Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-1996 ]

ΠΟΛ.1154/20.5.1996 Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας

(Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 20 Μαΐου 1996
Αρ. Πρωτ. :1057448/448/406/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1154

ΘΕΜΑ : "Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας".

Υστερα από την έκδοση της αριθμ. 1036330/266/0015/ΠΟΛ. 1094/20.3.96 Α.Υ.Ο., σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και με αφορμή διάφορα ερωτήματα ως προς το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης, θέτουμε υπόψη σας για την ομοιόμορφη εφαρμογή της τα εξής:


1. Η έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, σκοπό έχει την αποφυγή εμφάνισης των εκπτώσεων επί των φορολογικών παραστατικών αξίας, όπως αυτές απεικονίζονται στο μη αποδεκτό υπόδειγμα (παρ. 2) της απόφασης και όχι τον επανασχεδιασμό όλων των φορολογικών παραστατικών αξίας σύμφωνα με τα υποδείγματα των παρ. 1α και 1β της απόφασης, τα οποία εξάλλου είναι ενδεικτικά.

2. Δεν απαιτείται η απεικόνιση - αναγραφή εκπτώσεων, εφόσον ο εκδότης δεν χορηγεί έκπτωση.

3. Δεν αποτελεί λόγο μη θεώρησης η περίπτωση κατά την οποία αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης χωρίς να αποτυπώνεται και το δραχμικό ποσό αυτής, δεδομένου ότι από τις διατάξεις προκύπτει ότι αρκεί η αναγραφή της αξίας διαθέσεως (αξία μετά την έκπτωση).

4. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται επί των στοιχείων αξίας δύο φορές τα τελικά σύνολα (μερική αξία, Φ.Π.Α. έκπτωση) με υπολογισμό του Φ.Π.Α. (επί άλλης αξίας), όπως φαίνεται και στο υπόδειγμα του μη αποδεκτού εντύπου (παρ. 2) της απόφασης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο