Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Σ40/4/15.1.2010 Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3385/2005

(Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3385/2005)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 15 / 1 / 2010
Αριθ. Πρωτ.Σ40/4


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Μ. Σπυριδάκης
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215192 - 210 5215281
e-mail : [email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3385/2005.»
Σχετ: α) Η αρ.91/2005 Εγκύκλιος.
β) Το αρ. Σ/40/27/10-3-2006 Γενικό Έγγραφο.


Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

Μετά το με αρ. πρωτ. Φ80000/15028/1311/2-10-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), προς το οποίο είχε απευθυνθεί ερώτημα σχετικά με το αν υφίσταται δυνατότητα αναγνώρισης έως και 50 ημερών ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 3385/2005, προκειμένου να συμπληρωθούν οι 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία (ειδικός ασφαλιστικός δεσμός ),στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί οι κατ΄ελάχιστον απαιτούμενες 1500 ημέρες ασφάλισης για τη λήψη σύνταξης λόγω θανάτου, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το εδ. δ της παρ.1 του άρ. 5 του ανωτέρω νόμου, τα δικαιοδόχα πρόσωπα μπορούν σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, να αναγνωρίσουν μέχρι και 50 ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωσή τους.

Στην περίπτωση αυτή οι αναγνωριζόμενες ημέρες συνυπολογίζονται και για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων, όπου αυτές απαιτούνται.

Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στην υποβοήθηση των άμεσων ή έμμεσων ασφαλισμένων για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων για λήψη σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προκύπτει ότι η αναγνώριση, στην περίπτωση λήψης σύνταξης θανάτου, μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που έχουν μεν συμπληρωθεί οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις (εν προκειμένω οι 1500 ημέρες ασφάλισης), πλην όμως ελλείπουν ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων.

Τα ανωτέρω, θα πρέπει αναλογικά να γίνουν δεκτά και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στις οποίες έχουν μεν συμπληρωθεί οι 1500, όχι όμως και οι 600 ημέρες ασφάλισης κατά την τελευταία πενταετία.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης, τα παραπάνω ισχύουν και για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας σε δεύτερη φάση (1000 ημέρες εργασίας από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία) του άρθρου 14 του Ν.1902/1990.

Ευνόητο είναι ότι, περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά θα πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο