Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2009 ]

ΠΟΛ.1159/29.12.2009 Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010.

(Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα,  29/12/2009
ΠΟΛ.:1159/29.12.2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ              
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                           
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΑΆ219) «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και των διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ ΑΆ 181),

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 τoυ ν. 2873/2000 (ΦΕΚ ΑΆ 285),

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ ΑΆ 221),

δ) Τις διατάξεις της αρ. 1110011/1159/Τα & ΕΦ/5.11.2009 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ ΒΆ 2391), με την οποία έγινε η ανάθεση της διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010,

ε) Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ ΑΆ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ ΑΆ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν 2469/1997 (ΦΕΚ ΑΆ 38) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας  έτους 2010 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2010 που κανονικά έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και για την τυχόν κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας παρατείνεται μέχρι 15 Ιανουαρίου 2010.

Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης τα ειδικά σήματα θα χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και από τους φορείς διάθεσης που ορίζονται στην 1110011/1159/Τα & ΕΦ/5.11.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο