Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2010 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ6Δ/1040155/26.3.2010 Περί της επικύρωσης αντιγράφων των τίτλων σπουδών που απονέμονται από ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

(Περί της επικύρωσης αντιγράφων των τίτλων σπουδών που απονέμονται από ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010
Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1040155 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829

ΘΕΜΑ: «Περί της επικύρωσης αντιγράφων των τίτλων σπουδών που απονέμονται από ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/1461/29.1.2010 εγγράφου της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γεν. Δ/νσης Δ/κής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορά στο παραπάνω θέμα, σύμφωνα με το οποίο:

1. Tα αντίγραφα από το πρωτότυπο των τίτλων σπουδών που απονέμονται από τα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ιδιωτικών εγγράφων) και θεωρούνται από το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο. Σχετική με το θέμα αυτό είναι η αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/118909/30.12.2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 8/τ.Β΄/13.1.2010), φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

2. Η ως άνω επικύρωση, από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π, αντιγράφων των προαναφερθέντων εγγράφων δεν καταργεί το δικαίωμα των πολιτών να προσέρχονται και στους δικηγόρους για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας (άρθρο 52 παρ. 1 Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο