Σχόλια

Σημείωση . Κατεβάστε το αρχείο pdf μαζί με τα παραρτήματα . Το αρχείο μπορείτε να το βρείτε στο τέλος της σελίδας αυτής.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2010 ]

'Αρθρα Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Οικονομικού έτους 2010

(Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Οικονομικού έτους 2010)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Αγαπητή φίλη /Αγαπητέ φίλε,

Με την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, μου δίνεται μια ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας. Πριν από όλα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα διαχειριστεί με σεβασμό και διαφάνεια κάθε ευρώ που συνεισφέρετε στα δημόσια έσοδα. Και ξεκινώ αυτή τη σχέση λογοδοσίας περιγράφοντας συνοπτικά τους στόχους της φορολογικής μας πολιτικής.

Το 2010 είναι ένα κρίσιμο έτος για την πορεία της οικονομίας μας. Είναι η χρονιά κατά την οποία η κυβέρνηση πρέπει να πραγματοποιήσει μια τεράστια προσπάθεια για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και η χώρα να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσει την αυτονομία των οικονομικών της αποφάσεων, να προοδεύσει μέσα από κανόνες διαφάνειας και δίκαιης αναδιανομής του βάρους και ωφελειών των οικονομικών αποφάσεων.

Με άξονα τη διαφάνεια, την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου.

Στόχος της φορολογικής μας πολιτικής είναι ένα απλό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο με ενιαίους κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις. Ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και μέσα σε αυτό κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει ανάλογα με τις πραγματικές του δυνατότητες και όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ισότιμη μεταχείριση, ανάλογη της οικονομικής τους κατάστασης.

Το πλαίσιο και οι κανόνες φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών
που ισχύουν σήμερα εντείνουν την άδικη και διακριτή μεταχείριση πολλών κατηγοριών εισοδημάτων, δημιουργώντας φορολογούμενους πολλών ταχυτήτων ακόμη και στις ίδιες κατηγορίες εισοδημάτων. Για τους λόγους αυτούς και μέσα από διάλογο με εκπροσώπους κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και εκπροσώπους ομάδων φορολογούμενων γίνεται η αναμόρφωση του πλαισίου φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών με στόχους:
•    την εφαρμογή μας ενιαίας, προοδευτικής τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα,
•    την εφαρμογή της προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας,
•    την επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλό αφορολόγητο,
•    την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης,
•    την κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών,
•    τη φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων,
•    τη φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών,
•    τον λογιστικό προσδιορισμό όλων των εισοδημάτων,
•    τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών,
•    τη φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες.
 
Η αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης είναι αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειάς μας για ένα πραγματικά δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό πλαίσιο με δράσεις για:
•    την εξυγίανση του φορολογικού συστήματος,
•    την απλούστευση των φορολογικών διαδικασιών,
•    την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων του διαδικτύου στην οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών,
•    την αναδιοργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών
•    την αποδοτική διεξαγωγή ελέγχων και μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στοιχείων,
•    την είσπραξη των δημοσίων εσόδων,
•    την ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους,
•    τη σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη Φορολογία Εισοδήματος,
•    την κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι άμεση προτεραιότητα μας γιατί αποτελεί τη χειρότερη ίσως μορφή αδικίας μέσα στο φορολογικό μας πλαίσιο, που εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους, πολλαπλασιάζει τη διαφθορά και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας μεταξύ των πολιτών και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή έχει πολλές όψεις και κάποιες από αυτές ενθαρρύνονται και από το ίδιο το πλαίσιο και το σύστημα φορολόγησης που επιτρέπει την απόκρυψη και την αποφυγή δήλωσης φορολογητέας ύλης.

Οι αλλαγές που φέρνει η αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρόσθετο βάρος στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά αντίθετα αποσκοπούν στη δίκαιη ανακατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων. Τα φορολογικά έσοδα θα διοχετεύονται με διαφάνεια σε δράσεις που αναδιανέμουν το εισόδημα, δημιουργούν ανάπτυξη, ενισχύουν το κοινωνικό κράτος, βελτιώνουν την ποιότητα στην παροχή κοινωνικών αγαθών όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται χρόνο, όμως η ανάγκη για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας επιβάλλει ταχύτατη δράση. Παρόλα αυτά στη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2009 (οικονομικό έτος 2010) δεν ήταν δυνατό να θεσμοθετηθούν μεγάλες βελτιώσεις και αλλαγές στο σύστημα δηλώσεων. Κατά συνέπεια, όσον αφορά το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010, στην οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2009, διατηρείται σχεδόν η ίδια μορφή και περιεχόμενο, με ελάχιστες μεταβολές, οπότε δε θα δυσκολευτείτε στη συμπλήρωσή του.

Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης στη βάση της διαφάνειας. Από τη δική μου θέση πιστεύω στη καλή μας συνεργασία και δεσμεύομαι ότι θα προσπαθώ για να γίνεται καλύτερη καθημερινά.


Γιώργος Παπακωνσταντίνου Υπουργός Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αποστολή της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης είναι να εισπράττει το ακριβές ποσό των προβλεπόμενων από τη φορολογική νομοθεσία εσόδων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το φορολογούμενο και το Δημόσιο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και με τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του συστήματος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί ειδική επιτροπή, για την εξέταση καταγγελιών σε βάρος των Υπηρεσιών (Φορολογικών, Τελωνειακών, Δημοσιονομικών, Κτηματικών, Χημικών κτλ.) και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους, γραπτά ή προφορικά, στην παρακάτω Γραμματεία της Επιτροπής αυτής, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από ώρα 7.30 π.μ. - 15.00 μ.μ.).

Α. Γραμματεία της Επιτροπής στην Αθήνα

Για καταγγελίες που αφορούν υπαλλήλους και Υπηρεσίες όλων των περιοχών της Ελλάδος.

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25,105 63 Αθήνα, 4ος όροφος

Τηλέφωνα: 210-3231998, 210-3231654, 210-5232390, 210-5244147

Fax: 210-5239703

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση 

2 Πώς δηλώνεται το εισόδημα 

3 Πώς και πότε υποβάλλεται η δήλωση 

4 Πού υποβάλλεται η δήλωση

5 Φορολογία εισοδήματος συζύγων-ανήλικων άγαμων παιδιών 

6 Υπολογισμός και καταβολή της οφειλής 

7 Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ΕΩΣ 11 ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στοιχεία φορολογούμενου

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Πληροφοριακά στοιχεία 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3 Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας κτλ. και μείωση φόρου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 Φορολογούμενα εισοδήματα

Α. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Β. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Γ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

Δ. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα 

Ε. Εισόδημα από ακίνητα 

ΣΤ.Εισόδημα από κινητές αξίες

Ζ. Εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ  5 Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης 

Α. Γενικά

Β. Αυτοκίνητα

Γ. Λοιπές δαπάνες

Δ. Μαχητό τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης 

Ε. Λοιπές εξαιρέσεις από την εφαρμογή του τεκμήριου

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία - Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη 

ΠΙΝΑΚΑΣ  7 Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα

ΠΙΝΑΚΑΣ  8 Προκαταβληθέντες-παρακρατηθέντες φόροι

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Επιστροφή φόρου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Συμπληρωματικός φόρος 

Μειώσεις φόρου 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετή­σιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημά του υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, δικό του ή της συ­ζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδημα του υποχρέου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.

Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 6000 ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις α', ε', στ', ι', και ια', δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση.

Τα φυσικά πρόσωπα, που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλά­δα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ.

Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρό­τες, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν ή το ύψος των επιδοτήσεων που λαμβάνουν ή το ύψος του επιστρεφόμενου φόρου προστι­θέμενης αξίας που εισπράττουν. Ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογητέο ή όχι εισόδημα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και:

α) Όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούμενα οχήματα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη. Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ή με οποιοδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή ημιφορτηγό, (εκτός από αγροτικό ημιφορτηγό), ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου JEEP ή αεροσκάφος, κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή σκάφος αναψυχής, εκτός από αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης και ένα σκάφος αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα, καθώς και όσοι χρησιμοποιούν για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοια μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύ-ζυγό τους ή στα προστατευόμενα μέλη τους, είτε στις εταιρίες στις οποίες μετέχουν ως εταί­ροι, διαχειριστές εταίροι ή προκειμένου για Α.Ε., είναι πρόεδροι ή διοικητές ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτής.

β) Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

γ) Όσοι μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή α­στική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα.

δ) Όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

ε) Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.

στ) Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τετραγωνικά μέτρα ή κατοικούν σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα.

ζ) Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον λαμβάνουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 1500 ευρώ, για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή 2250 ευρώ, για προϊόντα ζωικής παραγωγής. Επίσης, όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπό­λοιπο του λογαριασμού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα, την 31η Δεκεμβρίου κάθε έ­τους υπερβαίνει τα 5900 ευρώ.

η) Όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.

θ) Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γής, την οποία καλλιεργούν υ­πό κάλυψη (θερμοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση από δύο (2) στρέμματα και πάνω, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέσα στο 2009, επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από 881 ευρώ και πάνω.

ι) Όποιος προσκληθεί με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρε­σίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.

ια) Όσοι κατά το έτος 2009 απέκτησαν ακίνητα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ' επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχουν δικαίωμα οίκησης σ' αυτά.

2. ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ ΣΟΔΗΜΑ

1. Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, στα οποία ο φό­ρος υπολογίζεται χωριστά. Σ' αυτή την περίπτωση η δήλωση υπογράφεται και από τους δύο συζύγους.

2. Οι σύζυγοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωριστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν δε μένουν μαζί, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.

-  Όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης.

- Όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

3. Επίσης, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν:

-  Ο πατέρας για τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών που φορολογούνται χωριστά. Αν δεν υπάρχει πατέρας ή έχει χάσει τη γονική μέριμνα, την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης την έχει η μητέρα.

- Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περι­πτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα.

- Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλί­κων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

- Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

3. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) προσωπικώς από το φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο γι'αυτό ή στέλνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μέχρι και την 1 Μαρτί­ου 2010. Ειδικότερα μέχρι και την 1η Μαρτίου 2010 θα υποβάλουν δήλωση οι ατομικές εμπορικές επιχει­ρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας, όσοι από­κτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2009, εισοδήματα από εκ­μίσθωση ακινήτων, κινητές αξίες, χωρίς εισοδήματα, οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. ή ημι­φορτηγού Ι.Χ. ή μοτοσικλέτας, κότερου, αεροσκάφους κτλ., εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης αυτών ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.

Κατ' εξαίρεση μπορούν να υποβάλλουν δήλωση:

1. Μέχρι την 1 Απριλίου 2010, όσοι δηλώνουν και γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής.

2. Μέχρι τις 16 Απριλίου 2010, όσοι έχουν αποκτήσει κέρδη ή ζημιές από ατομική εμπορική επιχείρηση ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος όταν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2009.

3. Μέχρι τις 3 Μαΐου 2010 όσοι δηλώνουν και:

α) Εισόδημα απο συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2009, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας, κοινωνίας κτλ., ή αν αυτή συμμετέχει σε άλλη εταιρία ή κοινοπραξία.

β) Οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών και οι ασφαλειομεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα, οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών, οι μισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη επιχειρήσεων, καθώς και οι εφημεριδοπώλες, εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2009. Επισημαίνεται ότι αν πρόκειται για εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των οποίων ο ισολογισμός έχει εγκριθεί ή έπρεπε να εγκριθεί μέσα στο 2009, η δήλωση των εταίρων της πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2010.

γ) Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί - συντάξεις).

δ) Εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στην αλλοδαπή.

ε) Εισοδήματα από αμοιβές ως αξιωματικοί ή ως κατώτερα πληρώματα εμπορικών πλοίων. στ)Εισοδήματα, τα οποία έχουν προκύψει στην ημεδαπή και ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτή.

ζ)  Εισοδήματα που αποκτούν, με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας είτε αυτά θεωρούνται από μισθωτές υπηρεσίες είτε από εμπορικές επιχειρήσεις.

η)  Οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν ούτε αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία π.χ. κάτοχοι αυτοκινήτου κ.λ.π.

4.  Η υποβολή των δηλώσεων των υπόχρεων μέχρι και την 1η Μαρτίου 2010 πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Μαρτίου 2010 και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:

α) Μέχρι την 1η Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 4 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 5 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 8 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 9 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 10 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 12 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και
υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

5.  Οι δηλώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 2, 3α, 3β, 3ζ και 3η υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου με αρχή για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες έναρξης των περιπτώσεων αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:

Περίπτωση 1 (Γεωργικό εισόδημα και εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής)

α) Μέχρι την1η Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 6 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 7 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 8 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 9 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 12 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 13 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 15 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Περίπτωση 2 (Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Γ' κατηγ.εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2009)

α) Μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 20 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 21 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 22 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 23 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 26 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 27 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 28 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 29 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 30 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Περίπτωση 3α, 3β, 3ζ και 3η (Εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία κτλ. με βιβλία Α', Β' ή Γ' κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2009 και αντιπρόσωποι, πράκτορες κτλ., εισοδήματα μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση)

α) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 6 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 7 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 10 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 11 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 12 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 13 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 14 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

6. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 3γ, 3δ, 3ε και 3στ, υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου με αρχή, για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες έναρξης των περιπτώσεων αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 22 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:

Περιπτώσεις 3γ, 3δ, 3ε και 3στ (Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί-συντάξεις), αμοιβές αξιωματικών εμπορικών πλοίων," αλλοδαπής, κατοίκων εξωτερικού)

α) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 6 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 10 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 12 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 14 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 18 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 20 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 25 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 27 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 31 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 2 Ιουνίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXOSmet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr, τηλ. 210-4802552) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

4. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοι­κία του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά, εμπορική επιχείρηση ή ε­λευθέριο επάγγελμα θα υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ. τη δή-λωσή τους θα την υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κτλ.

Ειδικά για τους φορολογούμενους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλά­δα, αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι:

α) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ατομικά εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.

β) Προκειμένου για όλα τα άλλα φυσικά πρόσωπα:

αα) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, (Μετσόβου 4 Τ.Κ. 106 82 Αθήνα - τηλ. 8204604, Εισόδημα -8204603 - 8204627, Μητρώο 8204606 - FAX 8204630) εφόσον όμως ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής.

ββ) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας οποιουδήποτε νομού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της θ' Δ.Ο.Υ. θεσσαλονίκης.

γγ) Στα νησιά των νομών Αττικής, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Μαγνησίας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Κυκλάδων και Σάμου, εκτός των νησιών στα οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα των νομών αυτών, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. κάθε νησιού για τους κατοίκους εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται σε αυτήν αντίστοιχα, ως προς τη φορολογία εισοδήματος.

Στην προηγούμενη περίπτωση β' συμπεριλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, σε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, σε αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, σε συμμετοχικές ή αφανείς, σε κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως Ε.Π.Ε., σωματεία κτλ., που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Ο φορολογούμενος ορίζει τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Με τον ορισμό του αντιπροσώπου δε μεταθέτεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στον αντιπρόσωπο. Ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει μόνον εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο (παράγραφος 1 άρθρου 62 ν. 2238/1994).

Όσοι περιλαμβάνονται στην παραπάνω περίπτωση β, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να επιδώσουν τη δήλωσή τους στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένουν, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να ενημερώσουν το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή του τό­που άσκησης του επαγγέλματός τους για κάθε αλλαγή διεύθυνσης με την υποβολή του σχετικού εντύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον δεν είστε επιτηδευματίας και στη δήλωση που λάβατε είναι γραμμένη η παλιά σας διεύθυνση, γράψτε τη νέα διεύθυνση διορθώνοντας τα προεκτυπωμένα στοιχεία του πίνακα 1. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΩΝ - ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. Το εισόδημα του ενός συζύγου προστίθεται στο εισόδημα του άλλου συζύγου στο όνομά του και φορολογείται μαζί όταν προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο.

2. Το εισόδημα των ανήλικων άγαμων παιδιών δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου άγαμου προστίθεται στο όνομα του πατέρα του. Σε περίπτωση που αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα, το εισόδημα των ανήλικων άγαμων τέκνων που προέρχε­ται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες (παππούς-γιαγιά), στους οποίους είχαν μετα­βιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων. Κατεξαίρεση, φορολογείται χωριστά το εισόδημα του ανήλικου άγαμου παιδιού που προέρχεται α) από την παροχή της προσωπικής του εργασίας β) από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό από κληρονομιά ή από δωρεά, εκτός από τις δωρεές και τις γονικές παροχές που του έγιναν από τους γονείς του, τα οποία φορολογούνται στο όνομα του γονέα που του τα παραχώρησε γ) από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό από δωρεές ή γονικές παροχές, που έγιναν σ' αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δ) από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του ε) από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό, με βάση δικαστική απόφαση, ως υποκατάστατα των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, που ανήκαν στο ανήλικο και εκποιήθηκαν, με εξαίρεση το εισόδημα από υποκατάστατα περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει στο ανήλικο από χαριστικές παροχές από τους γονείς, οπότε φορολογείται στο όνομα του γονέα που το παραχώρησε (υποκατάστατο είναι το περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στο ανήλικο μετά από την εκποίηση, με βάση δικαστική απόφαση, περιουσιακού στοιχείου που του ανήκει). Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου χωριστή φορολογική δήλωση, στο όνομα του ανηλίκου, στο πρόσωπο του οποίου υπάρχει η φορολογική υποχρέωση.

Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή περ­ισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δηλωσή του περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Από την εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων (πιστωτικό υπόλοιπο). Το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμιά από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τε­λευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 250 ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση.

Αν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου παρέχεται επιπλέον έκπτωση 1,5% και μέχρι 118 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.

Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο αυτό θα επιστραφεί μέσω των τραπεζών, όπως περιγράφεται παρα­κάτω στη συμπλήρωση του πίνακα 11 της δήλωσης. Τονίζεται ότι αν το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται από προκαταβολή προηγούμενου έτους που δεν εξοφλήθηκε ή δεν είναι γνωστός ο τρόπος εξόφλησής της ή αν αυτό είναι άνω των 1500 ευρώ, καθώς και αν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή στο Δημόσιο, η επιστρο­φή των χρημάτων θα καθυστερήσει, γιατί πρέπει να προηγηθούν ορισμένες ενδοϋπηρεσιακές ενέργειες και μετά να δοθεί η σχετική εντολή.

Οδηγίες για τον τρόπο εξόφλησης του φόρου δίνονται στη σελίδα 70.

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

1. Όλα τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος
πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα. Αν ο εκδότης αυτών των δικαιολογητικών είναι αλλοδαπός, γενικά, μαζί με καθένα από αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλεται και μετάφρασή του στα Ελληνικά.

Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Αρχή, γενικά ή πρόσωπο που έχει το σχε­τικό δικαίωμα.

2. Η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται με τα πρωτότυπα των σχετικών τιμολογίων ή αποδείξεων.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση καθορίζονται είτε απευθείας από διάταξη του νόμου, είτε από υπουργικές αποφάσεις και διαταγές, καθώς και την απόφαση για τον τύπο και περιε­χόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010. Αν κάποιο δικαιολογητικό που απαιτεί­ται έχει συνυποβληθεί με δήλωση προηγούμενου οικον. έτους, η οποία υποβλήθηκε στην ίδια φορολογική αρχή, μπορεί να γίνει σχετική ρητή αναφορά. Αν όμως αυτό το δικαιολογητικό έχει υποβληθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβληθεί νέο, έστω σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 1

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Στη δήλωση που λάβατε ταχυδρομικά έχουν προεκτυπωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία σας (υποχρέου-συζύγου). Εάν στην προεκτυπωμένη δήλωση υπάρχουν λάθη στα στοιχεία αυτά, πρέπει να τα διορθώσετε ενώ σε περίπτωση που δεν έχουν προεκτυπωθεί τα στοιχεία της συζύγου πρέπει οπωσδήποτε να τα συμπληρώσετε. Το επώνυμο της συζύγου πρέπει να αναγράφεται όπως και στην ταυτότητα.

Εάν στην προεκτυπωμένη δήλωση φαίνεται ότι έχετε δηλώσει το όνομα του συζύγου (γυναίκες σε χηρεία ή σε διάσταση ή διαζευγμένες που δεν έχουν ακόμη αλλάξει ταυτότητα), αντικαταστήστε το όνομα του συζύγου με το όνομα του πατέρα. Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες που δεν αναγράφουν αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, υποχρεούνται στην αναγραφή της υπηρεσιακής ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος διόρθωση των ατομικών στοιχείων των φορολογουμένων που αφορούν - Δ/νση κατοικίας καθώς και οικογενειακής κατάστασης μπορεί να γίνει επί του εντύπου Ε1 της δήλωσης, χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΔΜ/26-2-98 «Περί ΑΦΜ».

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι εάν οι παραπάνω μεταβολές έχουν δηλωθεί έγκαιρα στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., πριν από τη προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που σημειώνονται μαζικές προσελεύσεις πολιτών στις Δ.Ο.Υ. και κατά συνέπεια επιβαρύνσεις των συναλλαγών, αποφεύγετε την ταλαιπωρία.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραίτητα το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Φορολ. Μητρ. Συζύγου" με τον Α.Φ.Μ. της συζύγου εφόσον της έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. είτε λόγω υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (εμπορική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγ­γελμα) είτε λόγω υποβολής στο παρελθόν, πριν από τη σύναψη γάμου, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε από άλλη αιτία (π.χ. αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης κτλ.). Σε καμιά περίπτωση, προ­κειμένου για έγγαμη, δε θα γράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο Α.Φ.Μ. του συζύγου της, αλλά θα συμπληρώνεται μόνο με το δικό της Α.Φ.Μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Για τον υπόχρεο: η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια επαγγέλματα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.

2) Για τη σύζυγο: συμπληρώνεται κατά περίπτωση η διεύθυνση κατοικίας ή του επαγγέλματος, εφόσον είναι επιτηδευματίας.

Επιπλέον εάν είστε έγγαμος πρέπει να σημειώσετε "Χ" πάνω στη λέξη "ΕΓΓΑΜΟΣ".

(Μη σημειώνετε "Χ" αν είστε διαζευγμένος ή βρίσκεστε σε χηρεία ή σε διάσταση).

Επίσης, τα στοιχεία του εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, δικαστικού συμπαραστάτη, προσωρινού διαχειριστή ή σύνδικου πτώχευσης κτλ.) ή αντικλήτου, εφόσον συντρέχει περίπτωση υποβολής δήλωσης για τα εισοδήματα:

α) Προσώπου που κατοικεί στην αλλοδαπή και αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα.

β) Ανηλίκου ή προσώπου που έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

γ) Προσώπου που απεβίωσε, για το οποίο η φορολογική δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του.

δ) Σχολάζουσας κληρονομιάς.

ε) Από περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί υπό μεσεγγύηση ή βρίσκονται σε κατάσταση επιδικίας.

στ) Φορολογουμένου που κατοικεί εκτός της περιφέρειας της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση.

Επίσης, το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Φορολ. Μητρ. Εκπρ/που" αφορά τον Α.Φ.Μ. του εκπροσώπου και συμπληρώνεται απαραίτητα, εφόσον βέβαια αναγράφονται στοιχεία εκπροσώπου στο σώ­μα της δήλωσης. Σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι γυναίκα θα συμπληρώσει στο πεδίο αυτό το δικό της Α.Φ.Μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον πίνακα αυτό υπάρχει ένα νέο πεδίο για τον υπόχρεο και για τη σύζυγο: "ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ-Η την 31-12-2009". Στο πεδίο αυτό είναι προεκτυπωμένος ο Δήμος που στο δημοτολόγιο του ήσαστε εγγεγεγραμένος-η την 31-12-2009". Είναι ο δήμος που ζητάτε πιστοποιητικά και όχι ο Δήμος κατοικίας. Αν ο Δήμος είναι λάθος πρέπει να τον διαγράψετε και να συμπληρώσετε δίπλα τον σωστό Δήμο, με τη σημερινή του ονομασία, και όχι της πρώην Κοινότητας.

Αν δεν γνωρίζετε το Δήμο που είστε εγγεγραμένος-η μπορείτε να ενημερωθείτε στα ΚΕΠ ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση www.ypes.gr ή να καλέσετε στο τηλ. 1500.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πεδίο αυτό δεν θα συμπληρώνεται από αλλοδαπούς.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 2

Στον πίνακα αυτό είναι συγκεντρωμένες κάποιες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για το σωστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο σε καταφατική περίπτωση, οπότε θα σημειώνετε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ". Σε αρνητική περίπτωση δε θα σημειώνετε τίποτα, εκτός των κωδικών 309-310 όπου προβλέπεται η λέξη "ΟΧΙ" και του κωδικού 010 που προβλέπεται διαγράμιση στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να ενταχθείτε στα συστήματα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα εκκαθάρισης της δήλωσης.

Κωδικοί 327-328 

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά

Κωδικοί 319-320.

   

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν είστε κάτοικος εξωτερικού και ο ίδιος ή η σύζυγός σας αποκτήσατε εισόδημα στην Ελλάδα. Συμπληρώνεται και όταν η δήλωση υ­ποβάλλεται επειδή έχετε στην κυριότητα ή κατοχή σας στην Ελλάδα επιβατικό αυτοκί­νητο ιδιωτικής χρήσης που δεν απαλλάσσεται από το τεκμήριο διαβίωσης ή αγοράσατε αυτοκίνητο ή ακίνητο ή ανεγείρετε οικοδομή κλπ. χωρίς να έχετε πραγματικό εισόδημα.

Κωδικός 329.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν υποβάλλετε τη δήλωση ως κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, μεσεγγυούχος, προσωρινός διαχειριστής, ή σύνδικος πτώχευσης.

Κωδικός 330.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν υποβάλλετε τη δήλωση ως επίτροπος, κηδεμόνας ανηλίκου ή δικαστικός συμπαραστάτης.

Κωδικός 331.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν υποβάλλετε τη δήλωση ως κληρονόμος του φορολογουμένου που απεβίωσε.

Κωδικοί 015-016. 

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", εφόσον αποκτήσατε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις κτλ.) και προσφέρατε υπηρεσίες ή κατοικήσατε, τουλάχιστον για εννέα μήνες μέσα στο 2009 σε περιοχή που βρίσκεται στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας. Σημειώνεται ότι αν μια πόλη ή ένα χωριό βρίσκεται κατά ένα τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων, το δικαίωμα της προσαύξησης των ποσών μείωσης του φόρου έχουν όλοι όσοι κατοικούν ή παρέχουν υπηρεσίες στην πόλη αυτή ή το χωριό. Τις προϋποθέσεις αυτές μπορεί να τις έχει και ο ένας μόνο εκ των συζύγων.

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους δηλώνουν τέκνα που τους βαρύνουν.

Κωδικοί 309-310.

 

Εάν είστε βουλευτής ή άλλο πρόσωπο που έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση, σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", εφόσον θέλετε τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή οι μειώσεις που γίνονται από το φόρο, να γίνουν από το καθαρό εισόδημα που αναγράψατε στους κωδικούς 307-308.

Εάν δεν θέλετε την πιο πάνω φορολογική μεταχείριση σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΟΧΙ".

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι κωδικοί 309-310 θα συμπληρωθούν μόνο εφόσον έχετε αναγράψει κάποιο ποσό στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4.

Κωδικοί 011-012.

 

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν μέσα στο 2009 πήρατε κάποιο ποσό στεγαστικού επιδόματος από τον εργοδότη σας, ανεξάρτητα από το αν χορηγήθηκε όλο το χρόνο ή μερικούς μήνες, καθώς και αν φορολογήθηκε ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή όχι.

Κωδικοί 007-008.

 

 

 

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ" και στα δύο τετραγωνίδια αν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι είστε γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικείτε μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους διαμένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή μόνο ο άλλος σύζυγος εφόσον ο ίδιος και η οικογένεια του - τέκνα κτλ., κατοικούν μόνιμα στο νησί, οπότε σημειώνετε "Χ" στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο

Κωδικοί 017-018.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας ασκείτε ατομική ε­μπορική επιχείρηση σε οικισμό με πληθυσμό κάτω από 1.000 κατοίκους.

Κωδικός 617.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ" εφόσον υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2010. Αναλυτικότερες οδηγίες παρατίθενται στη σελ.59 του φυλλαδίου.

Κωδικοί 385-386

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν είστε κάτοικοι χώρας - μέλους της Ε.Ε. και ο ίδιος ή η σύζυγός σας αποκτήσατε στην Ελλάδα πάνω από το 90% του συνολικού παγκό­σμιου εισοδήματός σας.

Κωδικοί 905-906.

 

 

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας είστε τυφλοί και γενικά βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία). Επίσης και όταν είστε ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζετε βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%). Τα απαλλασσόμενα ποσά των πιο πάνω προσώπων θα πρέπει να έχουν αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης ενώ ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8 της δήλωσης.

Τονίζεται ότι, αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος για τα ποσά αυτά, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 905-906 του πίνακα αυτού.

Κωδικοί 911-912.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

Κωδικός 010.

 

 

 

 

Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο αν δεν επιθυμείτε να ενταχθείτε στα συστήματα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα εκκαθάρισης δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Πρόκειται για:

α) την υπηρεσία «Ενημέρωση Εκκαθάρισης» που προσφέρεται μέσω Internet (www.gsis.gr).

β) την υπηρεσία πληροφόρησης εκκαθάρισης μέσω σταθερού τηλεφώνου που κάθε χρόνο η Γ.Γ.Π.Σ. ανακοινώνει για το λόγο αυτό.

γ) την υπερεσία Μ -TAXIS για πληροφόρηση εκκαθάρισης μέσω μηνυμάτων 3Μ3.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Επιλέγοντας τη μη ένταξη στις παραπάνω υπηρεσίες δεν θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε καμία πληροφόρηση για την πορεία της εκκαθάρισης του Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. μέσω των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών που παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3

Στον πίνακα αυτό θα δώσετε τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αύξηση του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, καθώς και για την έκπτωση ποσού 2400 ευρώ, το οποίο παρέχεται ως εφάπαξ δαπάνη, χωρίς δικαιολογητικά, σε αναπήρους, τυφλούς κτλ.

Απαντήστε στα ερωτήματα του πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Κωδικοί 001-002.

 

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ" αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας:

α) Παρουσιάζετε νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση σε ποσοστό 67% και πάνω. Σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας όπου βρίσκεται η κατοικία σας, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, τα αίτια αυτής και η χρονική της διάρκεια. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία. Αν η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ισχύει για αόριστο χρόνο, τότε υποβάλλεται μία μόνο φορά. Αντίθετα, αν ισχύει για ορισμένο χρόνο, πρέπει να υποβάλλεται νέα απόφαση μετά τη λήξη της πρώτης.

β) Είστε τυφλός, γραμμένος στο οικείο μητρώο που τηρείται στη Δ/νση της οικείας Νομαρχίας. Σ'αυτήν την περίπτωση συνυποβάλτε βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Νομαρχίας ότι είστε γραμμένος στο μητρώο τυφλών που τηρείται σ'αυτή.

γ) Είστε νεφροπαθής που τελείτε υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχετε κά­νει μεταμόσχευση νεφρού ή πάσχετε από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικρο-δρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνετε μεταγγίσεις αίματος. Σ' αυτή την περίπτωση συνυποβάλτε βεβαίωση νοσοκομείου, ιδιωτικής κλινικής κτλ., όπου κάνετε την αιμο­κάθαρση ή τις μεταγγίσεις, από την οποία να προκύπτει η κατάστασή σας αυτή.

δ) Είστε ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης και συνταξιοδοτείσθε από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή, ανεξάρτητα αν η αναπηρία σας προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο.

ε) Είστε αξιωματικός που έχει τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.

στ) Είστε αξιωματικός που τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο.

ζ) Είστε αξιωματικός ή οπλίτης των Σωμάτων Ασφαλείας και έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 και ν.δ.330/1947.

η) Είστε ανάπηρος στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούστε αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνετε γιατί διοριστήκατε σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνετε μισθό.

θ) Είστε στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούσθε αναπηρική σύνταξη και παραιτηθήκατε από αυτή γιατί επιλέξατε τη σύνταξη με βάση τα χρόνια της υπηρεσίας σας.

ι) Είστε θύμα πολέμου και παίρνετε σύνταξη από πολεμική αιτία.

ια) Είστε μέλος οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ο οποίος από το λόγο αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνετε πολεμική σύνταξη. Επίσης, αν είσθε μέλος οικογένειας ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνετε πολεμική σύνταξη.

ιβ) Είστε θύμα από τον άμαχο πληθυσμό και συνταξιοδοτείστε λόγω πολεμικής αιτίας.

ιγ) Είστε μέλος οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διαταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούστε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή.

ιδ) Παίρνετε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ως ανάπηρος ή θύμα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (ΦΕΚ 73Α) και 1863/1985 (ΦΕΚ 204Α), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α).

Κωδικοί 003-004.

 

Γράψτε τον αριθμό των τέκνων που έχετε αναφέρει στον πίνακα 9/1. Για παράδειγμα, αν στον πίνακα 9/1 έχετε γράψει τα ονόματα τριών τέκνων, στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 γράψτε τον αριθμό "3". Αν ένα από τα τέκνα αυτά είναι της συζύγου, από προηγούμενο γάμο, στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 γράψτε τον αριθμό "2" και μετά τον κωδικό 004 τον αριθμό "1" κτλ.

 

Κωδικοί 005-006.

 

 

 

Γράψτε τον αριθμό των προσώπων που έχετε αναφέρει στον πίνακα 9 εφόσον αυτά έχουν αναπηρία 67% και πάνω, είναι τυφλά, είναι νεφροπαθή υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού ή πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος κτλ., δηλαδή εφόσον έχουν μία από τις ιδιότητες (α) ως (ιδ) που αναφέρονται πιο πάνω (ΚΑ 001-002) για τον ίδιο το φορολογούμενο. 0 αριθμός (π.χ. "1", "2" κτλ.) των προσώπων που έχουν συγγένεια με τον υπόχρεο θα γραφτεί στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 005 και ο αριθμός των προσώπων που έχουν συγγένεια με τη σύζυγο θα γραφτεί στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 006.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4

Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα φορολογούμενα εισοδήματά σας ανάλογα με την πηγή (κατηγορία) προέλευσής τους, καθώς και τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης. 0 πίνακας αυτός έχει επτά κεφάλαια από το Α μέχρι και το Ζ.

Ειδικότερα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που προκύπτει από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα κτλ. και γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά ως αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από συντάξεις (κύριες ή επικουρικές), μερίσματα ή βοηθήματα και κάθε άλλου είδους παροχές που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί φορείς στους συνταξιούχους τους.

Ομοίως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985.

Επίσης εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και η ωφέλεια που αποκτούν οι δικαιούχοι κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα ίδια εφαρμόζονται και για προγράμματα διάθεσης μετοχών αλλοδαπής εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό ημεδαπής συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.

Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία, που βαρύνουν πραγματικά το μισθωτό ή συνταξιούχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος δεν πρέπει να αφαιρέσετε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στις αποδοχές, ούτε τις κρατήσεις που έγιναν από το μισθό για την εξόφληση στεγαστικού ή άλλου δανείου. Επίσης, οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2009 σε μισθωτούς και συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και οι δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές προηγούμενων ετών που εισπράχθηκαν καθυστερημένα μέσα στο έτος 2009 λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης τους κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, θα γραφτούν αφού εκπεσθεί ποσοστό 20% του καθαρού ποσού, στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα αυτού, συναθροιζόμενες με τυχόν άλλα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες του έτους 2009. Φυσικά αν η μείωση του 20% στα αναδρομικά έχει υπολογιστεί και εμφανίζεται στην οικεία βεβαίωση που δόθηκε από τον εργοδότη ή συνταξιοδοτικό φορέα, οι ενδείξεις θα συμπληρωθούν με τα ποσά που γράφονται στην υπόψη βεβαίωση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που καταβάλλονται αναδρομικά αποδοχές ή συντάξεις για άλλους λόγους, εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω, όπως αντικειμενική αδυναμία του εργοδότη ή καθυστερημένη χορήγηση βεβαίωσης συντάξεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ., χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική δήλωση στο χρόνο που αφορούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και όχι από κρατήσεις κτλ., κάθε επίδομα ή παροχή μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του ν.2238/1994 ή στο νόμο που τη χορηγεί.

Ειδικότερα για τη συμπλήρωση του πίνακα 4Α διευκρινίζουμε τα εξής:

Κωδικοί 301-302.

 

Γράψτε το καθαρό εισόδημα, αθροίζοντας όλα τα καθαρά ποσά που πήρατε ως μισθωτός από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα, την ωφέλεια που αποκτήσατε τόσο κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών όσο και από προγράμματα διάθεσης μετοχών αλλοδαπής εταιρείας σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών κτλ. Στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δημοσιογράφων. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που σας χορήγησε ο εργοδότης σας (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεις, 0ργανισμοί κτλ.).

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος των αποδοχών ή συντάξεων, το ακαθάριστο και καθαρό ποσό, οι κρατήσεις και ο φόρος που αναλογεί και παρακρατήθηκε. Ειδικά, οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2009 ή δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω ολοφάνερης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους και εφόσον έγινε επίσχεση εργασίας για το λόγο αυτό ή λόγω πτώχευσής του ή από λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κατάληψη) θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να περιλάβουν σε αυτή τις αποδοχές τους αυτές, αλλά θα πρέπει να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος, για τον οποίο δεν χορηγήθηκε από τον εργοδότη η σχετική βεβαίωση αποδοχών ή δεν εισπράχθηκαν οι δεδουλευμένες αποδοχές. Επίσης, στην περίπτωση που μισθωτοί εργάστηκαν ευκαιριακά σε έναν ή πολλούς εργοδότες οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης αποδοχών, πρέπει μαζί με τη δήλωση να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με όλα τα στοιχεία του κάθε εργοδότη (Α.Φ.Μ. κτλ.) καθώς και τα ποσά που έλαβε από αυτόν ή από καθέναν από αυτούς.

Αν είσθε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ανήκετε στο ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας, γράψτε τα ποσά των καθαρών αποδοχών σας σε ευρώ, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών σας. 0ι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το χρόνο παροχής εργασίας και τις αμοιβές που πήρατε πραγματικά και όχι μόνο τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνει με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα, κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών.

Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές των αποσπασμένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της 0μοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας θα γραφτούν στους κωδικούς 399 - 400 του πίνακα 10 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15% κατά την εκκαθάριση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων που χορηγεί ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται εκτός, αν συντρέχει περίπτωση, από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών.

Κωδικοί 303-304.

   

Γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις, που πήρατε ως συνταξιούχος από κύρια ταμεία συντάξεων. Στους κωδικούς αυτούς δεν θα γραφτεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) το οποίο θα γραφτεί στους κωδικούς 305-306 του ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Τα ποσά των συντάξεων κτλ. γράφονται στις βεβαιώσεις που σας χορηγεί το ασφαλιστικό σας ταμείο. Αν στη βεβαίωση περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια σύνταξη και επικουρική, αλλά σε ξεχωριστή σειρά η καθεμιά, στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής σύνταξης θα το γράψετε στους κωδικούς 321-322.

Κωδικοί 321-322.

Γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα που πήρατε ως συνταξιούχος από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής ή Αλ-ληλοβοηθείας και Επικουρικά.

Κωδικοί 317-318.

 

Γράψτε τις καθαρές αμοιβές για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών του Ε.Σ.Υ. που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι και 10.3.2009 (άρθρο 3ν. 3754/2009), καθώς και των ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ.200 Α') που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009 μέχρι και 31.12.2009, καθώς επίσης και τα χρηματικά ποσά που σας καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας εφόσον είστε ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής, προπονητής ή άλλος αμειβόμενος αθλητής, και επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.1892/1990 και θέλετε να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 8.

Κωδικοί 307-308.

 

 

 

Γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών των εισοδημάτων σας που φορολογούνται με ρητή διάταξη νόμου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ισχύει σήμερα. Ύστερα από την κατάργηση των σχετικών φορολογικών απαλλαγών με το ν.2459/1997, φορολογούνται ολόκληρα τα ποσά αυτά και όχι μόνο το 50% όπως ίσχυε για ορισμένα από αυτά. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις αυτές φορολογούνται, μεταξύ των άλλων, η χορηγία και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Βουλής, η βουλευτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τα έξοδα παράστασης του Αρχηγού της Μείζονος (Αξιωματικής) Αντιπολίτευσης, οι συντάξεις που αποκτούν οι συνταξιούχοι βουλευτές λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον έχετε συμπληρώσει ποσό στους κωδικούς 307 ή 308 πρέπει να συμπληρώσετε και την ένδειξη 7 του πίνακα 2 (κωδικοί 309 ή 310), καθώς και τις ενδείξεις 9, 10 και 11 του πίνακα 8 (κωδικοί 313 ή 314, 315 ή 316 και 917 ή 918).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 4 και 8

Έστω ότι είσθε συνταξιούχος του Δημοσίου και ότι η σύζυγός σας είναι ιδιωτική υπάλληλος. Έστω επίσης ότι από τις οικείες βεβαιώσεις προκύπτουν τα εξής:

Είδος Εισοδήματος

Καθαρό Ποσό

Φόρος που αναλογεί

Φόρος που παρακρατήθηκε

Σύνταξη Δημοσίου

12.550,00

137,50

135,44

Μέρισμα Μ.Τ.Σ.

3.815,00

381,50

375,78

Σύνολο του συζύγου

16.365,00

519,00

511,22

Μισθός της συζύγου

12.650,00

162,50

160,06

Στην περίπτωση αυτή τους πίνακες 4 και 8 της δήλωσης πρέπει να τους συμπληρώσετε όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ" στο τέλος αυτού του φυλλαδίου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Β - ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προέρχεται από την εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων κάθε μορφής και είδους, όπως αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, σηροτροφικών, δασικών, αλιευτικών, κτλ.

Κωδικοί 461-462.

Γράψτε τα καθαρά κέρδη της ατομικής σας επιχείρησης όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία ή στοιχεία αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 0ι παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται υποχρεωτικά από όσους τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προαιρετικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., με βάση τα στοιχεία που κατέχουν. Το καθαρό γεωργικό εισόδημα προσδιορίζεται με την εφαρμογή των προβλεπόμενων κατά κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης συντελεστών καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων στα οποία προστίθενται και οι επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της παραγωγής.

Πριν να συμπληρώσετε τους κωδικούς αυτούς πρέπει να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση με το σύνολο των γεωργικών σας δραστηριοτήτων ως εξής:

Νομός

(Δήμος /Διαμέρισμα ή Κοινότητα) εκμετάλλευσης

Είδος αγροτικής παραγωγής (φυτικά ή ζωικά προϊόντα)

Ακαθάριστο εισόδημα (1)

Συντελ.

Καθ. Κέρδους (2)

Καθαρά Κέρδη (3) = (1) χ (2)

Υποχρέου

Της συζύγου

   

,

 

,

,

 

 

,

 

,

,

 

ΣΥΝΟΛΟ

,

 

,

,

Το άθροισμα των καθαρών κερδών θα το μεταφέρετε στους κωδικούς 461 - 462.

Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν στην περίπτωση που τηρείτε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. χωρίς τη συμπλήρωση της παραπάνω κατάστασης.

Κωδικοί 919-920

 

Γράψτε το καθαρό γεωργικό εισόδημα που σας αναλογεί από τη συμμετοχή σας σε συνεκμετάλλευση ή συμπλοιοκτησία, αλιευτικών σκαφών μέχρι δέκα (10) κόρους, (με μέλη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), που δε φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Κ.Φ.Ε.

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Β2 - ΚΑθΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., καθώς και από όσους τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

Κωδικοί 915-916.

Γράψτε το καθαρό γεωργικό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού.

Κωδικοί 335-336.

Γράψτε τα ενοίκια που πραγματικά καταβάλατε για μίσθωση γεωργικής γής.

Κωδικός 326.

Γράψτε την αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού (αθροιστικά του υπόχρεου και της συζύγου).

Κωδικοί 337-338.

Γράψτε το 25% της αξίας του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού ή εάν είστε νέος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ηλικίας μέχρι 40 ετών, το 50% της αξίας αυτής.

Κωδικοί 339-340

Γράψτε το αντίστοιχο ποσό που απαλλάσσεται από το φόρο, κατά περίπτωση, μόνο αν είσθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κωδικοί 335-338 και 326 συμπληρώνονται μόνο αν το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αναγράφεται στον κωδικό 915 ή 916 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε αναγράψει στον κωδικό 461 ή 462 ή αν δεν έχετε συμπληρώσει τους κωδικούς αυτούς γιατί υπάγεσθε στην περίπτωση της προαιρετικής συμπλήρωσής του.

Κωδικοί 465-466.

Γράψτε τη ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους που προκύπτει από την ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή στην περίπτωση που τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας.

Κωδικοί 467-468.

Γράψτε τη ζημιά προηγούμενων οικονομικών ετών που προέκυψε από την ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή στην περίπτωση που τηρούσατε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Κωδικοί 475-476.

Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση της γεωργικής σας επιχείρησης στην ημεδαπή.

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των κωδικών 461-462 και του υποπίνακα 4Β2 έχουν δοθεί με την 1009959/158/Α0012/ΠOΛ.1026/27.1.1998 διαταγή μας. Επίσης, σε περίπτωση που οι γραμμές του πιο πάνω υποπίνακα, καθώς και οι κωδικοί 326,337 και 338 δεν επαρκούν για να απεικονισθούν όλες οι γε­ωργικές σας δραστηριότητες και όλες οι αγορές του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, θα επισυνάψετε α­ναλυτική κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση του πιο πάνω υποπίνακα και κωδικών, στην οποία θα συ­μπληρώσετε τις υπόλοιπες γεωργικές δραστηριότητες και όλες τις αγορές σας. Τα αθροίσματα της κατά­στασης αυτής θα μεταφερθούν αντίστοιχα στους κωδικούς 915-916, 326 και 337-338.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Γ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον πίνακα αυτό συμπληρώνουν όσοι αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, δηλαδή όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική ή εταιρική εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική επιχείρηση ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, που δε θεωρείται από το νόμο ελευθέριο επάγγελμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τη συμμετοχή τους σε προσωπικές εταιρείες που δεν υπάγονται στο άρθρο 10 του ΚΦΕ. Ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και:

- Η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού, φυσικού προσώπου, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2238/1994 (ανεξάρτητα από την κατηγορία του εισοδήματος της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή της κοινωνίας κληρονομικού δικαίου η οποία έχει ανήλικα μέλη).

- Το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου IX, το οποίο αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης (αναλυτικές οδηγίες στους κωδ. 407-408 του πίνακα αυτού). Επισημαίνεται, ωστόσο ότι όσοι ασκούν γεωργική επιχείρηση και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, θα αναγράψουν υποχρεωτικά στους οικείους κωδικούς, την τυχόν υπεραξία από την πώληση του αγροτικού αυτοκινήτου IX καθόσον τα εν λόγω αυτοκίνητα εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση της υπεραξίας αυτής σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1146/1972.

Στον πίνακα αυτό, προβλέπονται ξεχωριστοί κωδικοί για τα δηλούμενα κέρδη ή ζημιές χρήσης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της χρήσης, συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό. Ειδικότερα:

Κωδικοί 401-402.

 

Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην ημεδαπή, μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση. Στα πιο πάνω κέρδη συμπεριλαμβάνεται και το υπερτίμημα από την πώληση παγίων της επιχείρησης, ειδικά όμως για το υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου ΙΧ που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, ανατρέξτε στους οδηγίες των κωδικών 407-408 του ίδιου πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες θα περαιώσουν τη χρήση 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 εως 17 του Ν. 3296/2004 θα γράψουν στους κωδικούς 401- 402 τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων μεταφέροντάς τα από τον οικείο κωδικό του εντύπου Ε3.

Κωδικοί 403-404.

 

Γράψτε το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής που δικαιούσθε από τη συμμετοχή σας σε O.Ε., Ε.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου, η οποία έχει ανήλικα μέλη, ως ομόρρυθμος εταίρος ή κοινωνός. Σ' αυτή την περίπτωση, συνυποβάλετε με τη δήλωση σχετική βεβαίωση της εταιρίας ή κοινωνίας και φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρίας ή κοινωνίας που χορήγησε την επιχει­ρηματική αμοιβή (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1041/09).

Κωδικοί 405-406.

 

Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από τη συμμετοχή σας σε:

α) Κοινωνίες αστικού δικαίου για: i) τα μέχρι και δύο επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ταξί, λεωφορεία) που εκμεταλλεύονται, ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καθώς και ii) για τα μέχρι και δύο φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον για τη δραστηριότητα αυτή τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,

β) λοιπούς υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κλπ) οι οποίοι εκμε­ταλλεύονται: i) μόνο ένα επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ταξί, λεωφορείο) ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή ii) μόνο ένα φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, εφόσον για τη δραστηριότητα αυτή τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Κωδικοί 407-408.

 

Γράψτε το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου IX που αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής επιχείρησης που τηρεί βιβλία κατώτερης της Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον θέλετε να φορολογηθεί με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή γράψτε το φόρο υπεραξίας του οχήματος που έχετε καταβάλει ή έχει βεβαιωθεί με τη σχετική δήλωση που υποβάλατε στην αρμόδια ΔOΥ, στους κωδικούς 607-608 του πίνακα 8. Όταν όμως οι επιχειρήσεις αυτές, επιλέξουν να φορολογηθούν αυτοτελώς για το υπερτίμημα αυτό, τότε τόσο το ποσό του υπερτιμήματος όσο και του φόρου που βεβαιώθηκε η καταβλήθηκε γι' αυτό , δεν θα αναγραφούν στους πιο πάνω κωδικούς ή σε άλλους κωδικούς των λοιπών κατηγοριών εισοδημάτων του πίνακα Α. Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η ωφέλεια που ενδεχόμενα αποκτούν από τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου φορο­λογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος αυτοκινήτου για μεταβι­βάσεις αυτοκινήτου που πραγματοποιούνται από 1.1.2004 και μετά (παρ. 12 άρθρου 30 ν. 3220/2004), δηλαδή έχει συμπεριληφθεί στους κωδικούς 401-402 του πίνακα αυτού.

Κωδικοί 413-414.

 

 

Γράψτε τη ζημιά του ίδιου οικον. έτους από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή, μεταφέροντάς την από το έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2009 με τις διατάξεις των άρθρων 13 εως 17 του Ν. 3296/2004 και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σας προκύπτει ζημιά γι' αυτή τη χρήση, τότε αυτή μηδενίζεται σύμφωνα με τις εν λογω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δεν θα αναγράψετε κανένα ποσό ζημιάς.

Κωδικοί 415-416.

 

Γράψτε το υπόλοιπο της ζημιάς από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή που έχετε δικαί­ωμα να μεταφέρετε για συμψηφισμό από προηγούμενα οικον. έτη. Στην περίπτωση που έχετε περαιώσει παλαιότερες χρήσεις με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σας προέκυψε ζημιά σε κάποια από αυτές, τότε η ζημιά αυτή δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπεριλάβετε τη ζημιά αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι η τυχόν ζημιά του ίδιου ή προηγούμενων οικον. ετών από τη συμμετοχή σας στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στους πιο πάνω κωδικούς 405-406, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων οι οποίες προσδιορίζουν τα κέρδη τους με τεκμαρτό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, θα γραφτεί στους ίδιους κωδικούς στους οποίους γράφεται και η ζημιά από ατομική επιχείρηση (κωδικοί 413-414 ή 415-416 κατά περίπτωση).

Κωδικοί 425-426.

   

Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση της εμπορικής σας επιχείρησης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2009 με τις διατάξεις των άρθρων 13 εως 17 του Ν. 3296/2004 γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Δ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΟΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Για τη συμπλήρωση αυτού του πίνακα συμπληρώνεται προηγούμενα το έντυπο Ε3, από το οποίο μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς τα σχετικά ποσά, σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες.

Σημειώνεται ότι στον πίνακα προβλέπονται ξεχωριστοί κωδικοί για τα κέρδη και τις ζημιές χρήσης.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της χρήσης (κέρδη ή ζημιές) συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό.

Ειδικότερα για τη συμπλήρωση αυτού του πίνακα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Κωδικοί 501-502.

 

 

Γράψτε το καθαρό εισόδημα από την ατομική άσκηση στην ημεδαπή κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2009, με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, γράψτε τα κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, μεταφέροντάς τα από τον οικείο κωδικό του εντύπου Ε3.

Κωδικοί 503-504.

 

 

Γράψτε τις καθαρές αμοιβές που αποκτήσατε στην ημεδαπή ως πραγματογνώμονες, διαι­τητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών, κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, συγγραφείς και μουσουργοί από συγγραφικά δικαιώματα, αντιπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή σας σε συμβούλια και επιτροπές του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., σωματείων, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και οργανισμών γενικά. Διευκρινίζεται ότι και οι αμοιβές αυτής της κατηγορίας αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

Κωδικοί 505-506.

 

 

Γράψτε το ποσό που εισπράξατε από το σύζυγο ή τη σύζυγο λόγω διατροφής και η οποία έχει επιδικασθεί ή συμφωνηθεί με συμβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής που εισπράξατε αναδρομικά μέσα στο έτος 2009, με βάση δικαστική απόφαση, δεν είναι εισόδημα του έτους αυτού, αλλά του έτους στο οποίο ανάγεται και γι' αυτό το εισόδημα πρέπει να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση του οικείου οικονομικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται στα παιδιά, από οποιαδήποτε αιτία, δε θεωρείται εισόδημά τους και δεν θα γραφτεί στους κωδικούς αυτούς ή σε άλλους κωδικούς των λοιπών κατηγοριών εισοδημάτων του πίνακα 4.

Κωδικοί 507-508.

 

Γράψτε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα αποκτήσατε στην ημεδαπή και δεν το έχετε ήδη γράψει στους πίνακες 4Α, 4Β, 4Γ, 4Ε και 4ΣΤ γιατί δεν ανήκει σε καμιά από τις κατηγορίες εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ' αυτούς.

Κωδικοί 511-512.

 

Γράψτε το ποσό της ζημιάς που προέκυψε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην ημεδαπή. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2008 με τις διατάξεις των άρθρων 13 εως 17 του ν. 3296/2004 και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σας προκύπτει ζημιά γι' αυτή τη χρήση, τότε αυτή μηδενίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δεν θα αναγράψετε κανένα ποσό ζημιάς.

Κωδικοί 517-518.

   

Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός σας στην ημεδαπή.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Ε - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προέρχεται:

α) από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή επίταξη ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση σε τρίτους δωρεάν της χρήσης μιας ή περισσότερων οικοδομών,

β) από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση σε τρίτους μιας ή περισσότερων γαιών (δασών, βοσκοτόπων κτλ.).

Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί, είτε με δικαστική απόφαση είτε με οριστικό συμβόλαιο ή λόγω χρησικτησίας, το εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί, με οριστικό συμβόλαιο, το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας, κατά περίπτωση.

Επίσης, εισόδημα από ακίνητα είναι και τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκαν από το μισθωτή πέρα από τα ενοίκια κατά τη μίσθωση ακινήτου.

Πριν συμπληρώσετε τις ενδείξεις αυτού του πίνακα πρέπει να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων από Ακίνητα (Ε2).

Το έντυπο Ε2 δε θα συμπληρώνεται σε περίπτωση:

α) Ιδιοκατοίκησης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη εξοχικής). Επίσης στη περίπτωση αυτή δε θα συμπληρώνεται ο πίνακας αυτός, αλλά θα συμπληρώνονται μόνο οι ενδείξεις του πίνακα 5 (υποπίνακας 1α), σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω για τη συμπλήρωσή του και

β) καταβολής ποσού πέρα από τα ενοίκια (άυλης εμπορικής αξίας) από τον μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου. Τα ποσά αυτά γράφονται κατά περίπτωση στους κωδικούς αριθμούς 121-910 και 741-742 του πίνακα αυτού, με εξαίρεση τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας που γράφονται στους κ.α. 109-110, τα οποία δε γράφονται συγχρόνως και στους κ.α. 741-742. Η μεταφορά των ποσών αυτών στους πιο πάνω κωδικούς γίνεται από τη δήλωση του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. που έχει ήδη υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ., φωτοαντίγραφο της οποίας συνυποβάλλεται και ο φόρος που έχει καταβληθεί θα γράφεται στους κ.α. 127­128 του πίνακα 8.

Από τα συνολικά ποσά των στηλών του εντύπου Ε2 μεταφέρετε τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία ακινήτων στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα αυτού, εκτός από το εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας κύριας κατοικίας από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, επιφάνειας μέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, αφού συμβουλευτείτε κατά περίπτωση και τα παραδείγματα που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Β" και "Γ", που παραθέτονται στο τέλος του παρόντος φυλλαδίου.

Κωδικοί 103-110.

 

Γράψτε το σύνολο των ενοικίων, που αποκτήσατε, κατά κατηγορίες ακινήτων, όπως αυτές εμφανίζονται στη δήλωση, μεταφέροντας από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2 τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία ακινήτου, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης. Επίσης, γράψτε και τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας κατά κατηγορία ακινήτου, που καταβλήθηκαν από το μισθωτή πέρα από τα ενοίκια, κατά τη μίσθωση ακινήτου.

Κωδικοί 101-102.

 

Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που αποκτήσατε από εκμίσθωση γαιών, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επί μέρους ποσά αυτών, καθώς και ποσά πέρα από τα ενοίκια που τυχόν καταβάλλονται από το μισθωτή κατά τη μίσθωση του ακινήτου.

Κωδικοί 909-910.

 

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται στην περίπτωση που το αναγραφόμενο στους κωδι­κούς 101 - 102 εισόδημα από εκμίσθωση γεωργικής γης είναι μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τη σχετική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι στη στήλη 2 της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 θα αναγράφεται απαραίτητα ο χαρακτηρισμός της εκμισθούμενης γεωργικής γης (πεδινή, ημιορεινή, ορεινή, αρδευόμενη ή μη ή θερμοκήπιο). Στους κωδικούς λοιπόν 909-910 αναγράφεται το άθροισμα των μεγαλύτερων επί μέρους ενοικίων, που προκύπτουν από τη σύγκριση δηλωθέντων ενοικίων και προσδιοριζομένων με την αντικειμενική μέθοδο. Σας παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι δηλώθηκε από το φορολογούμενο στο έντυπο Ε2:

Χαρακτηρισμός περιοχής

στρέμματα

Ενοίκιο κατά στρέμμα

Σύνολο

Πεδινό μη αρδευόμενο

5

20,00

100,00

Ημιορεινό μη ''

2

8,00

16,00

Ορεινό μη ''

3

17,00

51,00


 

και σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που θα εκδοθεί (αντικειμενικός προσδιορισμός εκμίσθωσης γεωργικής γης), τα ποσά διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Πεδινό μη αρδευόμενο

    5 

  30,00

150,00

Ημιορεινό μη ''

2

24,00

48,00

Ορεινό μη ''

3

16,00

48,00

Το ποσό που θα γραφτεί στους κωδικούς 909-910 του πίνακα 4Ε της δήλωσης θα είναι το άθροισμα που προέρχεται από τις κατά περίπτωση μεγαλύτερες τιμές δηλαδή 249 ευρώ (150 + 48 + 51).

Κωδικοί 111-112.

Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε από υπεκμίσθωση ακινήτων, μετα­φέροντας, από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών κατά κατηγορία ακινήτου

Κωδικοί 113-114.

   

Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε στον εκμισθωτή, εφόσον έχετε αποκτήσει εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης τμήματος του ακινήτου πρέπει να γράψετε το ενοίκιο που καταβάλατε για το τμήμα αυτό και όχι το ενοίκιο ολόκληρου του ακινήτου.

Κωδικοί 129-130.

 

Γράψτε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, εκτός από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας κύριας κατοικίας από γονέα σε παιδί και αντίστροφα επιφάνειας μέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών.

Κωδικοί 143-148.

 

Γράψτε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση της χρήσης ακινήτου σύμφωνα με την ανάλυση του πίνακα, μεταφέροντας από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης.

Κωδικοί 141-142

Γράψτε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γαιών, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών.

Κωδικοί 701-702

Συμπληρώστε αυτούς τους κωδικούς ανάλογα με τα αναφερόμενα στους κωδικούς 909-910.

Κωδικοί 123-124

 

Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών που ανεγέρθηκαν με δαπάνες του μισ­θωτή, σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή, αν μετά τη λήξη της μίσθωσης η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή, καθώς και το ακαθάριστο εισόδημα για τις βελτιώσεις ή επεκτάσεις, που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε εκμισθούμενη οικοδομή, αν μετά τη λήξη της μίσθωσης οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή, μεταφέροντας από τα συνολικά ποσά της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών.

Για τον προσδιορισμό της αξίας της ανεγειρόμενης οικοδομής ή της αξίας των βελτιώσεων ή επεκτάσεων μισθωμένης οικοδομής που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του μισθωτή, από την οποία να προκύπτει το ύψος των δαπανών που διενεργήθηκαν και απορρέουν από τα επίσημα βιβλία του.

Κωδικοί 125-126.

Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών της προηγούμενης περίπτωσης, αν υ­πάρχει δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του εδάφους ή της οικοδομής που βελτιώνεται ή επεκτείνεται, αντίστοιχα.

Κωδικοί 151-152

 

 

Γράψτε τα ποσά της πραγματικής δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2009 για ασφάλι­στρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου σε δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και για αγορά υλικών επισκευής και συντήρησης των οικοδομών που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται και παραχωρούνται δωρεάν ως κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια, εμπορικά κέντρα κτλ.

Αν οι πιο πάνω δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

Κωδικοί 157-158.

 

Γράψτε τα ποσά της πραγματικής δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2009 για παροχή υπηρεσίας υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κτλ. και αφορά επισκευή και συντήρηση των οικοδομών που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται και παραχωρούνται δωρεάν ως κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια, εμπορικά κέντρα κτλ.

Αν οι πιο πάνω δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

Επισημαίνεται ότι η έκπτωση της δαπάνης αυτής διενεργείται κατ' αρχήν από το ακαθάριστο εισόδημα των πιο πάνω οικοδομών, ανεξάρτητα αν η δαπάνη αυτή δηλώνεται με την αρχική ή τη συμπληρωματική δήλωση του φορολογούμενου. Αν η έκπτωση της δαπάνης αυτής δε καλύπτεται από το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών, το υπολοιπόμενο ποσό αυτής μεταφέρεται να εκπεσθεί από τον κ.α.049 του πίνακα 7, με την προϋπόθεση ότι η αναγραφή της δαπάνης στον κ.α.157-158 έγινε με την αρχική, εμπρόθεσμη δήλωσή του. Η μεταφορά αυτή της υπολοιπόμενης δαπάνης θα γίνει από την Υπηρεσία, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αυτούς δεν γράφονται τα ποσά των δαπανών επισκευής και συντήρησης που αφορούν παροχή υπηρεσιών και διενεργούνται σε ιδιοκατοικούμενες οικοδομές και σε μία κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ. που η χρήση της παραχωρείται δωρεάν από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, οι οποίες γράφονται μόνο στο κωδικό αριθμό 049 του πίνακα 7, συναθροιζόμενες μαζί με τις λοιπές δαπάνες του κωδικού αυτού. Επίσης επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις: α) εκμίσθωσης γηπέδων, β) εισοδήματος που προκύπτει από τη διαφορά του ενοικίου εκμίσθωσης και υπεκμίσθωσης ακινήτου και γ) ανταλλάγματος που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων δεν θα πρέπει να αναγραφούν ποσά δαπανών στους κ.α 151-152 και 157-158 του πίνακα αυτού.

Κωδικοί 163-164.

 

Γράψετε το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλατε το έτος 2009 με βάση νόμο (ν. 813/1978, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2041/1992) στο μισθωτή ακινήτου, σε περίπτωση λύσης επαγγελματικής μίσθωσης.

Κωδικοί 165-166.

Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε το 2009 από την εκμίσθωση του ακι­νήτου που αφορά η αποζημίωση των κωδικών 163 - 164.

Κωδικοί 159-160.

Γράψτε το συνολικό ποσό των λοιπών δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισό­δημα από οικοδομές και γαίες (το ποσό που παρέχεται στον ιδιοκτήτη του εδάφους σε οικόπεδο του οποίου κτίστηκε η οικοδομή σας, καθώς και την αξία της, τους φόρους κτλ. που βαρύνουν τις γαίες, τις αποσβέσεις για αντιπλημμυρικά έργα κτλ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα εισοδήματα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή βλέπε κωδικούς 171 - 174 του πίνακα 4Ζ'.

Κωδικοί 175-176.

 

Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται και παραχωρούνται δωρεάν, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμιά. Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα και στους κωδικούς αριθμούς 103 - 104, 111 - 112 και 129 - 130 του ίδιου πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αυτούς δε γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση κατοικιών με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. των εταιριών, κοινωνιών, κοινοπραξιών κτλ., που φορολογούνται με το άρθρο 10 του Κ.Φ.Ε..

Κωδικοί 741-742.

   

Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα μόνο των ακινήτων για τα οποία δε βεβαιώνεται τέλος χαρτοσήμου (εισόδημα από επίταξη ακινήτου από το Δημόσιο, ποσά άϋλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκαν πέρα από τα ενοίκια από το μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου κτλ.), εκτός από το ακαθάριστο εισόδημα της περίπτωσης 1ε του πίνακα αυτού. Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί κατά περίπτωση και στους κωδικούς 103 - 108 και 101 - 910.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4ΣΤ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Στον πίνακα αυτό θα αναγραφούν τα εισοδήματα από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και όχι αυτά που φορολογήθηκαν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή εκείνα που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους ελεύθερα φόρου, όπως π.χ., τόκοι καταθέσεων, μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιριών κτλ.

Κωδικοί 291-292.

 

Γράψτε το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης που προκύπτει από τόκους από κάθε έντοκο τίτλο κατάθεσης ή εγγύησης και κάθε τίτλο χρεωστικό, οι οποίοι έγιναν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί στο έτος 2009, καθώς και τόκους που επιδικάστηκαν με δικαστική απόφαση και καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο έτος 2009 (εκτός από αυτούς που αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Ζ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή από τις κατηγορίες που αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω:

Κωδικοί 389-390.

Γράψτε το καθαρό ποσό από μισθούς κτλ αλλοδαπής προέλευσης.

Κωδικοί 391-392.

Γράψτε το καθαρό ποσό από συντάξεις κτλ. αλλοδαπής προέλευσης.

Κωδικοί 463-464.

 

Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου.

 

Για τις, τυχόν, συμμετοχές σας αυτές επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1

Επωνυμία

Νομική Μορφή

Χώρα έδρας

αλλοδαπής επιχείρησης

Διαχ.περίοδος

Συνολικά καθαρά

κέρδη

Ποσοστό

συμμετοχής %

Καθαρά κέρδη που

μου αναλογούν

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

 

Κωδικοί 471-472.

Γράψτε τη ζημιά του ίδιου οικον. έτους από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου. Για τις, τυχόν, συμμετοχές σας αυτές επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με παρακάτω υπόδειγμα:

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2

Επωνυμία

Νομική Μορφή

Χώρα έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

Διαχ.περίοδος

Ζημιές

Ποσοστό

συμμετοχής %

Ζημιές που μου αναλογούν

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
 

Κωδικοί 411-412.

 

Γράψτε τα καθαρά κέρδη από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή και από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός τύπου, του υποχρέου ή της συζύγου αντίστοιχα.

Για τις, τυχόν, συμμετοχές σας αυτές επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα Νο 1.

Κωδικοί 421-422.

 

Γράψτε τη ζημιά του ίδιου οικον. έτους είτε από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός τύπου.

Για τις, τυχόν, συμμετοχές σας αυτές επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα Νο 2.

Κωδικοί 509-510.

 

Στους κωδικούς αριθμούς 509-510 γράψτε το καθαρό εισόδημα που αποκτήσατε από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή και από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εταιρίες, του υποχρέου ή της συζύγου αντίστοιχα.

Σε περίπτωση συμμετοχής σας στις πιο πάνω εταιρίες κτλ. επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα Νο 1.

Κωδικοί 513-514.

 

Γράψτε το ποσό της ζημιάς που προέκυψε είτε από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εταιρίες.

Σε περίπτωση συμμετοχής σας στις πιο πάνω εταιρίες κτλ. επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα Νο 2.

Κωδικοί 295-296.

Γράψτε το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες, αλλοδαπής προέλευσης, γενικά, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις π.χ. τόκοι δανείων.

Κωδικοί 171-172.

Γράψτε το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, εκτός από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας κύριας κατοικίας από γονέα σε παιδιά και αντίστροφα επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ..

Κωδικοί 173-174.

Γράψτε, αφού υπολογίσετε, το καθαρό εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, μετά την αφαίρεση των πάγιων και πρόσθετων ποσοστών έκπτωσης που προβλέπονται για κάθε περίπτωση ακινήτων από το άρθρο 23 του ν.2238/1994.

Κωδικοί 395-396.

   

Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχω­ρούνται δωρεάν που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμιά. Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα και στους κωδικούς αριθμούς 171-172.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 5

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται τα στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια δαπανών από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και από τις τεκμαρτές ετήσιες δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς.

Για την κύρια και για δύο δευτερεύουσες κατοικίες (μία μη εξοχική και μία εξοχική) είτε ιδιόκτητες, είτε μισθούμενες, και ανεξάρτητα της επιφάνειάς τους, δηλαδή αν υπερβαίνουν ή όχι τα 200 τ.μ. ή 150 τ.μ. αντίστοιχα, συμπληρώνεται ο υποπίνακας 1α ο οποίος παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707 - 708. Για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ένδειξη κύρια κατοικία. Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής σε κάθε περίπτωση και τις υπόλοιπες τρεις οδούς που περικλείουν το τετράγωνο, μόνο αν η επιφάνειά της υπερβαίνει τα 200 τ.μ. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας αυτής λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των κύριων χώρων και τυχόν βοηθητικών, στους οποίους περιλαμβάνεται και η αποθήκη και το γκαράζ.

Ένδειξη από κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή κλπ. Συμπληρώνεται όταν οι κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή ή αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα) από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή του. Στην περίπτωση αυτή, η τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον προκύπτει, περιορίζεται κατά 50%.

Κωδικός 206.

 

Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που αποκτήσατε την κύρια κατοικία σας από δωρεά, κληρονομιά, γονική παροχή ή στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος και αποκτήσατε την κύρια κατοικία σας από επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα) πριν από τη συνταξιοδότησή σας.

Κωδικοί 208-210.

   

 Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που αποκτήσατε δευτερεύουσα/ες  κατοικία/ες από δωρεά, κληρονομιά, γονική παροχή ή στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος και αποκτήσατε από επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα) δευτερεύουσα/ες  κατοικία/ες, πριν από τη συνταξιοδότησή σας.

Ένδειξη μισθωμένη κατοικία. Συμπληρώνεται όταν μισθώνεται κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. Δε συμπληρώνεται όταν πρόκειται για ιδιόκτητες κατοικίες.

Κωδικός 203.

Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που μισθώνετε κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από την επιφανειά της.

Κωδικοί 207-209.

 

Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που μισθώνετε δευτερεύουσα/σες κατοικία/ες, ανεξάρτητα από την επιφανειά τους.

 

Ένδειξη κατοικία ή μονοκατοικία. Γράψτε το γράμμα Κ αν είναι κατοικία ή το γράμμα Μ αν είναι μονοκατοικία. Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο αν η κατοικία είναι σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας.

Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κτλ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μαιζονέττα) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δε χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:

α) Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο.

γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία.

Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Ένδειξη θέση - όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ.

Κωδικός 211.

 

Γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας. Σε περίπτωση μονοκατοικίας επιπλέον λαμβάνεται η τυχόν επιφάνεια των βοηθητικών χώρων, του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου, ανεξάρτητα αν η μονοκατοικία είναι σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ή όχι. Η επιφάνεια των κύριων χώρων της κατοικίας πρέπει να είναι σε ακέραιο αριθμό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθμό π.χ. 95,4 γράψτε 95, 95,5 γράψτε 96.

Κωδικός 212.

 

Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή μισθωμένων χώρων του γκαράζ και της αποθήκης που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούμενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). Διευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή.

Κωδικοί 213-214.

 

Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό ενοικίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας, του υπόχρεου ή της συζύγου μόνο σε ακέραιο ποσοστό. Δηλαδή τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου έχει μεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία μέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς δε θα γραφτεί κανένα ποσοστό αλλά θα επισυνάψετε σημείωμα στο οποίο θα γράψετε το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς και αυτό που προέκυψε από τη μεταβολή με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας.

Κωδικός 215.

Γράψτε τους μήνες ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης, αν πρόκειται για μισθωμένη κατοικία, μέσα στο 2009.

Κωδικός 216.

 

Γράψτε την τιμή ζώνης που ισχύει την 1.1.2009 αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων ή την τιμή εκκίνησης όταν η κατοικία είναι σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό αυτό σύστημα.

Ο κωδικός αυτός θα συμπληρώνεται μόνο αν η επιφάνεια της κύριας κατοικίας υπερβαίνει τα διακόσια ( 200 ) τ.μ. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας αυτής λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των κύριων χώρων και τυχόν βοηθητικών, στους οποίους περιλαμβάνεται και το γκαράζ.

Κωδικός 217.

 

Γράψτε το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της, εφόσον το χρονικό διάστημα μέσα στο έτος αυτό που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η άδεια είναι μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλιώς γράψτε το επόμενο έτος. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από τη χρονολογία κατασκευής, η οποία προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος απόκτησης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο). Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο αν συμπληρωθεί ο κωδικός 216.

Ένδειξη πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική). Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στη μοναδική δευτε­ρεύουσα κατοικία, η οποία δεν είναι εξοχική ή στην πρώτη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες μη εξοχικές κατοικίες.

Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής σε κάθε περίπτωση, ενώ τις οδούς που περικλείουν το τε­τράγωνο, την τιμή ζώνης ή τιμή εκκίνησης ( κωδ. 223) και το έτος άδειας ( κωδ. 224), μόνο αν η επιφάνεια της μοναδικής δευτερεύουσας κατοικίας σας ή η συνολική επιφάνεια όλων των δευτερευουσών κατοικιών σας (αν υπάρχουν περισσότερες από μία) υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας των δευτερευουσών αυτών κατοικιών, δε συμπεριλαμ­βάνεται η επιφάνεια δευτερεύουσας κατοικίας μέχρι 150 τ.μ. που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από 5000 κατοίκους, όπως αυτός λαμβανόταν πριν την εφαρμογή του ν.2539/1997 και έχει περιέλ­θει στο φορολογούμενο ή τη σύζυγο από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή, εκτός αν η κατοικία αυτή βρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται τουριστική.

Ένδειξη κάτω από 5000 κατοίκους κτλ. Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", εφόσον η δευτερεύουσα κατοικία ( εξοχική ή μη ) βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από πέντε χιλιάδες ( 5000 ) κατοί­κους και περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυγο από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή.

Δε διαγραμμίζεται η ένδειξη αυτή, αν η περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία χαρακτηρίζεται ως του­ριστική. Τα υπόλοιπα στοιχεία της πρώτης δευτερεύουσας μη εξοχικής κατοικίας συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για την κύρια κατοικία.

Ένδειξη πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική). Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στη μοναδική δευτερεύ­ουσα κατοικία η οποία είναι εξοχική ή στην πρώτη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες εξοχικές κα­τοικίες. Η διεύθυνση της κατοικίας αυτής γράφεται σε κάθε περίπτωση, ενώ οι υπόλοιπες οδοί που περι­κλείουν το τετράγωνο, η τιμή ζώνης ή η τιμή εκκίνησης ( κωδ. 230 ) και το έτος άδειας ( κωδ. 231 ) συ­μπληρώνονται μόνο αν η επιφάνεια της μοναδικής δευτερεύουσας εξοχικής κατοικίας σας ή η συνολική επιφάνεια όλων των δευτερευουσών κατοικιών σας (αν υπάρχουν περισσότερες από μία) υπερβαίνει τα 150 τ.μ. Υπενθυμίζεται ότι στη συνολική επιφάνεια των δευτερευουσών κατοικιών δε συμπεριλαμβάνεται κατοικία με επιφάνεια μέχρι 150 τ.μ. που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από 5000 κατοί­κους και έχει περιέλθει στο φορολογούμενο ή τη σύζυγο από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή, εκτός αν η κατοικία αυτή βρίσκεται σε τουριστική περιοχή.

Τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρ­θηκαν παραπάνω για την κύρια κατοικία και για τη δευτερεύουσα μη εξοχική.

Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος μιας ή περισσοτέρων εξοχικών κατοι­κιών λαμβάνονται υπόψη 3 μήνες το έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσ­διορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφτεί μόνο ο νομός και ο δή­μος ή η κοινότητα, κατά περίπτωση.

Κωδικοί 707 - 708.

Γράψτε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των λοιπών δευτερευου­σών κατοικιών σας. Πιο συγκεκριμένα, θα γράψετε το τεκμαρτό μίσθωμα των δευτερευουσών κατοικιών που δε συμπεριλάβατε στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς αυτούς.

Επισημαίνεται ότι, οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο αν ο φορολογούμενος, η σύ­ζυγος και τα πρόσωπα που συνοικούν και τους βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή κυριότητά τους ή μισθώνουν περισσότερες από μία δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια άνω των 150 τ.μ. Εξαιρείται το τεκμαρτό μίσθωμα δευτερεύουσας κατοικί­ας μέχρι 150 τ. μ. που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από 5000 κατοί­κους και έχει περιέλθει στο φορολογούμενο ή τη σύζυγο από κληρονομιά, προίκα ή γο­νική παροχή . Η εξαίρεση δεν ισχύει αν η δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε περιο­χή που χαρακτηρίζεται τουριστική. Επίσης, περιορίζεται κατά 50% η τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από δευτερεύουσες κατοικίες που αποκτήθηκαν από δωρεά, κληρονομιά ή γονική παροχή ή αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα) από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, εξοχικές ή μη, είναι περισσότερες από μία και επομένως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς αριθμούς 707-708, θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση με πίνακα, που θα έχει γραμμογράφηση όμοια με αυτή του υποπίνακα 1α, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες.

Κωδικοί 851-858.

Γράψτε τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των επιβατικών ή μεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτων σας ιδιωτικής χρήσης, αφού προηγουμένως γράψετε τις άλ­λες πληροφορίες που ζητάει ο πίνακας. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτι­κής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ή μεικτής χρήσης ή αυτοκινήτων τύπου JEEP ι­διωτικής χρήσης, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ., Μ.Χ., JEEP) που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.1992. Επίσης δεν εφαρμόζεται για αυτοκίνητα μέχρι 14 φορολογήσιμους ίππους που έχουν αποκτηθεί από 1.1.1993 έως 31.12.2003 καθώς και για αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων αλλά με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους μέχρι 50.000 ευρώ που έχουν επίσης αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα 1.1.1993 έως 31.12.2003.

Όμοια δεν εφαρμόζεται για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα φορολογήσιμων ίππων, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία αποκτήθηκαν από την 1.1.2004 και η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265Α) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία που είναι αυτή του πρώτου έτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μειώνεται λόγω παλαιότητας με βάση την παρακάτω κλίμακα:

Μείωση λόγω παλαιότητας

 

Ποσοστό (%)

μείωσης ανά μήνα

Για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας 1,30
Για το δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας 0.70
Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας 0,50
Για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο-8ο) 0,40
Για τα τρία επόμενα χρόνια (9ο-11ο) 0,30
Για τα πέντε επόμενα χρόνια (12ο-13ο) 0,20
Για τα επόμενα χρόνια 0,10

Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα ποσοστά της κλίμακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια 1500. Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που ο υπόχρεος ή η σύζυγος βαρύνονται με τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτων εταιρειών.

Για εκείνο ή εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο δε θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 851 -858. θα συμπληρώνονται μόνο τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1γ του πίνακα 5 (ονοματεπώνυ­μο κυρίου, στοιχεία κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π.).

Στην περίπτωση που το σύνολο των αυτοκινήτων της οικογένειάς σας είναι περισσότερα από τέσσερα, θα συμπληρώσετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με εκείνη της ένδειξης 1γ του πίνακα 5 της δήλωσης και θα γράψετε σε αυτήν κάθε ένα από το τέταρτο και επόμενα αυτοκίνητα (και τις πληροφορίες που ζη­τούνται γι' αυτά) που δεν έχει γραφτεί στις τρεις πρώτες σειρές στον πίνακα 5 της δήλωσης (στην ένδειξη 1γ αυτού) και το σύνολο αυτής της δαπάνης των αυτοκινήτων της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στην τέταρτη σειρά των κωδικών 857-858 και προ αυτού θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνημμένη κατάσταση".

Για την τεκμαρτή δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας ή εταιριών ή κοινωνιών ή κοινοπρα­ξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, θα συμπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία θα αναλύ­εται η τεκμαρτή δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των εταίρων (ομόρρυθμος, διαχειρι­στής Ε.Π.Ε., κτλ.), το ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων, κτλ.

Επίσης, για την τεκμαρτή δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας της οποίας όλα τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα, λόγω της συμμετοχής σας σε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της, θα συμπληρώνεται ανάλογη κατάσταση στην οποία εκτός των παραπάνω, θα αναλύεται και η τεκμαρτή δαπάνη της εταιρίας της οποίας είστε μέλος λόγω της συμμετοχής της στην άλλη εταιρία, καθώς και της δαπάνης που βαρύνει εσάς. Το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που σας αντιστοιχεί θα μεταφερθεί στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση, με αναφορά στις οικείες στήλες "ως συνημμένη Κατάσταση Νο 1" ή "ως συνημμένη κατάσταση Νο 2" κτλ. κατά περίπτωση.

Ανάλογη κατάσταση θα συμπληρώνεται για τη δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα από τις ατομικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων. Για τις ανώνυμες εταιρίες θα συμπληρώσετε όμοια κατάσταση αν έχετε την ιδιότητα του Προέδρου των διοικητικών συμβουλίων τους ή του Διοικητή αυτών ή είστε εντεταλμένος ή διευθύνων σύμβουλός τους. Τα ποσά της δαπάνης που θα γράψετε στους κωδικούς 851-858 της δήλωσης με βάση τους φορολογήσιμους ίππους όπως διαμορφώνονται μετά τη μείωση τους που υπολογίζονται με ορισμένα κριτήρια όπως το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα (παλαιότητα αυτοκινήτου) κτλ., θα τα βρείτε στον πίνακα που παραθέτουμε στο τέλος του παρόντος.

Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος που απαιτείται προκειμένου να γίνει η μείωση της τεκ­μαρτής δαπάνης επιβατικού ή μεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω παλαιό­τητας, ως πρώτος χρόνος θεωρείται αυτός που το αυτοκίνητο τέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε κυ­κλοφορία. Προκειμένου για το οικονομικό έτος 2010 για τον υπολογισμό της μείωσης (15%) λόγω παρό­δου των πέντε χρόνων, θα ληφθεί υπόψη το 2004 (χρήση) ως πρώτο έτος, ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο κυκλοφόρησε στην αρχή ή στο τέλος του χρόνου αυτού.

Η μείωση αυτή υπολογίζεται κατά ποσοστό:

α) 15% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη,

β) 25% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 10 μέχρι και 15 έτη,

γ) 40% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 15 έτη,

δ) 40% για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο που έχει αγορασθεί από τον Ο.Δ.Δ.Υ.,

ε) 40% για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για αναπήρους. Ως επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. ειδικά διασκευασμένα για αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής, για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67% από φυσική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

στ) 50% για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο που ανήκει στην κυριότητα του φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη, εφόσον αυτός έχει ηλικία πάνω από 60 έτη και αποκτά αποκλειστικά εισοδήματα από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας,

ζ) 50% για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας του από την αλλοδαπή, για το 4ο και 5ο έτος από τον εκτελωνισμό του, λαμβάνοντας ως πρώτο έτος το έτος του εκτελωνισμού του αυτοκινήτου (δηλαδή ο φορολογούμενος για τη χρήση 2009 - οικον. έτος 2010 -δικαιούται αυτή τη μείωση εφόσον ο εκτελωνισμός του αυτοκινήτου έγινε στο έτος 2005 ή 2006) και με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος της μείωσης εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.

η) 60% προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. εποχής (αντίκες) εφόσον έχουν παρέλθει πάνω από 30 έτη από το έτος κατασκευής τους και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Αρμόδιοι φορείς για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού, ορίστηκαν η «ΦΙΛ.Π.Α, Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου» (ταχ. διευθ. Πίνδου 92, Παπάγου) και η ΕΛ.Π.Α. (Μεσογείων 395, Αγ. Παρασκευή). Το πιστοποιητικό αυθεντικότητας οφείλουν να προσκομίζουν στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από το οποίο να προκύπτει η αυθεντικότητα του οχήματος αυτού.

Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο έτος 2009, από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που αντιστοιχεί σ'αυτό λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) μέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό, θα το γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό. Για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους να υποβάλλει και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Η τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο μεικτής χρήσης ή το αυτοκίνητο τύπου JΕΕΡ, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα ή, αν αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα, και κατά συνέπεια η υπόψη δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση.

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (Ι.Χ.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αν Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστική εταιρία, καθώς και κοινωνία ή κοινοπραξία που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, έχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη αυτών μερίζεται μεταξύ των ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή των μελών της κοινωνίας ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, την κοινωνία κτλ.

Η τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο για κάθε εταιρία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας και βαρύνει αυτά τα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που:

α) είναι ταυτόχρονα διαχειριστές και εταίροι Ε.Π.Ε.,

β) είναι εταίροι Ε.Π.Ε. και εφόσον κανείς από τους διαχειριστές της Ε.Π.Ε. δεν είναι εταίρος αυτής,

γ) είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές και πρόεδροι Α.Ε..

Ειδικά στην περίπτωση αυτή (γ) η κατανομή της τεκμαρτής δαπάνης γίνεται ισομερώς με ανάλογη εφαρμογή βέβαια του προηγούμενου (δεύτερου) εδαφίου.

Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ., Μ.Χ. και τύπου JΕΕΡ αυτοκινήτων της εταιρίας στον πίνακα 5 (ένδειξη 1γ).

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για να αναγραφούν όλα τα στοιχεία όλων των αυτοκινήτων που λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να υπολογιστεί η οικεία δαπάνη που βαρύνει το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, θα γραφτούν, κατά την εξής σειρά :

α) Τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αυτοκίνητο που ανήκει στο φορολογούμενο, στη σύζυγό του και στα πρόσωπα που τους βαρύνουν και των οποίων η αντίστοιχη δαπάνη βαρύνει το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, καθώς και το ποσό της δαπάνης αυτής.

β) Τα ίδια στοιχεία και ποσά δαπάνης, για κάθε Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο τύπου JΕΕΡ, που ανήκει σε ατομική επιχείρηση του φορολογουμένου ή της συζύγου του.

γ) Τα στοιχεία κάθε εταιρίας ή κοινοπραξίας κτλ. με τη δαπάνη των αυτοκινήτων της οποίας βαρύνεται και ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του και το ποσό της δαπάνης που αντιστοιχεί στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του.

Επίσης, πρέπει να συνταχθεί κατάσταση με ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν προαναφερθεί (ή στην ίδια κατάσταση που συντάσσουν λόγω του ότι το σύνολο των αυτοκινήτων είναι περισσότερα από τέσσερα), ό­που θα αναγράψουν τα αυτοκίνητα της κάθε εταιρίας και επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην ένδειξη 1γ του πίνακα 5, θα γραφτούν:

α) Το ποσοστό συμμετοχής του φορολογουμένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, στην εταιρία, καθώς και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην ίδια εταιρία όλων των φυσικών προσώπων που είναι ομόρρυθμοι εταίροι προκειμένου για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή α­πλοί εταίροι προκειμένου για αστική εταιρία ή εταίροι που είναι ταυτόχρονα διαχειριστές προκειμένου για Ε.Π.Ε. ή εταίροι Ε.Π.Ε. στην περίπτωση που κανείς από τους εταίρους της δεν είναι και διαχειριστής αυ­τής.

β) Ο αριθμός των προσώπων που είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές Α.Ε. και πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων τους.

Αν όλα τα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αστικής εταιρίας, καθώς και κοινωνίας ή κοινοπραξίας, που προ­αναφέρθηκαν, είναι νομικά πρόσωπα, τότε η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση τα αυτοκίνη­τα (Ε.Ι.Χ. ή τύπου JΕΕΡ ή μεικτής χρήσης) της υπόψη εταιρίας κτλ. μερίζεται μεταξύ των νομικών προσώ­πων που είναι μέλη αυτής (εκτός των ετερόρρυθμων εταιριών) σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.

Στη συνέχεια η τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί στο κάθε μέλος (ΝΠ) επιμερίζεται στα φυσικά πρόσωπα μέλη αυτού του ΝΠ, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στα τρία πρώτα εδάφια του παρόντος (κεφάλαιο 5Β - Αυτοκίνητα Επιχειρήσεων).

- Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλα υποχρεούνται σε υ­ποβολή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις του αν. ν.89/1967, του αν. ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπά­νης διαβίωσης, που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νο­μικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της επιχείρησης ε­γκατεστημένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του οικείου γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου.

- Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκι­νήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτε­ρη τεκμαρτή δαπάνη. Και στην περίπτωση όμως αυτή οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα αυτοκίνη­τα που χρησιμοποιούνται γι' αυτόν το σκοπό, αλλά στους κωδικούς 851-858 θα συμπεριλάβουν μόνο τη με­γαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της υπόψη επιχείρησης που χρησιμοποιείται γι' αυτόν το σκοπό.

- Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μεικτής χρήσης, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθω­τή τους. Υπενθυμίζεται ότι και στα αυτοκίνητα εταιρειών εφαρμόζεται ανάλογα, η απαλλαγή που αναφέρεται στην ένδειξη "Προσοχή" των κωδικών 851-858 του πίνακα 5 του εντύπου Ε1.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των ποσών που αναγράφεται στους κωδικούς 851, 853, 855 και 857 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να ισούται με τη συνολική δαπάνη που βαρύνεται ο φορολογούμενος λόγω των Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων τύπου JΕΕΡ, η δαπάνη των οποίων στο σύνολό της ή κατά μέρος της βαρύνει το φορολογούμενο.

Το ίδιο ισχύει και για τη σύζυγο του φορολογουμένου ως προς τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κω­δικούς 852, 854, 856 και 858 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικοί 713-714.

 

 

Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης σκαφών αναψυχής (εξαι­ρούνται τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης). Το ύψος της δαπάνης αυτής καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους, ως εξής:

α) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, καθώς και για τα τζετ σκι, ολικού μήκους μέχρι 3 μέτρα στο ποσό των 2.600 ευρώ που προσαυξάνεται με το ποσό των 1.300 ευρώ για κάθε μέτρο μήκους πάνω από τα 3 μέτρα.

β) Προκειμένου για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη, με χώρο ενδιαίτησης, η τεκμαρτή δαπάνη υπολογίζεται βάσει των μέτρων ολικού μήκους του σκάφους. Τα πο­σά της δαπάνης που θα αναγράψετε γι' αυτή την κατηγορία σκαφών αναψυχής, λαμβα­νομένης υπόψη και της παλαιότητας αυτών θα τα βρείτε σε πίνακα στο τέλος αυτού του φυλλαδίου. Ειδικά για τα ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικούς αγώνες τα ποσοστά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης του πίνακα μειώνονται κατά ποσοστό 75% ενώ για τα πλοία που έχουν κατασκευασθεί ή κατα­σκευάζονται στην Ελλάδα εξολοκλήρου από ξύλο όπως «τρεχαντήρι», «βαρκα-λάς»,«πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ» που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση, μειώνονται κατά ποσοστό 62,5%.

Για την πιστοποίηση των ναυταθλητικών σκαφών απαιτείται σχετική βεβαίωση που χο­ρηγείται από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θεωρημένη από τη Γενική Γραμμα­τεία Αθλητισμού.

Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος αναψυχής (όλων των παραπάνω κατηγοριών) μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό 10% αν έχει περάσει χρονι­κό διάστημα πάνω από 5 έτη και μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώ­τη φορά και 20% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Κωδικός 747.

 

 

Γράψτε τα μέτρα μήκους του σκάφους αναψυχής. Σημειώνεται ότι όταν το μήκος δεν είναι ακέραιος αριθμός μέτρων, τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων. Επισημαίνεται ότι ως μήκος του σκάφους θεωρείται το μήκος της ευθείας γραμμής που ενώνει τα πιο απομακρυσμένα σημεία της πλώρης και της πρύμνης του σκάφους. Όσα προαναφέρθηκαν για τα αυτοκίνητα εφαρμόζονται ανάλογα και στην τεκ­μαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής, με εξαί­ρεση όσα αναφέρονται στην ακινησία, καθόσον δεν προβλέπεται μείωση της οικείας τεκμαρτής δαπάνης γι' αυτό το λόγο, ενώ η μείωση λόγω παλαιότητας ρυθμίζεται ειδικά όπως προαναφέρθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο που προκύπτει με βάση ένα σκάφος αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα που δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή του υπόχρεου ή του άλλου συζύγου ή και στους δύο από κοινού. Αν ο υπόχρεος ή η σύζυγος του έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους περισσότερα του ενός τέτοια σκάφη, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για εκείνο το σκάφος με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. Σε περίπτωση που ο κάθε σύζυγος έχει στην κυριότητα ή κατοχή του τέτοιο σκάφος και οι τεκμαρτές δαπάνες αυτών των σκαφών είναι ίσες, η απαλλασσόμενη τεκμαρτή δαπάνη του ενός σκάφους επιμερίζεται κατά 50% στον καθένα. Επίσης, δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

Για τα σκάφη που δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο δε συμπληρώνονται οι κωδικοί 713 -714 αλλά απλώς συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1δ του πίνακα 5 ( όνομα σκάφους, αριθμός και λιμάνι νηολογίου μέτρα μήκους κ.λ.π.).

Κωδικοί 731-732.

Γράψτε το ποσό της αμοιβής του πληρώματος προκειμένου για σκάφη αναψυχής με μόνιμο πλήρωμα, ναυτολογημένο για μέρος ή για ολόκληρο το έτος.

Κωδικοί 715-716.

 

Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη για κάθε αεροσκάφος κτλ. καθορίζεται ως εξής:

α) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των 65.000 ευρώ για τους 150 πρώτους ίππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους του κινητήρα τους.

β) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JΕΤ) στο ποσό των 200 ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης.

Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα αυτοκίνητα (παλαιότητα, ιδιοκτησίας επιχειρήσεων,ανηλίκων κτλ.) εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυτήν την περίπτωση τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης.

Κωδικοί 765-766.

Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση τις δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας. Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη για κάθε πισίνα που έχει συνολική επιφάνεια 25 τετραγωνικά μέτρα και πάνω καθορίζεται με βάση τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειάς της και ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική ως εξής

 

Επιφάνεια της πισίνας (σε τετραγωνικά μέτρα)

Ετήσια τεκμαρτή διαβίωσης  (σε ευρώ)

Εξωτερική πισίνα

Εσωτερική πισίνα

Από 25 μέχρι και 60 11.600 17.400
Πάνω από 60 μέχρι και 120. 29.200 43.800
Πάνω από 120 46.800 70.200
 

Στην περίπτωση που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας περισσότερες από μία πισίνες, θα συμπληρώσετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με εκείνη της ένδειξης 1στ του πίνακα 5 της δήλωσης και θα γράψετε σε αυτή καθεμιά από τις πισίνες (και τις πληροφορίες που ζητούνται γι' αυτές), καθώς και τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η κάθε πισίνα και το σύνολο αυτής της δαπάνης των δεξαμενών κολύμβησης της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στους κωδικούς 765-766 και προ αυτών θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνημμένη κατάσταση".

Κωδικος 767

 

 

Γράψτε το μεγαλύτερο ποσό τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1γ ως 1στ του πίνακα 5 πχ. Έστω ότι έχετε στην κυριότητά σας ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης που σας βαρύνει με ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 33.600 ευρώ και ένα μηχανοκίνητο σκάφος 11 μέτρων με τεκμαρτή δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 55.600 ευρώ.

Συνεπώς, στον κωδικό 767 πρέπει να γράψετε το ποσό των 55.600 ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο.

Επισημαίνεται ότι η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από το μίσθωμα της κύ­ριας και των δύο δευτερευουσών κατοικιών σας θα υπολογίζεται από το πρόγραμμα εκκαθαρίσεων του TAXIS ( με βάση τα στοιχεία που έχετε δηλώσει όπως επιφάνεια, τιμή ζώνης κ.λ.π.) και εάν συναθροιζόμενο με τα ποσά των κωδικών 707 - 708 υπερ­βαίνει το ποσό της μεγαλύτερης τεκμαρτής δαπάνης που έχετε αναγράψει στον κωδικό 767, τότε το αναγραφόμενο ποσό θα διαγράφεται και θα αντικαθίσταται από το τεκμαρτό μίσθωμα κύριας και δευτερευουσών κατοικιών.

Κωδικοί 795-796.

 

 

Γράψτε αριθμητικά, στο λευκό χώρο αυτής της ένδειξης, τον αριθμό των στοιχείων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου (π.χ. αν έχουν ληφθεί υπόψη δύο αυτοκίνητα Ι.Χ., ένα σκάφος αναψυχής και μια δεξαμενή κολύμβησης, γράψτε τον αριθμό 4). Σημειώνεται ότι εάν συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου κτλ. είναι οι σύζυγοι, τότε το αυτοκίνητο θεωρείται 1 στοιχείο και συμπεριλαμβάνεται μόνο στον κωδικό 795 και όχι στον κωδικό 796.

Κωδικοί 719-720.

 

Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίμημα και λοιπά έξοδα) που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2009 για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων της οικογένειάς σας ή της ατομικής επιχείρησής σας. Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας καθώς και τα επιβατικά Δ.Χ. και Ι.Χ. καθώς και τα φορτηγά Δ.Χ. και Ι.Χ. που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης. Επίσης εξαιρούνται τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξηνταεπτά τοις εκατό (67%). Εφόσον συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις που εξαιρούνται του τεκμηρίου, δε θα συμπληρώνονται οι κωδικοί αυτοί. Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε όχημα που αγοράσατε θα αναγράψετε το είδος του οχήματος (φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, τρίτροχο αυτοκινούμενο όχημα κτλ.), τον αριθμό κυκλοφορίας του, τους φορολογήσιμους ίππους προκειμένου για επιβατικό αυτοκίνητο, τα κυβικά εκατοστά προκειμένου για δίτροχο, το μεικτό και καθαρό βάρος προκειμένου για φορτηγά κτλ., τους μήνες κυριότητας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή κτλ., τα ποσά που καταβάλατε το 2009 (τίμημα, τυχόν συμβολαιογραφικά έξοδα, τυχόν εισφορές ή δασμούς στο δημόσιο, τυχόν αμοιβή σε μεσίτη κτλ.) για την αγορά κάθε τέτοιου οχήματος και το άθροισμα των ποσών αυτών για το σύνολο των οχημάτων θα το μεταφέρετε στους κωδικούς 719-720 της δήλωσης. Στη σχετική κατάσταση που θα επισυνάψετε, εκτός των άλλων, θα αναγράψετε και τον τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και θα επισυνάψετε τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Κωδικοί 721-722.

 

Γράψτε συνολικά το ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2009 για αγορά ή χρημα­τοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") και αεροσκαφών (εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, καθώς και όσα αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης).

Προκειμένου για αγορά πλοίων αναψυχής (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") επισυνάψτε σχετική κατάσταση όπου για κάθε σκάφος θα συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, όνομα σκάφους, αριθμό και λιμάνι νηολογίου, μέτρα μήκους, έτος πρώτης νηολόγησης, το ποσό δαπάνης (τίμημα που καταβάλατε, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ.) για κάθε τέτοιο σκάφος, τρόπο καταβολής της δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και τα νόμιμα επίσημα δικαιολογητικά στοιχεία και τέλος αναγράψτε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2009 για την αγορά όλων των σκαφών αναψυχής που αγοράσατε.

Προκειμένου για αγορά αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση στην οποία θα συμπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία για κάθε τέτοια αγορά και θα επισυνάψετε και τα νόμιμα δικαιολογητικά, κατά αναλογία με όσα προαναφέρθηκαν για την αγορά σκαφών αναψυχής και τέλος θα γράψετε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2009 για την αγορά όλων των αεροσκαφών που αγοράσατε.

Κωδικοί 723-724.

 

 

 

Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2009 για αγορά ή χρηματο­δοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Εξαιρούνται αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας.

Εξαιρούνται επίσης αυτά που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης και αποκτώνται από πρόσωπα πού ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο ε­πάγγελμα. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερ­βαίνει το ποσό των 5000 ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν, κατά τις συναλλακτικές αντιλή­ψεις, ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ. Επισυνάψτε κα­τάσταση στην οποία για κάθε τέτοιο κινητό πράγμα θα αναγράψετε το είδος του, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή, το στοιχείο που εκδόθηκε για τη συναλλαγή (αριθμός και ημερομηνία στοιχείου), το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του, τον τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης, καθώς και φωτοαντίγραφο του υπόψη στοιχεί­ου που εκδόθηκε.

Κωδικοί 735-736.

 

Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2009 για αγορά ή χρονομεριστική ή χρη­ματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Στα ποσά των κωδικών αυτών θα συμπεριληφθεί το άθροισμα του τιμήματος, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, των συμβολαιογραφικών κτλ. εξόδων που καταβλήθηκαν το 2009 για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση των ακινήτων. Επίσης, θα επισυνάψετε είτε επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων είτε βεβαίωση (ή περίληψη του οικείου συμβολαίου) του συμβολαιογράφου, με την οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος για τη μεταβίβαση αυτή που καταβλήθηκε, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα, τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων και τέλος θα επισυναφθεί σχετική κατάσταση με τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε αγορά ακινήτου. Σημειώνεται ότι αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας ή της προσωρινής αξίας που προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και της αξίας που γράφεται στο συμβόλαιο, ως τίμημα θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο ποσό.

Ανάλογα συμφωνητικά ή βεβαιώσεις και καταστάσεις θα επισυνάψετε στην περίπτωση χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, από τις οποίες, εκτός των πιο πάνω, πρέπει να προκύπτουν και οι όροι των υπόψη μισθώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθμούς 719-736 του πίνακα 5 και στις σχετικές καταστάσεις θα συμπεριλάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2009 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου, για αγορά ακινήτου κτλ.) που προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούμενα έτη.

Κωδικοί 737-738.

 

 

Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2009 για ανέγερση οικοδομών ή για κα­τασκευή δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας).

Εξαιρείται η δαπάνη για ανέγερση οικοδομής από επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών, την οποία φυσικά δε θα συμπεριλάβετε στους υπόψη κωδικούς.

Προκειμένου για ανέγερση οικοδομών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 31.12.1994, το ποσό της δαπάνης ανέγερσής τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2238/1994.

Για τη δαπάνη ανέγερσης κάθε οικοδομής θα συντάξετε κατάσταση, η οποία θα περιέχει ανάλογα στοιχεία με εκείνα που αναφέρουμε για την αγορά οικοδομών και θα επισυνάψετε φωτοαντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες, που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (μόνο για άδειες που εκδόθηκαν από 1.1.1995 και μετά).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 735-736 και 737-738 δε γράφεται (καθόσον εξαιρείται) η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, θα γραφτεί μόνο η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Δε θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τετραγωνικά μέτρα. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά μέτρα για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Τονίζεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος σχετικά με τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δε συμπίπτουν με τις αντίστοιχες διατάξεις φορολογίας κεφαλαίου (άρθρα 34 και 41 ν.δ. 118/1973).

Κωδικοί 725-726.

 

Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2009 για δωρεές, γονι­κές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά συνολικά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επίσης, εξαιρούνται από το τεκμήριο, οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Επισυνάψτε κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία, καθώς και φωτοαντίγραφο της τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς κτλ.

Κωδικοί 727-728.

 

Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2009 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά. Προκειμένου για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που συνάψατε για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας εμβαδού μέχρι και 120 τ.μ., θα γράψετε μόνο τους τόκους. Προκειμένου για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που συνάψατε για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας εμβαδού μεγαλύτερου των 120 τ.μ., θα γράψετε το άθροισμα ολόκληρου του ποσού των τόκων και του τμήματος του χρεολυσίου που αναλογεί επιμεριστικά στο πέραν των 120 τ.μ. εμβαδόν της κατοικίας. Δεν συμπληρώνετε τον κωδικό αυτό, προκειμένου για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για την αγορά εξοπλισμού γεωργικής εκμετάλλευσης καθώς και για την αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέργερση και πώληση οικοδομών.

Επίσης, γράψτε το ποσό που καταβάλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά μη καταναλωτικών αγαθών μέσω αυτών των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Στην περίπτωση αναγραφής ποσού στους κωδικούς 727-728, θα συμπεριλάβετε στα ποσά αυτά και το ποσό τυχόν τόκων υπερημερίας.

Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2009 για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε εκτός αυτών που χορηγήσατε προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες των οποίων είστε μέλη ή μέτοχοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 727-728 γράψτε για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 719-724 και 735-736 τις οποίες εξοφλήσατε μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ τα ποσά που καταβάλατε για τα ίδια περιουσιακά στοιχεία σε μετρητά γράψτε τα στους κωδικούς 719 έως 724 και 735 έως 736.

Δ. ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από την κύρια και τις δύο δευτερεύουσες κατοικίες (εξοχική και μη εξοχική) καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους κωδικούς 707-766 και 851-858 μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο όταν η πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν είναι μικρότερη από την τεκμαρτή δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά. Η επίκληση των περιστατικών αυτών μπορεί να γίνει μόνο από τους υποχρέους οι οποίοι:

α) Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

β) Είναι φυλακισμένοι.

γ) Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.

δ) Είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.

ε) Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα από εμφανείς πηγές.

στ) Είναι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.

ζ) Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την τεκμαρτή.

Ο φορολογούμενος που επικαλείται τα πιο πάνω περιστατικά έχει υποχρέωση να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι πραγματοποίησε δαπάνη μικρότερη από την τεκμαρτή.

Στις πιο πάνω α' και ε' περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της τεκμαρτής και της πραγματικής δαπάνης διαβίωσης λαβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υποχρέου.

Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά τεκμαρτής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν (ορισμένες κατηγορίες αυτοκινήτων και σκάφος μέχρι 10 μέτρα) και στις εξής περιπτώσεις:

α) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

β) Προκειμένου για αλλοδαπό προσωπικό που δε διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του αν. ν.89/1967, του αν. ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, για το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή του ενοικίου.

γ) Προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του αν. ν.89/1967, του αν. ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, για το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

δ) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας του από την αλλοδαπή για το έτος εκτελωνισμού του αυτοκινήτου και τα δύο (2) επόμενα έτη, εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.

ε) Όταν η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και της συνολικής ετήσιας δαπάνης αυτών είναι μικρότερη από ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του εισοδήματος που δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή τους το ίδιο έτος. Κατά τον υπολογισμό αυτής της διαφοράς δε λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τη φορολογία ή φορολογούνται αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο, καθώς και τα ποσά που έχουν γραφτεί στον πίνακα 6 της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν όλες τις οικείες στήλες που τους αφορούν στη δήλωση, καθώς και στην τυχόν κατάσταση των αυτοκινήτων που θα έχουν συμπληρώσει, σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί. Δε θα γραφτεί μόνο το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει:

α) με βάση το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο στις περιπτώσεις α', β', γ' και δ',

β) με βάση το ενοίκιο (τεκμαρτό) της δευτερεύουσας κατοικίας στην περίπτωση β'.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 6

Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

Κωδικοί 655-656. 

Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδημα που δηλώσατε για το 2009, αλλά που δεν υπάρχει την 1.1.2010.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά που θα συμπληρώσετε στους κωδικούς αυτούς, πρέπει να είναι αυτά που δηλώσατε στους προηγούμενους πίνακες μειωμένα κατά τα ποσά των απαλλαγών που ορίζει ο νόμος. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4Α του εντύπου Ε1.

Κωδικοί 693-694.

 

Γράψτε το ποσό της ετήσιας συνολικής τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2010, εφόσον αυτό το ποσό το έχετε αναγράψει στον πίνακα 5 της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης μέσα στο έτος κάποιου ακινήτου από αυτά για τα οποία υπολογίζεται τεκμαρτή δαπάνη, το ποσό αυτής θα υπολογιστεί χειρόγραφα και θα αναγραφεί στους κωδικούς αυτούς από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Κωδικοί 659-660.

 

 

Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2009, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδημα από πράξεις RΕΡ0S, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., ποσά επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, κτλ.).

Σημειώνεται ότι αν από το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, τα απαλλασσόμενα αυτά ποσά θα γραφτούν στους κωδικούς 659-660 και ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8.

Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2009, τα οποία φορολο­γούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, αποζημίωση ν.2112/1920, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου κτλ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει, καθώς και τα μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμούς και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης κτλ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευ­σης, παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο ίδιος το φόρο 10% εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. Στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς (π.χ. ποσά ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά επιδόματα επι­κίνδυνης εργασίας κτλ.) μετά την αφαίρεση του φόρου, ο δε φόρος πρέπει να γραφτεί στους κωδικούς 433-434. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και τα καθα­ρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, των αποκλει­στικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, αυτών που εκμεταλλεύονται ενοικια­ζόμενα επιπλωμένα δωμάτια καθώς και των εκμεταλλευτών φορτηγών Δ.Χ. αυτοκινή­των για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των παραγράφων 5,6,7 και 8 του άρθρου 33 του ν.2238/1994.

Τα ποσά αυτά των καθαρών κερδών για το έτος (χρήση) 2009, ανάλογα με το φόρο που κατέβαλε ο λιανοπωλητής είναι τα εξής:

 

Φόρος λιανοπωλητών

(σε ευρώ)

Αντίστοιχα καθαρά κέρδη (σε ευρώ)

χωρίς παιδιά

1 παιδί

2 παιδιά

3 παιδιά

107,5

11.217

12.130

12.930

20.930

213

11.920

12.552

13.352

21.352

215

11.933

12.560

13.360

21.360

230

12.020

12.620

13.420

21.420

276

12.204

12.804

13.604

21.604

335

12.440

13.040

13.840

21.840

426

12.804

13.404

14.204

22.204

550

13.300

13.900

14.700

22.700

 

Τα παραπάνω ποσά καθαρών κερδών που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που μένουν μαζί του και τον βαρύνουν.

Γράψτε τις καθαρές αμοιβές, δηλαδή μετά την αφαίρεση του φόρου, από εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών του Ε.Σ.Υ. καθώς και των ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α') και επιλέγουν να φορ­ολογηθούν αυτοτελώς.

Γράψτε τα χρηματικά ποσά που σας καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας εφόσον είστε ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής, προπονητής ή άλλος αμειβόμενος αθλητής, καθώς και τα επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.1892/1990 εάν θέλετε να φορολογηθούν αυτοτελώς. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που έχει παρακρατηθεί γι' αυτές τις αμοιβές, πρέπει να γραφτεί στους κωδικούς 433-434. Εάν θέλετε οι αμοιβές σας αυτές να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις τότε το καθαρό ποσό τους θα γραφτεί στους κωδικούς 317­318 του πίνακα 4Α και το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 8.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4Α.

Κωδικοί 431-432.

 

   

Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συμμετοχή σας σε ημεδαπές Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες, τα οποία φορολογούνται κατά περίπτωση με τις διατάξεις του άρθρου 10 ή 109 του ν.2238/1994 και συμπληρώστε τις ενδείξεις σε ειδική κατάσταση ως εξής:

 

 

Επωνυμία - νομική μορφή Διαχειρ. περίοδος ή έγκριση ισολογισμού Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Υποχρέου Της συζύγου
        , ,
        , ,
        , ,
 

και το σύνολο μεταφέρεται στους κωδικούς 431-432.

ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Τα κέρδη αυτά θα γραφτούν μετά την αφαίρεση του φόρου (κύριου και συμπληρωματικού) της εταιρίας κτλ. που αναλογεί σ' αυτά. β) Τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κτλ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα οποία σας αναλογούν, δε θα γραφτούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 659-660, αυτού του πίνακα.

Κωδικοί 433-434.

   

Γράψτε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ. 3 και στα καθαρά κέρδη της περ. 4.

 

Κωδικοί 305-306.

Γράψτε το καθαρό ποσό του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

Κωδικοί 477-478.

 

Γράψτε τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.τ.λ.) που πήρατε μέσα στο έτος 2009, εκτός των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής που γράφονται στους κωδικούς αριθμούς 659-660.

Κωδικοί 793-794.

 

 

Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2009 οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείτε ατομικώς εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και συμπληρώστε τις ενδείξεις του πίνακα αυτού. Στην περίπτωση που οι μισθώσεις αυτές είναι περισσότερες από τρείς, συμπληρώστε και συνυποβάλτε με τη δήλωση όμοια γραμμογραφημένο πίνακα για τις επιπλέον μισθώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 790 και 791, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφτεί ο Α.Φ.Μ. της συζύγου.

Κωδικοί 419-420.

 

Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2009 οποιου­δήποτε ακινήτου, εκτός από το εκπιπτόμενο ενοίκιο για κύρια κατοικία της οικογένειας ή κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν το οποίο γράφεται στους κωδικούς 811-816 και 817-823 αντίστοιχα της τέταρτης σελίδας της δήλωσης και για επαγγελματική ε­γκατάσταση, που γράφεται στους κωδικούς 793-794 και 615-616 του πίνακα 6 (π.χ. ε­νοίκιο για δευτερεύουσα κατοικία εξοχική ή όχι). Στην περίπτωση που οι μισθώσεις αυ­τές είναι περισσότερες από μια, συμπληρώστε και συνυποβάλτε με τη δήλωση όμοια γραμμογραφημένο πίνακα για τις επιπλέον μισθώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον κωδικό 417, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφτεί ο Α.Φ.Μ. της συζύγου.

Κωδικοί 781-782.

 

Γράψτε τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση στη χρήση 2009 περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κτλ.). Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου, από τα οποία προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Επίσης, για την πώληση κινητών πραγμάτων, απαιτείται απαραίτητα θεωρημένη απόδειξη αγοράς από τον επιτηδευματία. Για αγοροπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον αγοραστή και πωλητή.

Γράψτε τα ποσά που προέρχονται από εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρήση 2009 (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος), εφόσον δικαιολογείτε την απόκτησή τους στην αλλοδαπή.

Για τα ποσά αυτά (είτε είναι συνάλλαγμα είτε ευρώ) απαιτείται το πρωτότυπο παραστα­τικό που εκδίδει κάθε Τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό - μεταξύ αυτών και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) - και περιέ­χουν το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Επισημαίνεται ότι από 23-4-2008 και μετά, με την 1047709/810/Α0012/23-4-2008 διαταγή μας, το "μοναδικό δελτίο εισαγόμενων μετρητών" δεν αποτελεί πλέον αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για κάλυψη τεκμηρίων.

Για τη δικαιολόγηση της απόκτησης των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων από το ε­ξωτερικό απαιτούνται επίσημα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η απόκτησή τους, όπως π.χ. η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής της αλλοδαπής, αντίγραφα φο­ρολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί κ.τ.λ. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της α­πόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:

α) που κατοικούν μονίμως στο ε­ξωτερικό,

β) που είχαν διαμείνει τουλάχιστον επί 3 χρόνια στην αλλοδαπή και η εισα­γωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους,

γ) που εί­χαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συ­ζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερι­κό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε 1 χρό­νο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν α­παιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την ε­φαρμογή των άρθρων 17 ή 19 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική δαπάνη τεκμηρίων).

Γράψτε τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματι­κών ποσών που έγιναν στη χρήση 2009 σε σας, τη σύζυγό σας κτλ. για τις οποίες (δω­ρεές ή γονικές παροχές) η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, δηλαδή μέχρι 31.12.2009. Επίσης, γράψτε και τα ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα (π.χ. αποζημίωση για ατύχη­μα, εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισμού κτλ.).

Για τα χρηματικά ποσά από δάνεια που έχει συνάψει ο φορολογούμενος απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδει­κνύει τη σύναψη δανείου και τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στη χρήση 2009. Ό­ταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς για δαπάνες που έχουν γραφτεί στους κωδικούς α­ριθμούς 719-724, 735-738 και 725-728, από το οικείο έγγραφο πρέπει να αποδεικνύ­εται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. Αν η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση α­πό την επιχείρηση. Ειδικά εάν το δάνειο λήφθηκε για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοι­κίας με επιφάνεια μεγαλύτερη από 120 τ.μ. το ποσό του δανείου θα επιμεριστεί και θα γραφτεί εκείνο που αντιστοιχεί στην τυχόν επιπλέον των 120 τ.μ. επιφάνεια.

Εάν η πρώτη κατοικία είναι μικρότερη από 120 τ.μ. δε θα γραφτεί ποσό του δανείου.

Σε κάθε περίπτωση όμως το τυχόν δανειστικό συμβόλαιο επισυνάπτεται στη δήλωση.

Για τα χρηματικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούμενο απαιτείται σχετικό πιστο­ποιητικό του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει και η ημερο­μηνία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς ή κυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυ­τής, καθόσον για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης η οικεία δήλωση φόρου δωρεάς πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.

Κωδικοί 787-788.

 

Γράψτε το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίσατε από αποταμιεύματα προηγούμενων (συνεχόμενων) χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2009, εφόσον αποδεικνύετε ότι γι' αυτά φορολογηθήκατε ή απαλλαχτήκατε από το φόρο νόμιμα. Ο τρόπος σχηματισμού των κεφαλαίων προηγούμενων ετών προσδιορίζεται αναλυτικά από τις διατάξεις της περί­πτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν κατά τα οι­κεία έτη. Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από το φόρο νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων Υπη­ρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
     

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την αφαίρεση των δαπανών των άρθρων 16 και 17 και προκειμένου για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το οικονομικό έτος 2008, αυτές θα αφαιρ­ούνται ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Προκειμέ­νου όμως για δαπάνες των άρθρων 16 και 17 που πραγματοποιούνται από το οικονο­μικό έτος 2009 και επόμενα, αυτές θα αφαιρούνται κατά τον προσδιοριμό του κεφα­λαίου κάθε έτους, μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής του τεκ­μηρίου. Έτσι, για παράδειγμα, αν κατά τη χρήση 2007 φυσικό πρόσωπο ήταν κύριος αυτοκινήτου που απαλλάσσονταν του τεκμηρίου (π.χ. εργοστασιακή αξία μικρότερη των 50.000 ευρώ) και κατά τη χρήση 2009 επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου των δύο προηγουμένων ετών, για μεν το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) η τεκμαρτή δαπάνη του εν λόγω αυτοκινήτου θα αφαιρεθεί, ανεξάρτητα από το ότι κατά τη χρήση 2007 δεν είχε εφαρμογή το τεκμήριο, για δε το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) δε θα αφαιρεθεί δεδομένου ότι απαλλάσσεται του τεκμηρίου .

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ επίσης ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 με τις οποί­ες είχε θεσπισθεί η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε6 (δήλωση κινητών περιου­σιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή σας την 1.1.1991) το οποίο είχατε επισυνά­ψει στη δήλωση οικον. έτους 1992, δεν έχουν εφαρμογή για τα ποσά των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιείτε από 1.1.1994 και μετά.

Τα χρηματικά ποσά όμως που είχατε επικαλεσθεί από την ανάλωση ή πώληση των στοι­χείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση της προστιθέμενης δια­φοράς τεκμηρίου οικον. ετών 1992 μέχρι και 1994, μειώνουν τα ποσά των κεφαλαίων των αντίστοιχων ετών, που μπορείτε να επικαλεσθείτε για τη μείωση του τεκμηρίου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χρηματικά ποσά που γράφτηκαν στους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον προέρχο­νται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι μειωμένα με κά­θε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί υ­πόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο φορολογούμενος επικαλείται με τη δήλωση του οικον. έτους 2009.

Επίσης, τα ποσά που έχουν γραφτεί στους κωδικούς 781-782, πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους π.χ. φόρους δωρεών κτλ.

Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 7

Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τις δαπάνες στις οποίες αποδειγμένα έχετε υποβληθεί μέσα στο 2009, αφού συνυποβάλετε, κατά περίπτωση, τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, για να αφαιρεθούν ακέραια ή κα­τά ένα μέρος, τα αντίστοιχα ποσά τους από το συνολικό καθαρό εισόδημά σας ή από το φόρο που θα προκύψει στο συνολικό σας εισόδημα.

Δίπλα στους Κωδικούς γράψτε τα ολικά ποσά, κατά κατηγορία δαπάνης, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αποδείξεις.

Εξαίρεση υπάρχει μόνο στο ποσό της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμέ­νων, το οποίο θα γράψετε μειωμένο στο 50% του συνολικού ποσού της δαπάνης και στο ποσό της δαπάνης που καταβάλατε για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο θα περιορίσετε στο 20% αυτού και μέχρι ποσού 3.000 ευρώ.

Τα ποσά που εκπίπτουν θα υπολογιστούν από την Υπηρεσία (Γ.Γ.Π.Σ.). Τονίζεται ότι για να αναγνωρι­στούν οι δαπάνες αυτές πρέπει να συνυποβάλετε με τη δήλωση τις σχετικές αποδείξεις δαπάνης.

Κωδικός 049.

 

Γράψτε το συνολικό ποσό των δαπανών στις οποίες έχετε υποβληθεί μέσα στο 2009, εσείς, η σύζυγός σας και τα τέκνα σας που σας βαρύνουν για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά του Κ.Β.Σ. Στην έννοια των δαπανών αυτών περιλαμβάνονται οι δαπάνες που καταβάλλονται:

α) Για τη διενέργεια δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, ανεξάρτητα από τον χώρο που πραγματοποιούνται (π.χ. σε αίθουσες ξενοδοχείων, κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, υπαίθριους χώρους, κτήματα κ.λπ.), καθώς και αυτές που καταβάλλονται σε κάθε είδους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας και ειδικότερα σε κέντρα διασκέδασης (κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, μπουάτ, χορευτικά κέντρα), σε εστιατόρια, ταβέρνες και ψαροταβέρνες με ή χωρίς ζωντανή μουσική, οινομαγειρεία ή οινεστιατόρια, καθώς και σε πιτσαρίες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια (σουβλατζίδικα), μεζεδοπωλεία, ουζερί, τσιπουράδικα, ζυθοπωλεία και σνακ μπαρ και μόνο με την προϋπόθεση ότι παρέχονται σ' αυτά γεύματα με παροχή σερβιρίσματος. Εξαιρούνται οι δαπάνες σε εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ φουντ) και αυτών που βρίσκονται μέσα σε ξενοδοχεία και πλοία.

β) Σε μεσίτες (για την ενοικίαση ή την αγοραπωλησία ακινήτων), ωδεία, σχολές χορού, ρυθμικής και μπαλέτου, σχολές πολεμικών τεχνών, πάλης και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε, τζούντο, ταε-κβο-ντο κ.λπ.), γυμναστήρια (ενόργανης ή μη γυμναστικής), κολυμβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής (για αδυνάτισμα, αισθητική προσώπου και σώματος, μακιγιάζ, αποτρίχωση, σάουνα, ατμόλουτρα και λοιπών υπηρεσιών καλλωπισμού), κομμωτήρια, διαιτολόγους, διατροφολόγους, ομοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές, μασέρ.

γ) Για παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης και των συσκευών κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση), καθώς και αυτών εξαερισμού χώρων.

δ) Για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση οικοδομών, όπως ξυλουργούς, επαγγελματίες τοποθέτησης πλακιδίων, υαλοπινάκων και μεταλλικών κουφωμάτων, συντηρητές καλοριφέρ, ασανσέρ κ.λπ.

Αν στις οικοδομές στις οποίες διενεργείται επισκευή και συντήρηση προκύπτει εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, το ποσό της δαπάνης αναγράφεται στους Κ.Α.157 - 158 του Πίνακα 4Ε, για να αφαιρεθεί κατ' αρχή από το εισόδημα αυτό κατά ποσοστό μέχρι 40% του εισοδήματος. Εάν το εισόδημα αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει τη δαπάνη, το υπόλοιπο ποσό αυτής μεταφέρεται από την Υπηρεσία (Γ.Γ.Π.Σ.) κατά την εκκαθάριση στον Κ.Α.049, συναθροιζόμενο με το ποσό των λοιπών δαπανών που αναγράφονται σ' αυτόν, με την προϋπόθεση ότι η αναγραφή της δαπάνης στον Κ.Α.157 -158 έγινε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του όρου "δαπάνες επισκευής και συντήρησης" περιλαμβάνονται:

αα) ως δαπάνες επισκευής, αυτές που γίνονται με σκοπό να επαναφέρουν κάποιο ακίνητο που έχει υποστεί βλάβη ή αλλοίωση, στην αρχική του καλή κατάσταση και

ββ) ως δαπάνες συντήρησης, αυτές που γίνονται με σκοπό να διατηρηθεί κάποιο ακίνητο σε καλή κατάσταση και προληφθούν ή παρεμποδιστούν τυχόν βλάβες ή αλλοιώσεις αυτού από τη χρήση ή λειτουργία ή την πάροδο του χρόνου.

Στις δαπάνες επισκευής και συντήρησης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες βελτίωσης, οι οποίες, αντίθετα με τις πρώτες που αποβλέπουν στη διατήρηση της υφισταμένης αξίας του ακινήτου, αποβλέπουν στην επαύξηση ή επέκταση ή συμπλήρωση του περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή γενικά στην επαύξηση της αξίας του.

Στις πιο πάνω δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, που γίνονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον ενοικιαστή και ανεξάρτητα από τη χρήση της οικοδομής, εφόσον δεν αποτελούν δαπάνες του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

Τονίζεται ότι στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αγορά υλικών.

Επίσης στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών της αρχικής τοποθέτησης της ηλεκτρολογικής και της υδραυλικής εγκατάστασης, καθώς και της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.

Ακόμη περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες των κοινόχρηστων χώρων ακινήτου.

Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου επιμερίζονται στους συνιδιοκτήτες του, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός.

Ο επιμερισμός των δαπανών αυτών των κοινόχρηστων χώρων στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδει βεβαιώσεις με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. τα οποία συγκεντρώνει κατά την καταβολή των δαπανών.

Το ποσό των πιο πάνω δαπανών που αφαιρείται είναι ίσο με το 40% του συνολικού ποσού αυτών και δεν μπορεί να υπερβεί τα 8.000 ευρώ και για τους δύο συζύγους.

Ο επιμερισμός του ποσού αυτού στους δύο συζύγους γίνεται ανάλογα με το φορολογούμενο (όχι απαλλασσόμενο) εισόδημα του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και δηλώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή τους.

Για να διενεργηθεί η έκπτωση των δαπανών αυτών απαιτείται:

α) να έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και

β) το συνολικό ποσό των δαπανών να αναγραφεί στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Εάν οι δαπάνες αυτές δηλωθούν με εκπρόθεσμη αρχική δήλωση ή με συμπληρωματική δήλωση, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση.

Επίσης, όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται την έκπτωση των πιο πάνω δαπανών.

Κωδικοί 051-052.

   

   

Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συνο­λικά για ιατρική περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που μένουν μαζί σας και σας βαρύνουν.

Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 

Τονίζεται ότι στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται για τους πιο πάνω λόγους σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, φυσικά πρόσωπα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και όχι οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.λπ., ούτε οι δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών, που εξακολουθούν να μειώνουν το φόρο κατά ποσοστό 20% και που αναγράφονται στους Κ.Α. 047-048.

Επίσης στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και η δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώς και για λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε ψυχολόγο, για την αποκατάσταση της υγείας ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Ειδικά, για την αναγνώριση της δαπάνης που καταβάλλεται σε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, εκτός από τη γνωμάτευση του γιατρού απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσματα του ψυχολόγου ή του λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του.

Επίσης, γράψτε τη διαφορά των ποσών μεταξύ των εξόδων ιατρικής περίθαλψης και του πραγματικού καθαρού εισοδήματος των προσώπων που έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και τα οποία συνοικούν μαζί σας, αλλά δεν αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης, γιατί το εισόδημά τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. Για την αναγνώριση της έκπτωσης της δαπάνης αυτών των προσώπων απαιτούνται δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η συγγένεια αυτών με το φορολογούμενο, η αναπηρία τους, τα ποσά των δαπανών για ιατρική περίθαλψη, καθώς και το ετήσιο εισόδημά τους. Ακόμη, γράψτε τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που καταβάλατε για τα τέκνα σας που δεν συγκατοικούν μαζί σας, αλλά με τον άλλο γονέα τους, τον οποίο και βαρύνουν, λόγω του ότι βρίσκεστε σε διάζευξη με αυτόν.

Κωδικοί 047-048.

 

Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συνο­λικά για νοσοκομειακή περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που μένουν μαζί σας και σας βαρύνουν. Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνεται και η δαπάνη σε νοσοκό­μο, η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά κ.τ.λ., η δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη των τέκνων που πάσχουν από ανίατο νόσημα κ.τ.λ., και το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

Κωδικοί 043-044

και 045-046

 

 

 

 

Τα ποσά των δαπανών ιατρικής περίθαλψης που καταβάλατε στην αλλοδαπή πρέπει να τα δηλώσετε και στους Κ.Α 043 - 044, ενώ τα ποσά για νοσοκομειακή περίθαλψη στην αλλοδαπή και στους Κ.Α 045 - 046.

- Για να αναγνωριστεί η δαπάνη των κωδικών 051-052 και 047-048 και πρέπει να συνυπο­βάλετε:

- Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, διπλότυπη απόδειξη του ιατρού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

- Για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές, διπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της κλι­νικής για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ' είδος εξόδου.

- Για νοσήλεια σε κρατικά κτλ. νοσηλευτικά ιδρύματα, διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ' είδος εξόδου.

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων, αν τα στοιχεία αυτών αναγράφονται στις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.

- Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσοκόμου απαιτείται βεβαίωση θερά­ποντος ιατρού για τη νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενής, τη διάρκειά της και την ανά­γκη απασχόλησης νοσοκόμου και απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυ­μο και το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύ­θυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα υπογραμ­μένη. Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.

- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ηλικιωμένων και προσώπων με κινητική αναπηρία σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχεί­ρησης για το χρόνο περίθαλψης και για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 

Στους κωδικούς 047-048 θα γράψετε το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

- Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν για την περίπτωση αυτή. Αν η προμήθεια των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και το είδος του πωλούμενου πράγματος.

Ειδικά σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρυκοΐας, απαιτείται να συνυποβάλετε και βεβαίωση γιατρού. Η δαπάνη για την αγορά αυτών των οργάνων αναγράφεται στους Κ.Α. 047-048.

- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ανάπηρων ή πασχόντων από ανίατο νόσημα τέκνων, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης και βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου για τον ακριβή χρόνο περίθαλψης ή φοίτησης, για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά, καθώς και για την πάθηση του τέκνου (ονομασία ανίατου νοσήματος) ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό (τυφλό, κωφάλαλο κτλ.). Αν τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό φορέα (σχολείο ή θεραπευτήριο), πρέπει να έχουν περιεχόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω.

-  Για τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων.

Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το φόρο σας. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 6.000 ευρώ, για τον κάθε φορολογούμενο.

Κωδικοί 041-042.

 

Γράψτε το ποσό που καταβάλατε ετησίως μέσα στο 2009 σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε σας ή στα πρόσωπα που σας βαρύνουν, με εξαίρεση τις αμοιβές για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και για δίκες μισθωτικών διαφορών ακινήτων ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιο­κτησίας κατ' ορόφους.

Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβάλετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Κωδικοί 053-054.

 

Γράψτε το ποσό των υποχρεωτικών από το νόμο εισφορών που καταβάλατε μέσα στο 2009 σε ασφαλιστικά ταμεία (Ο.Α.Ε.Ε. κτλ.), καθώς και το ποσό των εισφορών που καταβάλατε στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής σας σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

Διευκρινίζεται ότι εισφορές που καταβλήθηκαν σε ταμεία ασφάλισης από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης ή ενοικιαζόμενα επιπλωμέ­να δωμάτια ή διαμερίσματα ή κάμπιγκ, καθώς και από όσους ασχολούνται αποκλειστικά ως πλανόδιοι λιανοπωλητές ή αποκλειστικά ως λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές α­γορές, των οποίων το εισόδημα φορολογείται με ειδικό τρόπο, δε γράφονται εδώ. Στους κωδικούς αυτούς δε γράφονται οι εισφορές που παρακράτησαν οι εργοδότες από τους μισθωτούς και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων ή ελεύθερων επαγγελματιών γράφονται εδώ και δεν περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές τους δαπάνες.

Για την απόδειξη της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση ή απόδειξη του οικείου ασφαλιστικού ταμείου.

Κωδικοί 057-058.

 

Γράψτε την αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβι­βάσατε λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την α­πόδειξη της δωρεάς των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων απαι­τείται η υποβολή α) βεβαίωσης του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και β) αντί­γραφου του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.

Το συνολικό ποσό της αξίας των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

Κωδικοί 059-060.

 

Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, στους Δήμους και στις Κοινότητες του Κράτους, στο Εθνικό Ταμείο Κοινονικής Συνοχής (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.), στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, στην Ιερά Μονή Σινά, στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13Α'), στα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τέλος σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.

Στις δωρεές προς το Δημόσιο περιλαμβάνονται και τα ποσά των δωρεών που καταθέσατε στον Ειδικό Λογαριασμό Νο GR 9801000230000002341103053 «Λογαριασμός Αρωγής Πυρόπληκτων» που σύστησε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Στους Κ.Α. 059-060 αναγράφονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και παρεμφερών νομικών προσώπων (οργανισμών, ιδρυμάτων κ.λπ.), που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/Ευρω­παϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). Διευκρινίζεται ότι στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 συμ­μετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Αν οι υπόψη δωρεές μεμονωμένα λαμβανόμενες υπόψη ή συναθροιζόμενες με τις δωρεές και χορηγίες προς ημεδαπά νομικά πρόσωπα και ανε­ξάρτητα αν όλες πραγματοποιούνται προς ένα ή περισσότερους δωρεοδόχους υπερ­βαίνουν τα 300 ευρώ, εκπίπτουν από το εισόδημα μόνο αν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων και οργανισμών.

Κωδικοί 031-032.

 

 

Τα ποσά των δωρεών που καταβάλατε σε φορείς των χωρών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ τα γράφετε και στους Κ.Α. 031 - 032.

Όταν τα ποσά των δωρεών των κωδικών 059-060 (με εξαίρεση τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του κράτους, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγ. Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων) υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή. Δαπάνη τέτοιων δωρεών ποσού άνω των 300 ευρώ συνολικά ετησίως απορρίπτεται ολόκληρη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ούτε το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ. Ως χρόνος πραγματοποίησης της δωρεάς θεωρείται ο χρόνος κατάθεσης αυτών και όχι ο χρόνος είσπραξής τους από το δωρεοδόχο.

Ειδικώς, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωματεία λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν το συνολικό ποσό των δωρεών του φορολογουμένου (κωδικοί 059­060) δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τα ποσά των δωρεών σε αθλητικά σωματεία αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, εφόσον ο δωρητής υποβάλλει με την αρχική εμπρόθεσμη φορολογική του δήλωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Το πρωτότυπο του παραστατικού κατάθεσης του ποσού της δωρεάς.

β) Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής της δωρεάς θεωρη­μένο από τον προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του νομού της έδρας του σω­ματείου.

γ) Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου ταμείου του σωματείου, όπου έχει καταχωρηθεί το ποσό της δωρεάς θεωρημένο από τον παραπάνω προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Για την απόδειξη της δωρεάς των χρηματικών ποσών, που αναγράφηκαν στους κωδικούς αριθμούς 059-060, απαιτείται η υποβολή διπλότυπης απόδειξης ή γραμματίου είσπρα­ξης που εκδίδεται από το δωρεοδόχο, όπως επίσης και βεβαίωση από την οποία να προ­κύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση των ποσών αυτών στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου. Στην περίπτωση που το ποσό της δωρεάς κατατίθεται στο Ταμείο Πα­ρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα, απαιτείται και το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αν αυτό έχει δοθεί στο δωρεοδόχο για την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραμματίου, κυρωμένο από το φορέα έκδοσής του. Ειδικά για τα ποσά των δωρεών υπέρ των πυρόπληκτων που καταθέσατε στο λογαριασμό που άνοιξε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή στα ταχυδρομικά καταστήματα της χώρας, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η κατάθεση έγινε για την αρωγή των πυρόπληκτων. Επίσης, στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά των δω­ρεών προς αθλητικά σωματεία υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τα 2950 ευρώ ετησίως, απαιτείται και το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου, με συντελεστή 10% στο πάνω από τα 2950 ευρώ ποσό της δωρεάς που καταβλήθηκε στο δημόσιο ταμείο. Διευκρινίζεται ότι εκπιπτόμενο ποσό αποτελεί το σύνολο της δωρεάς πριν την αφαίρεση του φόρου.

Στην περίπτωση που φορολογείστε με βάση τα τεκμήρια δαπανών, το αφορολόγητο πο­σό των αναγνωριζόμενων δωρεών των χρηματικών ποσών των κωδικών 059-060 θα πε­ριοριστεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε ποσό ίσο με το 10% του εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων.

Τα χρηματικά ποσά των δωρεών των κωδικών 059-060 θα αφαιρεθούν από το εισόδημά σας μόνο εφόσον υπερβαίνουν συνολικά ετησίως τα εκατό ( 100 ) ευρώ. Εάν αναγράψετε στη δήλωσή σας συνολικό ποσό για δωρεές μέχρι 100 ευρώ, το ποσό αυτό δε θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

Κωδικοί 061-062.

 

 

 

Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 (ΦΕΚ16Α") στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β΄ βαθμού, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, στα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Από το ποσό αυτό θα αναγνωριστεί για έκπτωση ποσό ίσο με το 30% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματός σας.

Για την απόδειξη των χρηματικών ποσών της πολιτιστικής χορηγίας του ν.3525/2007 που αναγράφηκαν στους κωδικούς αριθμούς 061-062, απαιτείται α) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη α­πό το νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας μεταξύ χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτιστική, β) σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών, και τα πρωτότυπα αποδεικτι­κά καταβολής των ποσών της χορηγίας και γ)σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα α­γαθά ή υπηρεσίες, και την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και τα αποδεικτικά παράδοσης της χο­ρηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής. Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των δωρεών γενικά, καθώς και των χορηγιών που α­ναγράφηκαν στους παραπάνω κωδικούς αριθμούς, δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.

Κωδικοί 063-064.

 

 

Γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλατε μέσα στο 2009 για:

α) Στεγαστικό δάνειο που έχει συναφθεί μέχρι 31/12/1999, για απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί με υποθήκη ή με προσημείωση από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν από σας και η υποθήκη ή προσημείωση είχε γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας βαρύνουν.

Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού, που είχατε λάβει από τράπεζα, σας χορηγήθηκε νέο δάνειο από την ίδια τράπεζα ή άλλη, γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σ' αυτό το δάνειο γράφτηκε υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο και εφόσον οι τόκοι αφορούν χρονικό διάστημα από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλιού δανείου. Εάν το νέο δάνειο έχει ληφθεί από 1/1/2003 και μετά το ποσό των τόκων δε θα αναγραφεί σ' αυτούς τους κωδικούς αλλά στους κωδικούς αριθμούς 055-056.

β) Στεγαστικό δάνειο που έχει συναφθεί μέχρι 31/12/1999, για απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί από ασφαλιστική επιχείρηση ως υπάλληλος αυτής, εφόσον οφείλονταν από σας και η υποθήκη ή προσημείωση έχει γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας βαρύνουν.

γ) Προκαταβολή που σας χορηγήθηκε μέχρι 31/12/1999 από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974 (ΦΕΚ 116Α'), για απόκτηση πρώτης κατοικίας, ως βοηθηματούχος αυτού.

Διευκρινίζεται πως δε θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Για τις συμβάσεις των δανείων αυτών, που έχουν συναφθεί μέχρι 31/12/1999, εκπίπτει όλο το ποσό των τόκων.

δ) Δάνειο που σας χορηγήθηκε από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν από σας, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεως ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, εφόσον έχει συναφθεί μέχρι 31/12/2002.

Κωδικοί 065-066

 KAI 071

 

 

Στους κωδικούς αριθμούς 065 - 066 γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλατε μέσα στο 2009 για δάνεια των περιπτώσεων α' (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νέα δάνεια που έχουν ληφθεί μέχρι 31/12/2002 γιά αποπληρωμή παλιών με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α) των κωδικών αριθμών 063-064, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα νέα δάνεια που έχουν ληφθεί από 1/1/2003 των οποίων οι τόκοι αναγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 055-056), β' και γ' που αναφέρονται στους κωδικούς 063-064, τα ο ποία έχουν συναφθεί όμως από 1/1/2000 μέχρι και 31/12/2002. Εάν η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο υπερβαίνει τα 120 τ.μ., συμπληρώνεται και ο κωδικός 071 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας.

Διευκρινίζεται ότι για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται απο 1ης Ιανουαρίου 2000 μέχρι και 31/12/2002, αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ. το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

Κωδικοί 055-056 και 077

 

Στους κωδικούς αριθμούς 055-056 γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που κα-ταβάλατε μέσα στο 2009 για δάνεια των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' που αναφέρονται στους κωδικούς 063-064, τα οποία έχουν συναφθεί από 1/1/2003 και μετά. Διευκρινί­ζεται ότι για τα δάνεια αυτά των περιπτώσεων α', β', γ', δε θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία, εάν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Εάν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο υπερβαίνει τα 120 τ.μ. συμπληρώ­νεται και ο κωδικός 077 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας. Δε συμπληρώνεται ο κωδικός 077 για δάνεια της περίπτωσης δ' (αναστήλωση διατηρητέων κτισμάτων κτλ.) που αναφέρονται στους κωδικούς 063­064, τα οποία συνάπτονται από 1/1/2003 και μετά.

Διευκρινίζεται ότι αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ., το πο­σό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται μείωση φόρου 20% περιορίζεται στο μέ­ρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

Κωδικοί 069-070.

 

 

Για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί από 1/1/2003 και μετά, είτε οι δύο σύζυ­γοι έχουν λάβει το δάνειο από κοινού, είτε έχουν λάβει ξεχωριστά δάνεια ο καθένας, συμπληρώνονται και οι κωδικοί αριθμοί 069 και 070 με το συνολικό ποσό του δανείου ή των δανείων που αναλογεί στον καθένα.

Διευκρινίζεται ότι για συμβάσεις δανείων που έχετε συνάψει από 1-1-2003 και μετά, οι τόκοι δεν αφαιρούνται από το συνολικό σας εισόδημα αλλά από το φόρο που προ­κύπτει σ' αυτό κατά ποσοστό 20% αυτών. Το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου υπο­λογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δα­νείων και των δύο συζύγων ως 200.000 ευρώ.

Κωδικοί 027-028

και 075

 

 

 

Στους κωδικούς 027-028 γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλατε και 075 μέσα στο 2009 για στεγαστικά δάνεια που συνάψατε από 1/1/2009 για απόκτηση, κατά πλήρη κυριότητα, οποιασδήποτε κατοικίας (πρώτης ή δεύτερης κ.τ.λ.) μέχρι 200 τ.μ., με τις ίδιες προϋποθέσεις και από τους ίδιους φορείς που αναφέρονται στα δάνεια των περιπτώσεων α', β' και γ' των Κ.Α. 063-064. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια για αποπληρω­μή παλιών.

Αν η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο υπερβαίνει τα 200 τ.μ. συμπληρώνεται και ο Κ.Α. 075 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνει­ας της κατοικίας. Διευκρινίζεται ότι αν η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ.μ. το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται μείωση 40% περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 200 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

Κωδικοί 029-030.

 

 

Για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί από 1/1/2009 και μετά, είτε οι δύο σύζυγοι έχουν λάβει δάνειο από κοινού, είτε έχουν λάβει ξεχωριστά δάνεια ο καθένας, συμπληρώνονται και οι Κ.Α. 029-030 με το συνολικό ποσό του δανείου ή των δανείων που αναλογεί στον καθένα.

Διευκρινίζεται ότι για συμβάσεις δανείων που έχετε συνάψει από 1/1/2009 και μετά, οι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που προκύπτει στο εισόδημά σας κατά ποσοστό 40% αυτών. Το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντι­στοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων ως 350.000 ευρώ.

Για την αναγνώριση της έκπτωσης των τόκων που θα γραφτούν στους κωδικούς 063, 064, 065, 066, 055, 056, 027 και 028, απαιτείται η υποβολή σχετικής βεβαίωσης της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού ή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας ή της ασφαλιστικής επιχείρησης, από την οποία να προκύπτουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, καθώς και ότι το δάνειο διατέθηκε για αγορά πρώτης κατοικίας ή, προκειμένου για δάνεια που έχουν ληφθεί από 1/1/2009, και δεύτερης, τρίτης κ.λπ. ή για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων. Στην περίπτωση μάλιστα που οι τόκοι δανείων α­φορούν διατηρητέα κτίσματα ή κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, απαιτείται και επικυρω­μένο αντίγραφο της οικείας απόφασης για χαρακτηρισμό των κτισμάτων ως διατηρητέων ή σημείωσης για την κανονιστική πράξη με την οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή που βρίσκονται τα κτίσματα, ως παραδοσιακό τμήμα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Οι πιο πάνω τόκοι πρέπει να γραφτούν και στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 5. Ενδείξεις 10 και 11 του πίνακα 7 - καταβαλλόμενο ενοίκιο:

Στις ενδείξεις 10 και 11 του πίνακα 7 της δήλωσης γράψτε όλα τα στοιχεία των εκμισθω­τών και το καθαρό ποσό ενοικίου που τους καταβάλατε, για κύρια κατοικία της οικογένειάς σας και για ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδά­ζει σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον δικαιούστε την έκπτωση του ενοικίου (εάν δεν τη δικαιούστε, γράψτε τα στους κωδικούς 417, 419, 420 του πίνακα 6) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του εκμισθωτή.

Σημειώνεται ότι, αν δεν έχει αναγραφεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του εκμισθωτή, δε θα υπολογιστεί η πιο πάνω δαπάνη. Ειδικότερα:

Κωδικοί 801-803.

Γράψτε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των εκμισθωτών.

Κωδικοί 091-095.

Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας που μισθώνετε.

Κωδικοί 092-096.

 

 

Σημειώστε "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ που βρίσκεται πριν από το τετραγωνίδιο με τον αριθμό 1, εάν η κατοικία αυτή που μισθώσατε βρίσκεται στον τόπο της Περιφέρειας όπου από το έτος 2005 και μετά έχετε εγκατασταθεί μετά από μετακίνηση είτε από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, είτε από άλλον τόπο της Περιφέρειας, είτε προέρχεστε από τον τόπο στον οποίο έχετε εγκατασταθεί (είστε ντόπιοι), εφόσον κατά το χρόνο της μετεγκατάστασης έχετε ηλικία μέχρι 40 ετών. (Εάν τη μίσθωση την έχει συνάψει η σύζυγος, αυτή πρέπει να έχει ηλικία μέχρι 40 ετών, ή αν την έχετε συνάψει από κοινού και οι δύο σύζυγοι, αρκεί ο ένας από τους δύο να έχει ηλικία μέχρι 40 ετών). Η ηλικία των 40 ετών πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι τέλους του έτους 2009 για όσους έχουν κάνει μετεγκατάσταση μέσα στο έτος αυτό. Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη ΝΑΙ που βρίσκεται πριν από το τετραγωνίδιο με τον αριθμό 2, εάν η κατοικία που μισθώσατε βρίσκεται σε άλλον τόπο από αυτόν στον οποίο έχετε ιδιόκτητη κατοικία την οποία εκμισθώνετε και δηλώνετε εισόδημα από αυτήν, εφόσον είστε υπάλληλος που μετατεθήκατε στο νέο τόπο από τον τόπο της ιδιόκτητης κατοικίας, από το έτος 2005 και μετά.

Κωδικοί 097-099.

Γράψτε τον αριθμό των μηνών για τους οποίους καταβάλατε ενοίκιο μέσα στο έτος 2009 για τη συγκεκριμένη κατοικία.

Κωδικός 149.

 

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν εκμισθώσατε την ιδιόκτητη κατοικία σας στον τόπο από τον οποίο μετατεθήκατε και εισπράξατε ενοίκιο από αυτήν. Η απόκτηση εισοδήματος από την εκμίσθωση της ιδιόκτητης κατοικίας σας λόγω μετάθεσης και η δήλωση του εισοδήματος αυτού στη δήλωσή σας είναι απαραίτητη για τη διενέργεια της έκπτωσης του ενοικίου που καταβάλατε για μίσθωση κύριας κατοικίας στον τόπο όπου μετατεθήκατε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι όσοι συμπληρώσετε τους κωδικούς 092­096 και πληρείτε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω (κωδικοί 092­096 και 149) δικαιούστε αφαίρεση από το εισόδημά σας του ενοικίου που καταβάλατε μέχρι ποσού 300 ευρώ μηνιαίως, ενώ δε δικαιούστε τη μείωση φόρου 20% της δαπάνης αυτής. Μόνο στην περίπτωση που ένα τμήμα του έτους μισθώσατε κύρια κατοικία στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο στην Περιφέρεια (επαρχία), δικαιούστε και τις δύο ελαφρύνσεις ενοικίου, την καθεμία για το ενοίκιο του χρονικού διαστήματος που αφορά.

Κωδικοί 811-816.

 

 

 

Γράψτε το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε μέσα στο έτος 2009 για κύρια κα­τοικία της οικογένειάς σας. Η δαπάνη αυτή, μέχρι το ποσό που προβλέπεται από το νό­μο, μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) ή, αν είστε στην κατηγορία αυτών που μισθώνουν κατοικία λόγω μετεγκατάστασης ή μετάθεσης, όπως αναφέρεται στους κωδικούς 092-096 και 149, αφαιρείται από το εισόδημά σας.

Σε περίπτωση που καταβάλατε μέσα στο 2009 ενοίκιο κύριας κατοικίας σε περισσότε­ρους εκμισθωτές-συνιδιοκτήτες του ακινήτου, εφόσον αυτοί είναι μέχρι τρεις, στην κά­θε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του καθενός και το ποσό ενοικίου που του αναλογεί. Ε­άν είναι περισσότεροι από τρεις, στις δυο πρώτες σειρές θα αναγράψετε τους δυο εκ­μισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους καταβάλατε και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2009 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. τους. Εάν στη διάρκεια του 2009 αλλάξατε μία ή περισσότερες κατοικίες, στην κάθε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίας που μισθώσατε. Εάν μισθώσατε δυο κύριες κατοικίες μέσα στο 2009 από τις οποίες η πρώτη κατά σειρά μίσθωσης έχει τρεις εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή της πρώτης κατοικίας στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο πο­σό, στη δεύτερη το ποσό που καταβάλατε στους υπόλοιπους χωρίς τα στοιχεία τους και στην τρίτη τα στοιχεία του εκμισθωτή της δεύτερης κατοικίας και το ποσό που του καταβάλατε. Εάν χρειαστούν περισσότερες σειρές από αυτές που έχει το έντυπο, θα επισυ­νάψετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση, όπου θα αναγράψετε όσα δεν χώρεσαν στις σειρές που έχει το έντυπο.

Δε δικαιούνται τη μείωση φόρου ή την έκπτωση από το εισόδημα, όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα ανεξάρτητα από το ύψος του. Ομοίως, δε δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία, δικαίωμα οίκησης) εξολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το ίδιο ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο φορολογούμενο και στη σύζυγό του είτε στο φορολογούμενο και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Αν στην ένδειξη 10 γράψετε ότι φιλοξενείστε, πρέπει να σημειώσετε το ονομα­τεπώνυμο του προσώπου που σας φιλοξενεί και τον Α.Φ.Μ. του. Τον Α.Φ.Μ. αυτό θα τον αναγράψετε κάτω από το ονοματεπώνυμο και όχι στους Κ.Α. 801-803.

Κωδικοί 804-807.

Γράψτε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των εκμισθωτών.

Κωδικοί 817-823.

 

Γράψτε το καθαρό ποσό ενοικίου που καταβάλατε, για την ενοικίαση κατοικίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδάζει σ' αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης. Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο για το πρώτο σας παιδί σε περισσότερους από 2 εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό μέ­σα στο 2009 και στη δεύτερη σειρά στον κωδικό 819 το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2009 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. τους. Ομοίως στους κωδικούς 821-823, για το δεύτερο και τρίτο παιδί αντί­στοιχα. Η έκπτωση του ενοικίου γίνεται εφόσον οι κατοικίες αυτές βρίσκονται στην πόλη ή στο χωριό που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο και εσείς ή τα παιδιά σας δεν έχετε άλλη ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία σ' αυτήν την πόλη. Η περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών, οι Δήμοι Βούλας, Βουλιαγμένης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, οι Δήμοι Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Πειραιώς, Περάματος της Νομαρχίας Πειραιά, θεωρούνται ως μία πόλη. Η δαπάνη αυτή, μέχρι το ποσό που προβλέπεται από το νόμο, μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περι­ληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη). Για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών απαιτείται απόδειξη της καταβολής του ενοικίου ως εξής:

Υποβολή αποδείξεων για το συνολικό ποσό του ενοικίου ή σε περίπτωση απώλειας μιας ή περισσοτέρων, των υπολοίπων, εφόσον από αυτές σχηματίζεται πλήρης πεποίθηση για την καταβολή του συνολικού ποσού του ενοικίου.

Αντί των παραπάνω οικείων αποδείξεων, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, το μηνιαίο ποσό, τους μήνες που αφορά, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων. Όμοια υπεύ­θυνη δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση που συνυποβάλλονται με την οικεία δήλω­ση, απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Στους κωδικούς αριθμούς 801-807, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφτεί ο Α.Φ.Μ. της συζύγου.

Αν μέσα στο 2009 καταβάλατε ενοίκιο κύριας κατοικίας ή ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, όμως δεν δικαιούστε την έκπτωση, το ποσό της δαπάνης θα το αναγράψετε στους κωδικούς αριθμούς 419-420 του πίνακα 6.

Κωδικοί 073-074.

 

Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων, καθώς και των ασφαλίστρων για ασφαλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλισή σας, της ή του συζύγου σας και των τέκνων που σας βαρύνουν, καθώς και των τέκνων σας που δε βαρύνουν εσάς λόγω μη συνοίκησης, αλλά τον άλλο γονέα, εφόσον στην τελευταία περίπτωση βρίσκεστε σε διάζευξη με το (τη) σύζυγό σας, συνάψατε εσείς τη σύμβαση ασφάλισης και καταβάλατε τη δαπάνη ασφαλίστρων. Το ποσό της δαπάνης αυτής εκπίπτει από το εισόδημά σας μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη). Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ και για τους δύο συζύγους.

Κωδικοί 089-090.

 

Γράψτε το συνολικό ετήσιο ποσό της διατροφής που καταβάλατε στο σύζυγό σας ή στη σύζυγό σας μέσα στο έτος 2009 και το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Το ποσό της διατροφής που καταβλήθηκε στον άλλο σύζυγο για τα τέκνα δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης αυτής θα μειώσει το φόρο σας. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ.

Κωδικοί 087-088.

 

Γράψτε το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2009 για:

α) την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου,

β) την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης,

γ) την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας,

δ) την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών,

ε) τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια.

Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής και μέχρι ποσού έκπτωσης 700 ευρώ θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

Κωδικοί 079-085.

 

Γράψτε τα ποσά των διδάκτρων που καταβάλατε μέσα στο έτος 2009 για παράδοση προ­σωπικά σε σας ή στα τέκνα σας, κατ' οίκον ή σε φροντιστήρια, ιδιαίτερων μαθημάτων ο­ποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών.

Ειδικότερα, στους κωδικούς 079-080 γράψτε τα ποσά των δαπανών που αφορούν προ­σωπικά εσάς, ή τη σύζυγό σας και στους κωδικούς 081, 082, 083, 084, 085 τα ποσά των δαπανών που αφορούν τα τέκνα σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 

Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε διάζευξη και τα τέκνα σας βαρύνουν τον άλλο σύζυγο με τον οποίο συγκατοικούν, αλλά έχετε καταβάλει εσείς τα δίδακτρα των τέκνων, το ποσό τους θα το αναγράψετε κανονικά στους κωδικούς 081 ως 085.

Η δαπάνη αυτή, μέχρι το ποσό που προβλέπεται από το νόμο, μειώνει το φόρο μόνο ε­φόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη). Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των μειώσεων φόρου κατά την εκκαθάριση της δή­λωσης από τη Γ.Γ.Π.Σ., το ποσό της κάθε δαπάνης:

α) για ενοίκιο κύριας κατοικίας ή κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν και

β) για παράδοση κατ'οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή φροντιστηρίων οποιασδήποτε αναγνωρι­σμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, είτε αφορά προσωπικά τον ένα είτε και τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου με την αρχική δήλωση εισοδήματός τους που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Επισημαίνεται επίσης ότι το ποσό της κάθε δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπο­ρεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ. Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου οι δαπάνες λαμ­βάνονται διακεκριμένως για το φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

Κωδικοί 067-068.

 

Γράψτε ποσοστό 20% (που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ) του πο­σού της συνολικής δαπάνης που καταβάλατε μέσα στο 2006 για την αγορά μεριδίων με­τοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, καθώς και μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, εφόσον α) αυτά δεν μεταβιβάστηκαν για τρία έτη, δηλαδή μέχρι 31­12-2009 και β) το ποσό της δαπάνης αγοράς τους δεν προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά από νέα κεφάλαια. Αν στη βεβαίωση αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων αναγράφονται περισσότεροι συνδικαιούχοι, επιμερίστε το ποσό της έκπτωσης (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ) α­νάλογα με τον αριθμό σας και γράψτε το ποσό που σας αναλογεί. Αν εμφανίζεστε συνδικαιούχος σε περισσότερες βεβαιώσεις, αθροίστε τα ποσά έκπτωσης που δικαιούστε α­πό κάθε βεβαίωση και γράψτε το άθροισμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 8

Κωδικοί 601-602.

Γράψτε τα ποσά των φόρων που προκαταβλήθηκαν για τα εισοδήματα (θετικά ή αρνη­τικά) που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 501-502 και 511-512 του πίνακα 4Δ, εφό­σον υπάρχουν σχετικές βεβαιώσεις και ο φόρος έχει υπολογιστεί με τα ποσοστά που αναφέρονται στην ένδειξη αυτή.

Κωδικοί 603-604.

 

Γράψτε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήματα (θετικά ή αρνητι­κά) που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 401-402 και 413-414 του πίνακα 4Γ, εφό­σον υπάρχουν σχετικές βεβαιώσεις και ο φόρος έχει υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.2238/1994.

Κωδικοί 607-608.

 

Γράψτε το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε για την ωφέλεια (υπερτί­μημα) από την πώληση επαγγελματικού αυτοκινήτου Ι.Χ. ατομικής επιχείρησης ως εμπο­ρεύματος, εφόσον το ποσό της ωφέλειας συμπεριλήφθηκε στους κωδικούς 407-408 του πίνακα 4Γ.

Κωδικοί 605-606.

 

Γράψτε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 501 έως 508 και 511-512 του πίνακα 4Δ, εφόσον υπάρχουν σχετικές βε­βαιώσεις, εκτός αυτών (των ποσών του φόρου) που γράφτηκαν στους κωδικούς 601-602.

Κωδικοί 609-610.

 

Γράψτε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στις αμοιβές της περίπτωσης 4 του πί­νακα 4Α, εφόσον θέλετε τα εισοδήματά σας αυτά να φορολογηθούν με τις γενικές δια­τάξεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: α) Τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε πο­δοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές και άλλους αμειβόμενους αθλητές από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπο­γραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας. β) Οι αμοιβές από εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών του Ε.Σ.Υ., που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009 μέχρι και 10.3.2009 (άρθρο 3ν.3754/2009 ΦΕΚ. Α'43) και των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009 μέχρι και 31.12.2009 και γ) Το επίδομα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.1892/1990 που δίνεται από τον ΟΑΕΔ. Ο φόρος των παραπάνω περιπτώσεων ανα­γράφεται στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 8 και σε καμιά περίπτωση στους κωδικούς 313-314 του ίδιου πίνακα. Αν θέλετε για τα εισοδήματα αυτά να εξαντληθεί η φορολογική σας υποχρέωση με την παρακράτηση του φόρου που έχει γίνει, γράψτε τα εισοδήμα­τα στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6, ενώ ο φόρος θα γραφτεί στους κωδικούς 433­434 του ίδιου πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Σε καμιά άλλη περίπτωση εκτός από τις παραπάνω δεν πρέπει να αναγράφεται φόρος μισθωτών υπηρεσιών σ' αυτούς τους κωδικούς, ακόμη και στην περίπτωση που η βεβαίωση αποδοχών έχει μόνο παρακρατηθέντα φόρο.

Κωδικοί 651-652.

 

Γράψτε τα ποσά των φόρων που καταβάλατε αποδειγμένα στην αλλοδαπή, για τα εισο­δήματα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και δηλώσατε στις οικείες ενδείξεις του πί­νακα 4Ζ, επειδή υπάρχει φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτών των φό­ρων πρέπει να προκύπτουν από τις οικείες βεβαιώσεις του αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου που παρακράτησε το φόρο (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κρά­τος με το οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας ή όχι). Ση­μειώνεται ότι προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. στις οικείες ενδείξεις θα συ­μπληρώνεται μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολι­τειακός φόρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν συμπεριλαμβάνονται στους κωδικούς αυτούς οι φόροι που παρακρατήθηκαν στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στους κωδικούς 295-296 του πίνακα 4Ζ.

Κωδικοί 293-294.

 

Γράψτε το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα (τόκους δανείων κτλ. ημεδαπής προέλευσης) που δηλώθηκαν στους κωδικούς 291-292 του πί­νακα 4ΣΤ, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις που επισυνάπτονται στη δήλωση.

Επισημαίνεται ότι ο φόρος αυτής της περίπτωσης αφορά εισοδήματα από τόκους που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Κωδικοί 313-314.

 

Γράψτε το σύνολο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα (από μισθωτές υπηρεσίες κτλ.) που δηλώσατε στους κωδικούς 301-308 (εκτός των κωδικών 317-318), όπως αυ­τό προκύπτει από την άθροιση των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες των βεβαιώσεων αποδοχών (φόρος που αναλογεί).

Κωδικοί 315-316.

 

Γράψτε το σύνολο του φόρου που παρακρατήθηκε από τα εισοδήματα που δηλώσατε στους κωδικούς 301-308 (εκτός των κωδικών 317-318), όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες των βεβαιώσεων απο­δοχών (φόρος που παρακρατήθηκε).

Κωδικοί 917-918.

 

Γράψτε το ποσό του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα που έχουν γραφτεί στους κω­δικούς 307-308 του πίνακα 4Α (ΕΙΣΟΔΗΜΑ που φορολογείται με το Ζ' Ψήφισμα). Επι­σημαίνεται ότι τα ποσά αυτού του φόρου πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί και στους κω­δικούς 313-314 του ίδιου πίνακα (8) της δήλωσης και τα αντίστοιχα ποσά φόρου που έχουν παρακρατηθεί για τα εισοδήματα αυτά (βουλευτικές αμοιβές, βουλευτικές συ­ντάξεις κτλ.) πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 315-316.

Κωδικοί 297-298.

 

Γράψτε το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα κατά την εξαρ­γύρωση ή την καταβολή των εισοδημάτων από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που δηλώθηκαν στους κωδικούς 295-296 της περιπτ. 9 του πίνακα 4Ζ, όπως αυτό προ­κύπτει από τις συνημμένες στη δήλωση σχετικές βεβαιώσεις, τις οποίες χορηγεί στο δικαιούχο των εισοδημάτων αυτών εκείνος που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή τους. Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί αυτοί αφορούν μόνο σε φόρους εισοδημάτων που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.

Κωδικοί 127-128.

Γράψτε το ποσό του φόρου που καταβάλατε, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., σε περίπτωση είσπραξης ποσού άυλης εμπορικής αξίας πέρα από τα ενοίκια, κατά τη μίσθωση ακινήτου που δηλώθηκε στους κωδικούς 121-910 του πίνακα 4Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 9

Στον πίνακα αυτό γράψτε τα στοιχεία των υπόψη προσώπων, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 2900 ευρώ ή τα 6000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω. Γράψτε επίσης, για τα πρόσωπα του πίνακα 9.2., τη συγγένεια που έχουν μαζί σας ή με τη σύζυγό σας, κατά περίπτωση, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, εφόσον υπάρχει.

Για τα προστατευόμενα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Στις βεβαιώσεις των αναγνωρισμένων σχολών εσωτερικού πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων ή το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, κατά περίπτωση και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια αυτή. Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του. Για τα λοιπά προστατευόμενα μέλη, στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία τους και το βαθμό συγγένειας, ότι συνοικούν με το φορολογούμενο και ότι το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα πιο πάνω ποσά.

Ειδικά για τα στρατευμένα παιδιά υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης κατά περίπτωση ή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ότι μέσα σε εύλογο χρόνο θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 11

Η επιστροφή του φόρου εισοδήματος γίνεται μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών με τους εξής τρόπους:

α) Επιστροφή μέσω λογαριασμού καταθέσεων (ταμιευτηρίου, τρεχούμενο και όψεως) των δικαιούχων και

β) Επιστροφή με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις τράπεζες.

Ειδικότερα για την επιστροφή μέσω λογαριασμού καταθέσεων (περίπτωση α'), ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώνει τα πιο κάτω στοιχεία στην τέταρτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (πίνακας 11). Στη θέση "ΤΡΑΠΕΖΑ" γράψτε την επωνυμία της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός σας.

Δίπλα από τη θέση "ΤΡΑΠΕΖΑ" υπάρχουν τρία τετραγωνάκια στα οποία θα γράψετε τον κωδικό αριθμό της τράπεζας, όπως αυτός φαίνεται στο σχετικό πίνακα.

Τέλος, στη θέση "ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ" συμπληρώστε προσεκτικά και τους 25 αριθμητικούς χαρακτήρες (εκτός από τους χαρακτήρες GR) του αριθμού λογαριασμού καταθέσεων ΙΒΑΝ που έχετε στην Τράπεζα και θα τον βρείτε τυπωμένο είτε στο τραπεζικό σας Βιβλιάριο, είτε στο έντυπο κίνησης λογαριασμού της Τράπεζάς σας. Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να είναι Ταμιευτηρίου, τρεχούμενος ή όψεως, μόνο.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε, η οποία και θα σας πληροφορήσει υπεύθυνα για τον ΙΒΑΝ.

Για την επιστροφή, με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις τράπεζες (περίπτωση β'), ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει μόνο την ΕΠΩΝΥΜΙΑ της τράπεζας και τον κωδικό αριθμό της. Δηλαδή, δε θα αναγράφεται ο αριθμός του λογαριασμού.

Τα επιστρεφόμενα ποσά θα είναι στη διάθεση των δικαιούχων μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση, την οποία θα λάβουν οι φορολογούμενοι και η οποία πρέπει να προσκομίζεται για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου. Πρέπει να τονισθεί ότι η επιστροφή των φόρων με την (α) περίπτωση θα είναι έντοκη από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην ειδοποίηση.

Οι τράπεζες, με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς, που μετέχουν στην επιστροφή του φόρου και συνεπώς σ' αυτές οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν ανοίξει λογαριασμό για την περίπτωση (α) ή να επιλέξουν μία από αυτές για την περίπτωση (β), είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΘΝΙΚΗ

011

ΡRΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

037

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

012

MILLENNIUM ΒΑΝΚ

038

ALΡΗΑ ΒΑΝΚ

014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

043

ΓΕΝΙΚΗ

015

ASPIS

047

ΑΤΤΙΚΗΣ

016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

049

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

017

PROBANK

054

E.F.G. EUROBANK ERGASIAS

026

ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

069

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

028

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

073

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

032

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ

087

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα κάθε φορολογουμένου, αθροίζονται τα δηλούμενα εισοδήματα και συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιμέρους εισοδημάτων.

Στη συνέχεια από το εισόδημα αυτό αφαιρούνται τα ποσά των τυχόν μειώσεων και δαπανών (π.χ. ποσά δωρεών) και το υπόλοιπο, που αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα του υποχρέου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κατά περίπτωση κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο

εισοδήματος

(ευρω)

Φορολογικός

συντελεστής

%

Φόρος

κλιμακίου

(ευρω)

ΣΥΝΟΛΟ

εισοδήματος

(ευρω)

φόρου

(ευρω)

12.000

0

0

12.000

0

18.000

25

4.500

30.000

4.500

45.000

35

15.750

75.000

20.250

άνω 75.000

40

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο

εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός

συντελεστής

Φόρος

κλιμακίου

(ευρω)

ΣΥΝΟΛΟ

εισοδήματος (ευρω)

φόρου (ευρω)

10.500 0 0 10.500 0
1.500 15 225 12.000 225
18.000 25 4.500 30.000 4.725
45.000 35 15.750 75.000 20.475
άνω 75.000 40      

Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Κατ' εξαίρεση για τους συνταξιούχους που, εκτός από τη σύνταξή τους, δηλώνουν εισόδημα και από ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις, δεν έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου. Όταν ο συνταξιούχος δηλώνει εισόδημα και από άλλες πηγές, τότε έχει εφαρμογή η παραπάνω προϋπόθεση .

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου των κλιμάκων (α) και (β) αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εαν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε ένα τέκνο πάνω από τα τρία. Π.χ. εάν μισθωτός φορολογούμενος έχει δύο τέκνα το αφορολόγητο του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) διαμορφώνεται στα 14.000 ευρώ, εάν έχει τρία τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 22.000, εάν έχει τέσσερα τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 23.000 ευρώ, κ.ο.κ.

Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό  (1.5%).

Περαιτέρω επιβάλλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα.

Το αυξημένο αυτό ποσοστό συμπληρωματικού φόρου επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμισθούμενες κατοικίες.

Το ποσό αυτό του συμπληρωματικού φόρου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα (α) ή (β) κατά περίπτωση μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα για:

α) έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης κωδ. 047-048,

β) δαπάνη καταβαλλόμενου μισθώματος κωδ. 811 έως 823, καθώς και του ποσού της δαπάνης διδάκτρων για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών κωδ.079 έως 085,

γ) τόκους στεγαστικού δανείου που έχει συναφθεί από 1/1/03 και μετά κωδ.055-056. Ειδικά για δάνεια που έχουν συναφθεί από 1/1/09 και μετά (κωδ. 027-028) το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 40%.

δ) το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089-090).

Επίσης, για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς και συντάξεις), εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, 'Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, το ποσό του φόρου μειώνεται με εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Αν με βάση την φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α, β, και ε που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.

Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται. Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

(ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2010 έχει:

• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2009 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.

• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2009 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.

• Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2009) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προ­στατευόμενα μέλη εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2009 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστα­τευόμενων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.

Τονίζεται ότι διαγραμμίζονται πάντοτε οι ενδείξεις «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ 2008» και «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΕΤΟΣ 2009» της πρώτης σελίδας του εντύπου καθώς αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2010

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 τα έτη 2005 έως 2009, απέκ­τησαν όμως εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα στο έτος 2009, θα υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα σημειωθεί «Χ» στα τετρα-γωνίδια «ΟΧΙ» για όλα έτη.

2. Εισαγωγή νέου ακινήτου που αποκτήθηκε το έτος 2009 από υπόχρεο, που έχει υποβάλει δήλωση Ε9

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Η ένδειξη «ΟΧΙ» θα διαγραμμιστεί επίσης εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει δήλω­ση Ε9 σε κάποιο από τα έτη 2005 έως 2008 χωρίς να δηλώσει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Ομοίως, ο φορολογούμενος θα διαγραμμίσει «ΟΧΙ» εάν το έτος 2009 υπέβαλε δήλωση χωρίς να δηλώσει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευ­ταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγούμενων ετών. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου), κατά περίπτω­ση.

3. Διαγραφή ακινήτου που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγρά­φεται. Επισημαίνεται ότι εάν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του ακινήτου (μετά την πρώτη καταγραφή του) και αυτές έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, η αναγραφή των στοιχείων του ακίνητου γίνεται σύμφωνα με την τελευταία περιγραφή αυτού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) υποχρεωτικά αναγρά­φεται αυτός και όχι αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που διαγράφεται θα αναγραφεί εκείνος της δήλω­σης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 "κωδικός Μεταβολής" θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου) κατά περίπτωση.

4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μετα­βάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2010. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που μεταβάλλεται, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί), κατά περίπτωση.

Τονίζεται ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2010 γράφεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή δια­γραφή ακινήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του έτους 2009.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2009

Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος - σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία της συζύγου διαγραμμίζοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο -Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προη­γούμενων ετών, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων τους.

2. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Υπόχρεος - γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2010 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο -Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο - γονέα δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Το τέκνο δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του.

3. Διακοπή σχέσης των συζύγων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος - σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό Ε9, υποβάλει δήλωση ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο - σύζυγο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Η σύζυγος δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

4. Μεταβολή λόγω θανάτου υποχρέου σε δήλωση Ε9

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση αποβιώσει μέχρι 31-12-2009, οι κληρονόμοι του θα υποβάλ­λουν έντυπο Ε9 έτους 2010 συμπληρώνοντας, τόσο τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Διαγραφή λόγω θανάτου», όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν αναγραφεί στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών του αποβιώσαντος σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή - Διαγραφή - Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.

5. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης, λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών που είχαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά

Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη του υποχρέου σε δήλωση αποβιώσουν μέχρι 31-12-2009, ο υπόχρεος θα υποβάλλει έντυπο Ε9 έτους 2010 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και θα σημειώσει «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή σχέ­σης - Διαγραφή - Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

1. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και υπάρχουν μεταβολές στα ακίνητά του την 1η Ιανουαρίου 2010

Το τέκνο, το οποίο δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται, κατά περίπτωση. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, .., 201010, 201011 κ.ο.κ. Προσοχή: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του γονέα του. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλονται ή διαγράφονται θα αναγραφεί εκείνος των δηλώσεων Ε9 προηγούμενων ετών του γονέα του. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.

Ο υπόχρεος - γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα του τέκ­νου, υποχρεούται στη δήλωση Ε9 έτους 2010 να διαγράψει το τέκνο στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

2. Σύζυγος που για οποιανδήποτε λόγο υποβάλει μόνη (κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.) δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχει μεταβολές στα ακίνητα της την 1η Ιανουαρίου 2010

Η σύζυγος, η οποία υποβάλει μόνη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μετα­βολή στα ακίνητα της οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβο­λές των ακινήτων της. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προ­στίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, .., 201010, 201011 κ.ο.κ. Προσοχή: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του συζύγου. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός της αναγραφής των στοιχείων του ακινή­του που μεταβάλλεται ή διαγράφεται, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.

Ο υπόχρεος - σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου στο κοινό Ε9, υποχρεούται στη δήλωση Ε9 έτους 2010 να διαγράψει τη σύζυγο στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

3. Τέλεση γάμου εντός του 2009 με παράλληλη μεταβολή των ακινήτων εντός του ιδίου έτους

Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος - σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία της συζύγου σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης οι οποίες επήλθαν εντός του έτους 2009. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, ..., 201010, 201011, κ.ο.κ.

Προσοχή: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του ιδίου ή της συζύγου. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου με τον οποίο είχε δηλωθεί στο έντυπο Ε9 (καθενός εκ των συζύγων) τα προη­γούμενα έτη. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγρ­αφή ακινήτου), κατά περίπτωση.

4. Τέκνο - προστατευόμενο μέλος ή σύζυγος του υπόχρεου σε δήλωση οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά για πρώτη φορά το έτος 2009

Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος (γονέας ή σύζυγος) υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του τέκνου ή της συζύγου κατά περίπτωση σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Τέκνο» ή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό των δηλώσεων Ε9 των προηγούμενων ετών του υπόχρεου (γονέα ή συζύγου). Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου), κατά περίπτωση.

Ε. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανή­λικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμέ­νοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισο­δήματος), αυτός θα υποβάλει έντυπο Ε9 για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους, εφόσον αυτοί έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Ωστόσο, εάν οι ανιόντες είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό γι' αυτούς και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου, από τον υπόχρεο σε δήλωση φορ­ολογίας εισοδήματος.

Σχετικά με τη συμπλήρωση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ανωτέρω προστατευόμενων μελών του υπόχρεου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρον­ται στις περιπτώσεις Α έως Δ του παρόντος.

Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ 1150/2004 και τις Εγκυκλίους ΠΟΛ 1001/2005 και ΠΟΛ 1047/2005.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), από το έτος 2008 και επόμενα, υποβάλλε­ται αυτοτελώς, δηλαδή ανεξάρτητα από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Πληροφορίες ως προς τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) παρέχονται από τις Δημό­σιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΛ.

Φορ/μοι ίπποι

 

 

Μέχρι και 5 έτη

 

(2005-2009)

Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη Μείωση 15%

 

(2000-2004)

Πάνω από

10 μέχρι και 15 έτη Μείωση

25%

(1995-1999)

α) Πάνω από 15 έτη (πριν από το 1995)

β) Προέλευση από ΟΛΔΎ.

γ) για Ε.Ι.Χ.

αυτ/το ειδικά διασκευασμένο για τη χρησι­μοποίηση (οδήγηση) του ή για τη μετα­φορά με αυτό αναπήρων με αναπηρία 67% και πάνω

Μείωση 40%

 

Σε περίπτωση κυριότητας ΕΙΧ αυτ/του πάνω από 10 έτη από συνταξιούχο ηλικίας πάνω από 60 ετών που αποκτά εισοδήματα αποκλειστικά από συν­τάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας β) Η δαπάνη με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο IX που έχει εκτελωνιστεί τα έτη 2005 ή 2006 με μειωμένους δασμούς λόγω μετοικεσίας του Ιδιοκτήτη Μείωση 50%

 

 

Ε.Ι.Χ. Αντίκες εφόσον έχουν παρέλθει πάνω από 30 έτη (πριν από το 1979) από το έτος κα­τασκευής τους και διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας

Μείωση 60%

 

μέχρι 7

4.800

4.080

3.600

2.880

2.400

1.920

8

6.100

5.185

4.575

3.660

3.050

2.440

9

8.000

6.800

6.000

4.800

4.000

3.200

10

9.900

8.415

7.425

5.940

4.950

3.960

11

11.800

10.030

8.850

7.080

5.900

4.720

12

14.200

12.070

10.650

8.520

7.100

5.680

13

16.700

14.195

12.525

10.020

8.350

6.680

14

20.500

17.425

15.375

12.300

10.250

8.200

15

26.500

22.525

19.875

15.900

13.250

10.600

16

33.600

28.560

25.200

20.160

16.800

13.440

17

41.300

35.105

30.975

24.780

20.650

16.520

18

49.500

42.075

37.125

29.700

24.750

19.800

19

57.800

49.130

43.350

34.680

28.900

23.120

20

66.600

56.610

49.950

39.960

33.300

26.640

21

75.700

64.345

56.775

45.420

37.850

30.280

22 - 23

85.300

72.505

63.975

51.180

42.650

34.120

24 - 25

95.900

81.515

71.925

57.540

47.950

38.360

26 - 27

107.900

91.715

80.925

64.740

53.950

43.160

28 και πάνω

112.900

95.965

84.675

67.740

56.450

45.160

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ Η ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ  Ή ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ

Μήκος σκάφους

Μέχρι και 5 έτη

(2005-2009)

Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη Μείωση 10%

(2000-2004)

Πάνω από 10 έτη

Μείωση 20% (πριν από το 2000)

Μέχρι 8 μέτρα

21.000

18.900

16.800

πάνω από 8 και μέχρι 10 μέτρα

38.000

34.200

30.400

πάνω από 10 και μέχρι 12  "

55.600

50.040

44.480

πάνω από 12 και μέχρι 14  "

74.400

66.960

59.520

πάνω από 14 και μέχρι 16  "

95.000

85.500

76.000

πάνω από 16 και μέχρι 18  "

117.800

106.020

94.240

πάνω από 18 και μέχρι 20  "

144.200

129.780

115.360

πάνω από 20 και μέχρι 22 "

174.800

157.320

139.840

πάνω από 22 και μέχρι 24 "

210.000

189.000

168.000

πάνω από 24 και μέχρι 26 "

250.000

225.000

200.000

πάνω από 26 και μέχρι 28 "

295.800

266.220

236.640

πάνω από 28 και μέχρι 30 "

348.000

313.200

278.400

πάνω από 30 και μέχρι 32 "

407.200

366.480

325.760

πάνω από 32

455.400

409.860

364.320


ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο