Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2009 ]

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31733/28.12.2009 Ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο των εορτών και κυρίως μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων

(Ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο των εορτών και κυρίως μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2009
Α.Π. : ΔΙΑΔΠ / Φ.Β.1/31733

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Βας. Σοφίας
Ταχ. Κώδικας : 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Γκόλφη
Τηλέφωνο : 213 – 1313130
Fax : 213 – 1313175 4.
e-mail : [email protected]


ΘΕΜΑ : «Ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο των εορτών και κυρίως μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων»

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο των εορτών και κυρίως μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων ιδίως στις υπηρεσίες που έχουν συναλλαγή με το κοινό, για να διεκπεραιώνονται ομαλά οι υποθέσεις των πολιτών.
Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται προβλήματα, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την ανάκληση των κανονικών αδειών, προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργήσουν ομαλά.

Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο