Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2010 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ15 1004793 ΕΞ 2010 Παρέχονται διευκρινήσεις για τη διαδικασία παύσης του ΦΗΜ STAR FISCAL SP 300

(Παρέχονται διευκρινήσεις για τη διαδικασία παύσης του ΦΗΜ STAR FISCAL SP 300)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 14/1/2010
Αρ. Πρωτ.: Δ15 1004793 ΕΞ 2010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Γ΄   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
   

Ταχ. Δ/νση     :  Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.      :  101 84 ΑΘΗΝΑ                                  
Πληροφορίες  :  Μ. Παπαντώνη
Τηλέφωνο      :  210  3640870
FΑΧ               :  210 3390882

ΘEMA: «Παρέχονται διευκρινήσεις για τη διαδικασία παύσης του ΦΗΜ STAR FISCAL SP 300»

Ύστερα από ερωτήσεις προς την Υπηρεσία μας από Δ.Ο.Υ. και επιτηδευματίες και προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα που ανέκυψε με τον Φορολογικό  Ηλεκτρονικό Μηχανισμό STAR FISCAL SP 300 (έγκριση καταλληλότητας 15 ΦΚ 120 / 18.6.96) της εταιρείας Infoquest ΑΕΒΕ, ο οποίος δεν υποστηρίζει χρονολογία μεταγενέστερη της 31.12.2009, και δεδομένου ότι σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/ΠΟΛ.1063/26.3.2008 ανακλήθηκε η άδεια καταλληλότητας του συγκεκριμένου μοντέλου ΦΗΜ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στις περιπτώσεις που δηλώνεται στις Υπηρεσίες μας η παύση λόγω βλάβης (αριθμός Κωδικού Παύσης 25) του εν λόγω μοντέλου φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού δεν απαιτείται η διαπίστωση της μη λειτουργίας αυτού από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, μπορεί δε να γίνεται σχετική σημείωση στο βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών από τα αρμόδια τμήματα των Δ.Ο.Υ. με αναφορά του αριθμού πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου.

Η υποβολή του εντύπου Β1 για τις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνεται χωρίς κυρώσεις και πέραν της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζεται  από τις σχετικές διατάξεις και έως και 28/2/2010 και σε εύλογο χρόνο για τις εποχιακές επιχειρήσεις.

Προκειμένου δε να δοθεί η ευχέρεια στους επιτηδευματίες για την προμήθεια νέου Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού σε εύλογο διάστημα, παρακαλούμε να θεωρείται το απαραίτητο πλήθος χειρόγραφων στοιχείων για την εξυπηρέτηση των εν λόγω επιχειρήσεων και την ομαλή λειτουργία αυτών.

Ακριβές Αντίγραφο                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας         ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο