Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2010 ]

ΙΚΑ Αρ.Πρωτ.: Σ56/4/17.2.2010 Έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων των πρώην εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.”, “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και “Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 1 & 2 του Ν. 3717/2008

(Έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων των πρώην εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.”, “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και “Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 1 & 2 του Ν. 3717/2008)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 17 / 02 /10
Αριθ. Πρωτ.:Σ56/4

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων των πρώην εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.”, “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και “Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 1 & 2 του Ν. 3717/2008.»
ΣΧΕΤ. Η με αρ. 60/2009 εγκύκλιος.

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3717/2008 και υποδείξαμε όπως οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των πρώην εργαζομένων στις αναφερόμενες στο θέμα εταιρείες παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών.

Εν αναμονή οδηγιών από τη Γεν. Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την κύρωση ή όχι της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του Ν.3717/2008…» Φ.Ε.Κ. 181/ τ.Α΄/16.9.2009 και την αρ. Φ10621/οικ. 23964/1972/2.10.2009 Φ.Ε.Κ. 2158/ τ. Β΄/2.10.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων όσων ασφαλισμένων πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.3717/2008.

Κατά συνέπεια θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα οι αιτήσεις των ασφαλισμένων που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, και επικαλούνται την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μέχρι την λήψη οδηγιών από την Γεν. Γραμ. Κοιν. Ασφαλίσεων.

Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης που θα εκδίδονται βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων να κοινοποιούνται στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δ/νση Παροχών Τμήμα Κύριας Σύνταξης.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο