Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2009 ]

ΠΟΛ.1157/23.12.2009 Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009

(Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 23-12-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                             
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ  Α΄   
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4              
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ                                   
Τηλέφωνο: 210- 3647202                                          
Fax: 210- 3645413                           

                                                                                 

ΘΕΜΑ  : Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας  υπόψη :

1.Τις παρακάτω διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000   (ΦΕΚ 248  Α).
α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34
β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28
γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64
δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35
ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38.


2. Την ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004

3. Την ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/1993 όπως ισχύει.


                                               
Αποφασίζουμε
 
1.Από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η  ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009 και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 2 της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 ως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με την ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009.

2.Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3.Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές αντίγραφο                                                            
Η προϊσταμένη της γραμματείας                                                 
                                                                                       

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γ. Παπακωνσταντίνου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο