Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.13/2.2.2010 Σχετικά με το δικαίωμα στις παροχές του Κλάδου Υγείας σε περιπτώσεις διακοπής άσκησης επαγγέλματος

(Σχετικά με το δικαίωμα στις παροχές του Κλάδου Υγείας σε περιπτώσεις διακοπής άσκησης επαγγέλματος)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ 02/02/2010
Αριθ  Πρωτ ΔΙΠΑΣΘ/Φ73/7/16748
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ             
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών                             
Ο.Α.Ε.Ε                                             
                                     
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΡΟΧΩΝ                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                                               
ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣ  &  ΕΞΩΝ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ                                              
ΤΑΧ  Δ/ΝΣΗ: ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ   05                                         
ΠΛΗΡ: Λ  ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗΣ                                               
ΤΗΛ: 2105274420                                                                
FAX: 2105234435                                                                         
                                                                                                           
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  13                                              

ΘΕΜΑ: "Σχετικά με το δικαίωμα στις παροχές του Κλάδου Υγείας σε περιπτώσεις διακοπής άσκησης επαγγέλματος ."


Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 6 της αριθ.35/1385/99 Υ.Α ( Κανονισμός Παροχών Κλάδου Υγείας  του ΟΑΕΕ) ΄΄σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος  διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του ,δικαιούται παροχές του Κλάδου Υγείας   για ένα (1) έτος από την διακοπή της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των οφειλομένων εισφορών ΄΄ .
   
Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην υπηρεσία μας από Περιφερειακό Τμήμα του Οργανισμού,εάν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που  έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός τους, και έχουν οφειλές τις οποίες έχουν ρυθμίσει σε δόσεις, έχουν δικαίωμα στις παροχές του  Κλάδου Υγείας (έκδοση κ΄θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας) μέχρι τη συμπλήρωση του έτους από τη διακοπή της ασφ/σης τους, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης που έχουν υπαχθεί, εκδόθηκε γνωμοδότηση της Νομικής  Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ – η οποία έγινε δεκτή από τη Διοίκηση του Οργανισμού - σύμφωνα με την οποία  ΄΄Ο Οργανισμός δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει διαφορετικά τους ως άνω ασφαλισμένους (διακόψαντες την άσκηση του επαγγέλματος) από τους εν ενεργεία ασφ/νους της αυτής κατηγορίας΄΄.
     
Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ, σε ανάλογες περιπτώσεις, θα πρέπει να προβαίνουν στη θεώρηση των    βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων ανά εξάμηνο, κ΄μέχρι τη συμπλήρωση έτους από τη διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος   τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης .
 Ο                                                                        
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                           
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                                                                                          


Ακριβές Αντίγραφο                                                                             
Η ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι.ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο