Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Σ67/2/18.1.2010 Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: - Σ67/2/18/01/10
 
Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.
 
ΣΧΕΤ: Η αρ. 80/2009 εγκύκλιος.

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3808/2009 και η με αρ.
2/90703/0026/10.12.2009 Υπουργική Απόφαση και παρασχέθηκαν οδηγίες για την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Α. Με το αρ.πρωτ. Φ80000/οικ.29729/2336/18.12.2009 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γεν. Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων) διευκρινίστηκαν, εκτός των άλλων τα εξής:
1. Στους συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν το ΕΚΑΣ, αλλά θα δικαιωθούν του επιδόματος για το έτος 2009, σύμφωνα με τη νέα Κ.Υ.Α., η οποία βρίσκεται στο στάδιο συνυπογραφής της από τους συναρμόδιους Υπουργούς, η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι 31/3/2010.

Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να ελέγχεται εάν έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση, εκ ποσού 200€ με κριτήριο το φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου.

2. Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.3808/09 σε όλες τις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου, όπου υφίστανται

περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, χορηγείται ένα ποσό έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης η οποία επιμερίζεται ανάλογα.
Επομένως όταν κάποια από τα δικαιοδόχα μέλη δεν δικαιούνται της οικονομικής ενίσχυσης για οποιοδήποτε λόγο, η οικονομική ενίσχυση είτε επιμερίζεται στους υπόλοιπους δικαιούχους είτε χορηγείται ολόκληρη στον μοναδικό δικαιούχο.

Σε περίπτωση συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται διαφορετικά ποσά οικονομικής ενίσχυσης, χορηγείται το μεγαλύτερο ποσό, το οποίο και επιμερίζεται ανάλογα.

Β. Δεδομένου ότι, όπως παρατηρήθηκε, πολλοί συνταξιούχοι μας –δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- έχουν λάβει ειδοποίηση και από τις τράπεζες για να πληρωθούν το εν λόγω επίδομα, σαν φορολογούμενοι, σας εφιστούμε την προσοχή όπως κατά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης ζητάτε από τους συνταξιούχους υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει και δεν δικαιούνται το επίδομα από άλλη πηγή.

 
 ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο