Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2009 ]

1021315/94/0015/14.9.2009 Τρόπος αποτίμησης αποθεμάτων και τήρησης βιβλίου αποθήκης επιτηδευματία που τηρεί τα βιβλία του με βάση τα Δ.Λ.Π.

(Τρόπος αποτίμησης αποθεμάτων και τήρησης βιβλίου αποθήκης επιτηδευματία που τηρεί τα βιβλία του με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1021315/94/0015/14.9.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065


1021315/94/0015/14.9.2009

ΘΕΜΑ: «Τρόπος αποτίμησης αποθεμάτων και τήρησης βιβλίου αποθήκης επιτηδευματία που τηρεί τα βιβλία του με βάση τα Δ.Λ.Π.»

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι, όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων αποθεμάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια συνολική βάση, ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωληθέντων ή των μενόντων προϊόντων και καταχωρούνται στον Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα αυτού.

2. Ακόμη, με την παράγραφο 3 της ΠΟΛ.1025/16.2.2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων διευκρινίστηκε ότι, ο επιτηδευματίας που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. προσδιορίζει το κόστος των ιδιοπαραχθέντων ετοίμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη και αποτιμά τα μένοντα των αποθεμάτων αυτών με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π.
Οι διαφορές εκείνες των στοιχείων του κόστους (π.χ. αποσβέσεων κλπ) μεταξύ των αρχών και των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας και Δ.Λ.Π., που προσδιορίζονται στο τέλος της χρήσης και απεικονίζονται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β., στο σύνολό τους επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης την οποία αφορούν χωρίς να κατανέμονται μεταξύ μενόντων και πωληθέντων ετοίμων προϊόντων. Για το λόγο αυτό δεν αναπροσαρμόζεται για τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος η αξία των μενόντων ιδιοπαραχθέντων ετοίμων και της παραγωγής σε εξέλιξη με τις ανωτέρω προκύπτουσες διαφορές.

3. Συνεπώς, όπως αναφέρετε και στην αίτησή σας, η εταιρεία σας ορθά εφαρμόζει τα προαναφερόμενα καθότι τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π.
Ακόμη επισημαίνεται ότι, όπως επίσης αναφέρετε και στην αίτησή σας, η εταιρεία σας ορθά τηρεί το βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας δηλαδή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο