Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2009 ]

1101907/0015/22.10.2009 Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή ενοικιάσεως φορτηγών αυτοκινήτων

(Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή ενοικιάσεως φορτηγών αυτοκινήτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1101907 ΕΞ /0015/22.10.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1101907 ΕΞ /0015/22.10.2009

ΘΕΜΑ: « Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή ενοικιάσεως φορτηγών αυτοκινήτων »

Με την από 18/9/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας έχει μεταξύ άλλων και τη δραστηριότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικιάσεως ιδιωτικών αυτοκινήτων και ελαφρών κλειστών φορτηγών ρωτάτε δε να σας γνωρίσουμε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας αυτή αναφορικά με την έκδοση στοιχείων και την τήρηση πρόσθετων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιη’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων, τηρεί βιβλίο κίνησης οχημάτων, σε μερίδες ανά όχημα, στο οποίο καταχωρεί την κίνηση του κάθε οχήματος εκτός εγκατάστασης ανεξάρτητα από το σκοπό και ειδικότερα, την ώρα και την ημερομηνία αναχώρησης, την αιτιολογία, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του μισθωτή ή άλλου προσώπου, το συμφωνηθέν μίσθωμα, την ώρα και την ημερομηνία καθώς και τον τόπο επιστροφής.

2. Περαιτέρω στην 1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.12.2002 εγκύκλιο του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από 1.1.2003, υποχρεούται να τηρεί θεωρημένο βιβλίο κίνησης οχημάτων (ΚΩΔ. ΤΑΧΙS 283). Η ανωτέρω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).

3. Η επιχείρηση η οποία μισθώνει φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχει αγοράσει για την εξυπηρέτηση σκοπού της δεν χαρακτηρίζεται ως επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ιη’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου της παραπάνω περίπτωσης.

4. Τέλος αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων για την ως άνω περίπτωση, θέτουμε υπόψη σας ότι με βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (μεταξύ των οποίων και το βιβλίο κίνησης οχημάτων) εκδίδουν υποχρεωτικά και σε κάθε περίπτωση (προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες) αθεώρητες Α.Π.Υ. με την υποχρέωση καταχώρησης του α/α και της αξίας αυτών, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή τους, στο βιβλίο κίνησης οχημάτων. Σε περίπτωση δε μηχανογραφικής έκδοσης των ως άνω αποδείξεων, δεν υπάρχει υποχρέωση σήμανσής τους με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο