Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2009 ]

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ρ60/9/3012.12.2009 Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

(Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 30-12-2009
Αριθμ. Πρωτ. Ρ60/9

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-5215294
FAX : 210-5223312
Ε-mail : [email protected]


Θέμα: «Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς»

Σας κοινοποιούμε την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31753/29.12.2009 εγκύκλιο του   Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία ορίζεται ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη
διεκπεραίωση υποθέσεών τους, οι Υπηρεσίες θα λειτουργήσουν την 31-12-2009 μέχρι το πέρας του ωραρίου.
ΚατΆ εφαρμογή των ανωτέρω οι Υπηρεσίες καλούνται να εκδώσουν ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνουν το κοινό ότι κατά την παραμονή του Νέου Έτους ήτοι την 31-12-2009 θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι το τέλος
του ωραρίου.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος σε συνάρτηση με την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην κοινοποιούμενη εγκύκλιο.

Συν. Φ. (2)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης
& Διοικητικής Μέριμνας
α.α.
ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
α.α.
` ΠΛΑΤΩΝΗ ΒΑΪΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο