Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2010 ]

Αρθρα Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 (009/07)

(Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 (009/07))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 (009/07)


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ.
Λόγω της αλλαγής που επήλθε στην αρίθμηση των άρθρων, στη σελίδα του παρόντος φυλλαδίου, παρατίθεται πίνακας αντιστοιχίας, μεταξύ των άρθρων του ν. 1642/86 και των άρθρων του ν. 2859/00, για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
2. Τα ποσά σε ΕΥΡΩ αναγράφονται υποχρεωτικά με τη χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων μετά την υποδιαστολή π.χ. 45,00 ή 45,65.
3. Με το ν.3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312Α΄) για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006 υποβάλλονται όλες οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.


4. ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

α) Το βάσει δήλωσης ποσό του φόρου, που πληρώσατε με τις ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. ακινήτων, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα αναγράφεται στον κωδ. 703 «Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. διαχειρ. περιόδου και λοιπά προστιθέμενα ποσά» του Πίνακα Γδ και όχι στον κωδ. 701 του ίδιου Πίνακα.
β) Στον κωδικό 701 της εκκαθαριστικής δήλωσης δεν θα αναγραφεί τυχόν ποσό που καταβλήθηκε με έκτακτη δήλωση από κατασκευαστικές επιχειρήσεις λόγω του ότι το απολογιστικό κόστος διηρημένης ιδιοκτησίας ήταν μεγαλύτερο από την φορολογηθείσα αξία στην ειδική δήλωση Φ.Π.Α.
 

5. Και στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007 δεν υπάρχει ο Πίνακας Ε΄ (κωδ. 301-315), που υπήρχε στις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ετών 2004 και προηγουμένων.
Σε περίπτωση που απαιτείται η συμπλήρωσή του, θα πρέπει ο Πίνακας να συνταχθεί σε ξεχωριστό έντυπο, είτε αποκόπτοντάς τον από παλαιότερο έντυπο εκκαθαριστικής, είτε σχεδιάζοντάς τον χειρόγραφα ή με Η/Υ, αλλά με την ίδια ακριβώς γραμμογράφηση και να συνυπο-βληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2007. Οδηγίες για την συμπλήρωσή του παρέχονται στον κωδ. 702 του Πίνακα Γ΄

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Εάν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181Α716-9-2009) έχετε επιλέξει την τμηματική καταβολή του ΦΠΑ για περιοδικές δηλώσεις που έληξαν από 20/10/2009 και μετά, τότε ολόκληρο το ποσό του φόρου (Κωδ. 511 της περιοδικής δήλωσης) θα αναγραφεί στον Κωδ. 701 της εκκαθαριστικής δήλωσης.
 

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο