτουργεί ως «αντίστροφο» δελτίο αποστολής και αφ’ ετέρου τη διακίνηση τους μέχρι τον τελικό προορισμό τους (τις εγκαταστάσεις του πελάτη του). Επισημαίνεται ότι, επί του εν λόγω δελτίου αποστολής θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτού, τα ατομικά στοιχεία του παραγωγού, ο τόπος παραλαβής και αποστολής των υπόψη προϊόντων, στο δε σκοπό διακίνησης θα αναφέρεται αγορά προς πώληση.
Τέλος, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να εκδώσει αφ’ ενός τιμολόγιο αγοράς στον παραγωγό για την αγορά των δημητριακών και τιμολόγιο πώλησης στον πελάτη του (επιτηδευματία), στους χρόνους που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.6, 14 και 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., αναγράφοντας και στα δύο ως άνω τιμολόγια τα στοιχεία του δελτίου αποστολής, με το οποίο παρέλαβε τα προϊόντα από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού και διακίνησε αυτά μέχρι τις εγκαταστάσεις του πελάτη του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο