Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-1996 ]

ΠΟΛ.1143/6.5.1996 Ποσοστό τόκου υπερημερίας

(Ποσοστό τόκου υπερημερίας )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 6 Μαΐου 1996
Αριθ.Πρωτ.:1048098/3875-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 07/05/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
TMHMA A'

ΠΟΛ.: 1143

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.
ΣΧΕΤ : Η αριθμ. 1098466/8072-13/0016/ΠΟΛ.1225/7.9.95 εγκύκλιός μας.

Σε συνέχεια της με αριθμ. 1098466/8072-13/0016/ εγκυκλίου μας που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας με το οποίο επιβαρύνονται οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου για ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς και οι λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας σας πληροφορούμε ότι μειώθηκε το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου από 22 Απριλίου 1996 και διαμορφώνεται στο 28% το χρόνο και με το ποσοστό αυτό θα υπολογίζετε τον τόκο υπερημερίας επί των καταλογισμών και λοιπών οφειλών που βαρύνονται με τόκο υπερημερίας.

Η μεταβολή αυτή επήλθε ύστερα από την αριθμ. 2386/19.4.96 (ΦΕΚ 74Α' 30/4/96) Πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος με την οποία ορίστηκε μείωση του Επιτοκίου των χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων των πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ποσοστό 26% το χρόνο από
την ίδια παραπάνω ημερομηνία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο