Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.18/12.2.2010 Μετάθεση της ημερομηνίας σταδιακής κατάργησης της δυνατότητας λήψης μειωμένης σύνταξης από μητέρες ανηλίκων τέκνων κατά ένα έτος. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 13 παρ.1 του Ν. 3816/2010

(Μετάθεση της ημερομηνίας σταδιακής κατάργησης της δυνατότητας λήψης μειωμένης σύνταξης από μητέρες ανηλίκων τέκνων κατά ένα έτος. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 13 παρ.1 του Ν. 3816/2010)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12 /02 /10
Αριθ. Πρωτ. Σ54/ 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 18


ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας σταδιακής κατάργησης της δυνατότητας λήψης μειωμένης σύνταξης από μητέρες ανηλίκων τέκνων κατά ένα έτος. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 13 παρ.1 του Ν. 3816/2010.

ΣΧΕΤ. Η αρ. 54/2008 εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε την διάταξη του άρθρ.13 παρ. 1 του Ν.3816/2010 ( ΦΕΚ 6 Α/26.1.2010 ) «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008, για τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων παιδιών το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης καταργείται σταδιακά, με την αύξηση αυτού κατά ένα χρόνο, από 1.1.2010 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη προβλέπεται μετάθεση της ημερομηνίας σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης των μητέρων ανηλίκων παιδιών που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008 σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για λήψη μειωμένης σύνταξης από γυναίκες μητέρες ανηλίκων μετατίθεται κατά ένα χρόνο και πλέον αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1.1.2011.

Επομένως καθ’ όλο το τρέχον έτος εξακολουθούν οι μητέρες ανηλίκων παιδιών που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 να συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με μειωμένη σύνταξη, εφόσον συμπληρώνουν μέσα στο έτος 2010 το 50ο έτος της ηλικίας τους και 5500 ημέρες ασφάλισης.

Δεδομένου ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αρχίζει από τις 26.1.2010 (δηλαδή από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ) τυχόν αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία αυτή θα εξετασθούν , πλην όμως τα οικονομικά αποτελέσματα ( δηλαδή η καταβολή της αναλογούσας σύνταξης ) δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Νόμου.

Τέλος, σας εφιστούμε την προσοχή στις περιπτώσεις ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων τέκνων, που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη το έτος 2009, έχοντας συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους, αλλά από 1.1.2010 μέχρι 25.1.2010 δεν είχαν συμπληρώσει το 51ο έτος, υπέβαλαν όμως αίτηση συνταξιοδότησης πριν την 26.1.2010, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δηλαδή τα οικονομικά αποτελέσματα θα ξεκινήσουν από 26.1.2010.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο