Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2010 ]

Αριθ. Πρωτ.Σ40/19 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008.

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 25 .2. 2010
Αριθ. Πρωτ.Σ40/19
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : [email protected]


Θ Ε Μ Α : "Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008."
Σχετ.: Γ.Ε. Σ40/22/13.2.2009

Σε συνέχεια των οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως έγινε ερμηνευτικά δεκτό από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σχετικό έγγραφό της, στην περίπτωση συναινετικής διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και ρύθμισης των σχέσεων τόσο μεταξύ των γονέων όσο και έναντι του τέκνου τους με ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι με δικαστική απόφαση, στο οποίο συνομολογείται και συναποφασίζεται ότι και οι δύο γονείς θα ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του τέκνου τους, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 3518/2006 και την προσθήκη των δύο εδαφίων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008, ασκείται κατ΄αρχήν από τη μητέρα και ο πατέρας μπορεί να το ασκήσει μόνο κατόπιν υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της μητέρας ότι δεν θα το ασκήσει η ίδια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή το έχει (δηλαδή, κατά το χρονικό σημείο στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης του πατέρα με αυτές τις διατάξεις η μητέρα πρέπει να είναι ενεργά ασφαλισμένη σε φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και να μην είναι συνταξιούχος).

2. Εξ' άλλου, όπως είναι γνωστό, η ίδια υπηρεσία έχει ερμηνεύσει την εν λόγω διάταξη με τη θέση ότι στην περίπτωση λύσης του γάμου (με δικαστική απόφαση που ρυθμίζει και το θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας του τέκνου) και ύπαρξης ενήλικου ανάπηρου τέκνου, το δικαίωμα συνταξιοδότησης δύναται να ασκήσει ο γονέας που είχε τη γονική μέριμνα ή ήταν δικαστικός συμπαραστάτης του τέκνου πριν από την ενηλικίωσή του (Γ.Ε. ΙΚΑ Σ40/116/16.10.1008), οπότε, δεν εξετάζεται ο φορέας ασφάλισης της μητέρας (Γ.Ε. Σ40/22/13.2.2009).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο