Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2010 ]

1032274/Δ15ΕΞ/11.3.2010 Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από φαρμακοποιούς, με βάση τους νέους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν από 15 Μαρτίου 2010

(Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από φαρμακοποιούς, με βάση τους νέους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν από 15 Μαρτίου 2010)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                            
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

Αρ.Πρ.1032274/Δ15ΕΞ/11.3.2010

Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από φαρμακοποιούς, με βάση τους νέους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν από 15 Μαρτίου 2010Σε σχέση με το ερώτημα που μας θέσατε, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Από την 15.3.2010, επιβάλλονται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στις συναλλαγές.

Στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1018/6.3.2010 αναφέρεται ότι:
«…όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάση των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές ΦΠΑ, γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές, μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές» [...]

«Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων του Ν.1809/1988, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα».
Όσον αφορά τις αποδείξεις που θα εκδίδουν τα φαρμακεία με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, θα πρέπει οι τιμές των αγαθών να πληκτρολογούνται σε δύο διαφορετικά τμήματα – κατηγορίες, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ (10%).

Στο ένα εκ των δύο τμημάτων 8α πληκτρολογούνται τα φάρμακα των οποίων οι τιμές πώλησης περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές (9%).

Στο άλλο τμήμα – κατηγορία θα πληκτρολογούνται όλα τα άλλα είδη που θα πρέπει να τιμολογούνται κανονικά με συντελεστή ΦΠΑ (10%).
Μέχρι να εκδοθούν νέα δελτία τιμών, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία, του εσόδου και του ΦΠΑ, θα γίνεται αφού επαναϋπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα δελτία ημερήσιας κίνησης «Ζ» και «X». O υπολογισμός του ΦΠΑ για τα φάρμακα που διατίθενται μέσω λίστας με τον παλιό συντελεστή ΦΠΑ στο 9% (πρώτο τμήμα) θα γίνεται εξωλογιστικά και τα ποσά θα λαμβάνονται από το ιδιαίτερο τμήμα του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και «X».

Η ανωτέρω διαδικασία για τον υπολογισμό του πραγματικού αναλογούντος ΦΠΑ, θα ακολουθείται και για τις περιπτώσεις Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ, οι αποδείξεις των οποίων για τα φάρμακα της πρώτης περίπτωσης (ΦΠΑ 9%) θα εκδίδονται χειροκίνητα από την φορολογική ταμειακή μηχανή και όχι από τον H/Υ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο