Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2010 ]

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Α23/590/13.1.2010 Σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων, σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικής ασφάλισης κατά το τελευταίο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης έτος

(Σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων, σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικής ασφάλισης κατά το τελευταίο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης έτος)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 13/1/2010
Αριθμ. Πρωτ.Α23/590

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων, σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικής ασφάλισης κατά το τελευταίο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης έτος.

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Φ80000/23300/1929/30-11-09 έγγραφό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων, σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικής ασφάλισης κατά το τελευταίο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης έτος.

Με το κοινοποιούμενο έγγραφο η Γενική Γραμματεία κάνει δεκτό ότι «..... η βάση υπολογισμού των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον φορέα στον οποίο συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση. Εάν ο φορέας της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης είναι φορέας μισθωτών, όπως εν προκειμένω το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τότε ως βάση υπολογισμού των εισφορών είναι ο μέσος όρος των αποδοχών των μηνών ασφάλισης σε αυτόν, αναπροσαρμοσμένων κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.
Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, οι αποδοχές που έχει λάβει ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο ασφάλισής του σε άλλο φορέα, πλην του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μπορεί να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς, που βαρύνει τον ασφαλισμένο για την προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής του στο Ίδρυμα, μόνο στην περίπτωση που η ασφάλιση έχει διανυθεί σε φορέα ασφάλισης μισθωτών, αφού η εφαρμογή της σχετικής διάταξης απαιτεί την ύπαρξη μισθού προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος της καταβλητέας εισφοράς».ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο