Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2010 ]

Αρ.Πρωτ.: Δ15Β/1031231/10.3.2010 Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

(Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 10/03/2010
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1031231 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄   

Ταχ. Δ/νση:  Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.:  101 84 ΑΘΗΝΑ                                  
Πληροφορίες: Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο:  210 3610065
FΑΧ:  210 3615054


ΘEMA: «Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου εσωτερικής   καύσης (diesel) θέρμανσης»

       
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, θεσπίστηκε η υποχρέωση των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. να υποβάλλουν δήλωση των αδιάθετων αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης, στο τέλος κάθε χειμερινής περιόδου διάθεσης του είδους αυτού καυσίμου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεων  ιγ΄. ιδ΄ και ιε΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997( όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 του ν. 3634/2008), θεσπίστηκαν αυτοτελείς παραβάσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997,  για τις οποίες εφαρμόζονται οι «οροφές» της παρ. 9 του ιδίου άρθρου και νομοθετήματος, που αφορούν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης), για τις περιπτώσεις της μη υποβολής καταστάσεων (περ. ιγ΄ της παρ.8 του άρθρου 5),της εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων ή της ανακριβούς υποβολής αυτών ως προς την ποσότητα (περ. ιδ΄ της παρ.8 του άρθρου 5), καθώς και της μη υποβολής ή της εκπρόθεσμης υποβολής των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών που εκδίδονται για τις υπόψη συναλλαγές (περ. ιε΄ της παρ.8 του άρθρου 5 ). Ερμηνεία και διευκρινίσεις για τις ανωτέρω διατάξεις παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο 10411802/251/0015/ΠΟΛ.1072/8.4.2008.

3. Ενόψει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται (κατόπιν διασταύρωσης) ότι υφίσταντο αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης από τους επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ για τα οποία δεν είχε υποβληθεί η σχετική δήλωση ή είχαν δηλωθεί εκπρόθεσμα, πέρα δηλαδή από την προαναφερόμενη προθεσμία, επισύρουν πρόστιμο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Η εφαρμογή των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του ν.2960/2001 « περί  του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», επιβάλλεται στις περιπτώσεις που εκ των ελέγχων προκύψει ότι για τις εν λόγω μη δηλωθείσες ποσότητες, εκ μέρους των ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή έχουν τύχει επιστροφής αυτών. 

Τέλος, κάθε προηγούμενη θέση της Διοίκησης σχετική με το θέμα με την παρούσα ανακαλείται.                        
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
                                                                               
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ          


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο