Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ ΑΡ.4/13.1.2010 Διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδιά

(Διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδιά)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα ,  13/ 01 /  2010
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 1/ 2961


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                    
Οργανισμός                      
Ασφάλισης             
Ελευθέρων                    
Επαγγελματιών                           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ         
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε. ΦΑΓΚΡΑ              
ΤΗΛ.: 210 5274375                                   
FAX: 210 5220504                  
   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 4 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη  συνταξιοδότηση  γονέων με ανάπηρα παιδιά.
Σχετ.: Το αρθ. 140 του Ν. 3655/2008, οι υπ αρ. 50/07, 46/08, 41/09 εγκύκλιες οδηγίες.

Με τις παραπάνω εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις για τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδιά και δόθηκαν οδηγίες για το χειρισμό τους.

Μετά από προβληματισμούς που ανέκυψαν κατά την επεξεργασία τους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και η Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού μας διευκρίνισαν ότι:

- Σύνταξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008 μπορεί να δικαιωθεί πατέρας αναπήρου τέκνου με ποσοστό 67%, τόσο στην περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος αλλά έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση, όσο και στην περίπτωση που η σύζυγος δεν εργάζεται αλλά ασφαλίζεται προαιρετικά, δεδομένου ότι ο προαιρετικά ασφαλισμένος είναι ασφαλισμένος του Οργανισμού.

- Επίσης σύνταξη μπορεί να δικαιωθεί πατέρας ανίκανου τέκνου, του οποίου η σύζυγος – μητέρα είναι εν ενεργεία ασφαλισμένη οποιουδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης (πλην Δημοσίου και ΝΑΤ) παρόλο που είναι ήδη και συνταξιούχος από άλλο φορέα.

- Τέλος, στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης εκ μέρους του πατέρα, η μητέρα – σύζυγος δεν εργάζεται αλλά αναλαμβάνει εργασία μεταγενέστερα, δεν θα πρέπει να απαιτηθεί νέα αίτηση αλλά η σύνταξη θα χορηγηθεί από την πρώτη του επόμενου μήνα ανάληψης εργασίας, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
                                                                                               
                                                                                     
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι.  ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο