Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2009 ]

Δ15/1101510/22.10.2009 Έκδοση παραστατικού για αμοιβή δικηγόρου μετά τη διακοπή άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός του

(Έκδοση παραστατικού για αμοιβή δικηγόρου μετά τη διακοπή άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός του)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: Δ15/1101510/ΕΞ 2009/22.10.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

Δ15/1101510/ΕΞ 2009/22.10.2009

ΘΕΜΑ: Έκδοση παραστατικού για αμοιβή δικηγόρου μετά τη διακοπή άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός του.

Απαντώντας στην από 21.9.2009 αίτησή σας με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι είστε συνταξιούχος δικηγόρος και ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού παραστατικού για την είσπραξη της αμοιβής σας από εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 «περί φορολογίας του εισοδήματος», όπως ισχύει, για κάθε επαγγελματική του είσπραξη εκδίδει σε κάθε περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παρ.3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδουν απόδειξη δαπάνης.

3. Επιπλέον, με την παρ. 15.9. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) διευκρινίστηκε ότι απόδειξη δαπάνης εκδίδεται, ανάμεσα σε άλλες περιπτώσεις, και για αμοιβή που καταβάλλεται σε συνταξιούχο ελεύθερο επαγγελματία για υπηρεσία που είχε προσφέρει όταν ήταν επιτηδευματίας.

4. Ενόψει των προαναφερομένων και όπως προκύπτει από την αίτησή σας, εφόσον είστε συνταξιούχος δικηγόρος και κατά συνέπεια δεν θεωρείστε πλέον επιτηδευματίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη της αμοιβής σας για τις υπηρεσίες που προσφέρατε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, εάν ο αντισυμβαλλόμενος και υπόχρεος της καταβολής της αμοιβής για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον πρώην ελεύθερο επαγγελματία – δικηγόρο είναι επιτηδευματίας ή πρόσωπο της παρ.3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κ.α.) τότε αυτός (ο καταβάλλων την αμοιβή) υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ. με την καταβολή της αμοιβής, ενώ εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, τότε δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και συνεπώς δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό παραστατικό αλλά οποιοδήποτε παραστατικό απόδειξης της συναλλαγής (π.χ. απόδειξη είσπραξης).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο