Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2010 ]

Αριθμ. 249133/8.1.2010 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24/07/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, οξοποιίας, Εμφιαλωμένων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας.

(Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24/07/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, οξοποιίας, Εμφιαλωμένων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 249133/8.1.2010

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24/07/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, οξοποιίας, Εμφιαλωμένων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας.


ΦΕΚ Β 8/13.1.2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. -Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα".

2. -Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουργού "Αλλαγή τίτλου Υπουργείων" και "Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/7-10-2009).

3. -Το υπ' αριθμ. 187/2009 Π.Δ " Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών"

4. -Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/90).

5. -Την από 20/10/2009 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτων και Υπαλλήλων γάλακτος, τροφίμων και ποτών.

6. -Το 30/10/2009 υπηρεσιακό σημείωμα.

7. -Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 2/11/2009.

8. -Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 24/07/2009 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, οξοποι'ίας, Εμφιαλωμένων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου που αφορά αυτή.

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 20/10/2009.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο