Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2008 ]

'Αρθρα Έκπτωση δαπάνης τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας και από τους δύο συζύγους, όταν οι συμβάσεις δανείων και η απόκτηση των κατοικιών πραγματοποιήθηκαν πριν το γάμο. Προβλήματα κατά την εκκαθάριση

(Έκπτωση δαπάνης τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας και από τους δύο συζύγους, όταν οι συμβάσεις δανείων και η απόκτηση των κατοικιών πραγματοποιήθηκαν πριν το γάμο. Προβλήματα κατά την εκκαθάριση)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Έκπτωση δαπάνης τόκων για  αγορά  πρώτης κατοικίας και από τους δύο συζύγους, όταν οι συμβάσεις δανείων και η απόκτηση των κατοικιών πραγματοποιήθηκαν πριν το γάμο. Προβλήματα κατά την  εκκαθάριση.Γιώργος Ιωαν. Ρούσσος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός 
Πτυχιούχος  Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά
Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Union   

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός    Καθημερινά ακούμε για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, σύγχρονους τρόπους πάταξης της φοροδιαφυγής μέσω νέων τεχνολογιών και άλλα πολλά. Είναι όμως παράξενο ότι ακόμα και σήμερα το βασικότερο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1 δεν εξυπηρετεί σε αρκετές περιπτώσεις την εκκαθάριση  της δήλωσης μέσω internet,   γεγονός που αναγκάζει τους   υπάλληλους  των Δ.Ο.Υ.   να κάνουν εκκαθαρίσεις στο «χέρι» , με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς χαμένων εργατοωρών.

      Αφορμή για το άρθρο στάθηκε το γεγονός ότι κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα   κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω Internet, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην μπορούν αυτές να υποβληθούν μέσω διαδικτύου. Έτσι ο  φορολογούμενος στις περιπτώσεις αυτές, δεν μπορεί να  επωφεληθεί τη μείωση του 1,5% στο φόρο (με μέγιστο τα 118 ευρώ) σε περίπτωση χρεωστικού ποσού προς καταβολή, μια κατάσταση  την οποία  έχουν εντοπίσει όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί και την αντιμετωπίζουν  κάθε χρόνο κατά την  περίοδο υποβολής  των δηλώσεων.
  
    Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε μια πολύ συνηθισμένη περίπτωση τον τελευταίο καιρό κατά την οποία η ύπαρξη ενός και μόνο κωδικού στο έντυπο Ε1 θα είχε λύσει το πρόβλημα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο φορολογούμενους τον Α και τη Β και ότι και οι δύο έχουν συνάψει  δάνειο για αγορά 1ης κατοικίας μετά την 1/1/2003.  Ο μεν Α δάνειο ύψους 350.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας 210 τ.μ. με δεδουλευμένους και καταβληθέντες τόκους 14.000  ευρώ, η δε Β δάνειο ύψους 200.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας 120 τ.μ. με δεδουλευμένους και καταβληθέντες τόκους 5.000  ευρώ.
   
    Και στις δύο περιπτώσεις αυτές η συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε  ό,τι αφορά το δάνειο και τους τόκους του δανείου θα γίνει ως εξής :


ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Α

Στον κωδικό 077 αναγράφονται τα τετραγωνικά του σπιτιού ήτοι 210 τ.μ.,
Στον κωδικό 055 αναγράφεται  το ποσό των τόκων έστω 8.000 ευρώ (βλέπε τρόπο επιμερισμού πιο κάτω),
Στον κωδικό 069 το ποσό του δανείου 350.000 ευρώ,
Στον κωδικό 727 το ποσό του τοκοχρεωλυσίου για τα επιπλέον των 120 τετραγωνικών μέτρων δηλαδή για τα 90 τ.μ.

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ  Β    Αντίστοιχα.

    Τι γίνεται όμως στην περίπτωση όπου ο Α φορολογούμενος με τη Β παντρεύονται και κάνουν κοινή δήλωση; Στην περίπτωση αυτή το ερώτημα που εγείρεται ώστε  να μπορέσει να πραγματοποιηθεί  η εκκαθάριση είναι το εξής :
•    Στον κωδικό 077 όπου αναγράφουμε τα τετραγωνικά μέτρα της 1ης κατοικίας, θα αναγράψουμε τα  210 τ.μ. του υπόχρεου ή  τα 90 τ.μ. της συζύγου;  Επιπλέον στους κωδικούς 069  και  070 αντίστοιχα ποιο ποσό  συνολικού  δανείου θα αναγράψουμε;  

    Τα παραπάνω ερωτήματα είναι κρίσιμα, αφού  όπως είναι γνωστό  σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ. *  το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται μείωση φόρου 20%** , περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στην μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια και με δεδομένο ότι το δάνειο που έχει συναφθεί είναι μέχρι 200.000, γιατί το ποσοστό της μείωσης υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν σε τίμημα μέχρι 200.000 ευρώ ***.

Στο παράδειγμα μας :

Φορολογούμενος Α

Δάνειο 350.000
Δεδουλευμένοι τόκοι 14.000 ευρώ


Α. Στο δάνειο  μέχρι 200.000 ευρώ αντιστοιχούν  οι εξής τόκοι :

14.000 x 200.000 / 350.000 = 8.000

Β. Τόκοι που αντιστοιχούν σε επιφάνεια 120 τ.μ.

8.000 x 120 / 210 = 4571,43

Γ. Τελικό πόσό έκπτωσης

4571,43 x 20% = 914,29 ευρώ

    Η ανωτέρω ανάλυση ισχύει για το δάνειο του υπόχρεου στην κοινή δήλωση των συζύγων, όμως για να μπορέσει να γίνει η εκκαθάριση και για να λυθεί το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να υπάρχει άλλος ένα κωδικός για  τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας της συζύγου στην 4η σελίδα του Εντύπου Ε1.

    Το θέμα της έκπτωσης των τόκων απόκτησης  Α΄ κατοικίας  για συμβάσεις δανείων που λήφθησαν για καθένα από τους συζύγους προ του γάμου τους  είχε απασχολήσει και τη Διοίκηση του Υ.Ο. η οποία ζήτησε τη συνδρομή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προκειμένου αποκρυσταλλώσει άποψη επί του ζητήματος αυτού. Το Ν.Σ.Κ. έλαβε γνώση του θέματος και κατόπιν εξέδωσε τη γνωμοδότηση 48/2006, ξεκαθαρίζοντας έτσι το θολό τοπίο και τη σύγχυση που επικρατούσε για το συγκεκριμένο θέμα.
Σύμφωνα με τη  γνωμοδότηση αυτή  - η οποία έγινε δεκτή από τη Διοίκηση του Υ.Ο.Ο.-  στην περίπτωση που υπάρχει  δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης των τόκων  για απόκτηση Α κατοικίας, για τον υπόχρεο και τη σύζυγο όταν πριν το γάμο τους  ο καθένας είχε  προχωρήσει σε αγορά πρώτης κατοικίας, τότε  και μετά την έγγαμη συμβίωση έχουν  δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης των τόκων  και αυτό γιατί σύμφωνα με τη γνωμοδότηση  «...δεν τίθεται θέμα έρευνας ποια από τις δύο κατοικίες θα θεωρηθεί «πρώτη», αλλά εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του καθενός από αυτούς οι ως άνω προϋποθέσεις αφαιρέσεως (άρθρα 8 και 9 Κ.Φ.Ε.) από το εισόδημα ή μειώσεις του φόρου βάσει των καταβληθέντων από αυτούς τόκων κατά το χρόνο αποκτήσεως της πρώτης κατοικίας από τον καθένα τους» .   
 
    Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε και κάτι άλλο για το οποίο επίσης  επικρατεί σύγχυση  στους φορολογουμένους αλλά και στους επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικούς και το οποίο συνδέεται με  το θέμα που αναλύουμε στο παρόν άρθρο. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής :
Τι γίνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες  το ύψος του δανείου για την αγορά Α΄ κατοικίας  είναι μεγαλύτερο από το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ;

     Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο 1019816/373/Α0012/22.5.2007 της Διοίκησης του Υ.Ο.Ο. λαμβάνονται προς έκπτωση οι τόκοι που αναλογούν στο τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αγοράς κατοικίας βάσει συμβολαίου 100.000 ευρώ με σύβαση δανείου 190.000 οι τόκοι που θα ληφθούν προς έκπτωση σύμφωνα με το σχετικό ανωτέρω έγγραφο της διοίκησης πρέπει να είναι αυτοί που αντιστοιχούν στις 100.000 ευρώ. 'Αρα κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης οφείλουμε να κάνουμε επιμερισμό των τόκων στην αξία του συμβολαίου (100.000) και το ποσό αυτό να αναγράψουμε στη δήλωση στον σχετικό κωδικό της 4ης σελίδας .
        
    Στο τέλος της ανάλυσής μας παραθέτουμε αυτούσια τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., καθώς και τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, προς ενημέρωση των αναγνωστών.

            Κλείνοντας την ανάλυσή μας θα θέλαμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους προβλήματα κατά την υποβολή των  φορολογικών δηλώσεων, θα  πρέπει κάθε χρόνο η διοίκηση του Υ.Ο.  – και μάλιστα πριν την έναρξη υποβολής των δηλώσεων -  να εξετάζει όλες τις αλλαγές που τυχόν επηρεάζουν το έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1 και να προχωρεί στην προσθήκη των απαραίτητων κωδικών. Με τον τρόπο αυτό η υποβολή των δηλώσεων μέσω διαδικτύου θα γίνεται απρόσκοπτα γεγονός που εξυπηρετεί και το Υ.Ο. αλλά και τον φορολογούμενο πολίτη.

'Αρθρο 9 παρ.3 δ
δ) Κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ετήσιου ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο, ειδικά για συμβάσεις στεγαστικών δανείων που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2010, για απόκτηση, κατά πλήρη κυριότητα, οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι 200 τ.µ. και για ύψος δανείων μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄, εκτός από τα δύο τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης αα΄ και από την υποπερίπτωση δδ΄

 Γνωμοδότηση 48/2006


---------
* από 1-1-2009 βλέπε άρθρο 9 Κ.Φ.Ε.

**  και για συμβάσεις από 1/1/2009 σύμφωνα με Κ.Φ.Ε. άρθρο 9 παρ.3 δ σε 40%

**   από 1/1/2009 τίμημα 300.000 ευρώ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο