Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2010 ]

ΠΟΛ.1158/28.12.2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ

(Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 28/12/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄   
                                   
Ταχ. Δ/νση:  Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.:  101 84 ΑΘΗΝΑ                                  
Πληροφορίες: Γ. Εμμανουήλ                     
Τηλέφωνο:  210 3610065
Fax: 210 3615052
          

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΠΟΛ. 1158


ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

2.Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

3.Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4.Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»

5.Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιτηδευματιών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ και αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά τη διαδικασία θεώρησης των φορολογικών τους βιβλίων και στοιχείων.

6.Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Αναθέτουμε από 1.1.2010 τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ, παράλληλα και στις Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΓΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2.Δυνατότητα θεώρησης των φορολογικών τους βιβλίων και στοιχείων, κατά τα ανωτέρω, στις Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΓΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ έχουν οι επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και της ΚΥΑ 158825/20.5.2003 (ΦΕΚ Β΄ 628) και εφοδιάζονται με σχετικό σημείωμα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ. Αντί ειδικού σημειώματος μπορεί να γίνεται σχετική σημείωση επί του σημειώματος θεώρησης (έντυπο Β1).
Τα δικαιολογητικά θεώρησης θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ.


3.Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

           
Ακριβές Αντίγραφο                                  
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    
      

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                                                                                                                                                         


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο