Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-1996 ]

ΠΟΛ.1138/2.5.1996 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 31, 32 και 33 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 31, 32 και 33 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 2 Μαΐου 1996
Αρ.Πρωτ.1051220/15025/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

ΠΟΛ. : 1138

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 31, 32 και 33 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγράφων 31, 32 και 33 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.1996), οι οποίες είναι σαφείς και δεν χρήζουν περαιτέρω αναλύσεως και αναφέρονται στην αναπροσαρμογή, κατά 4% ετησίως για την πενταετία 1996-2000, των συντελεστών φόρου του άρθρου 6 του Ν. 27/1975 και εισφοράς του άρθρου 10 του Ν.27/1975 και των συντελεστών εισφοράς του άρθρου 4 του Ν.29/1975, η οποία αναπροσαρμογή προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων αυτών.


Η παραπάνω αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς με διάταξη νόμου για την πενταετία 1996-2000, καίτοι η αύξηση αυτή προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις που προαναφέραμε, κρίθηκε επιβεβλημένη με σκοπό την άρση κάθε αμφισβήτησης που τυχόν ήθελε προκύψει, επειδή οι προηγούμενες αναπροσαρμογές εγένοντο με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες κυρώνονταν με νόμο.

Επειτα από τα παραπάνω αναφερόμενα η αριθ. 1107081/16062/Γ0012/22.9.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αναφερόταν στο ίδιο θέμα, δεν ισχύει, λόγω μη δημοσίευσής της, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και κυρώσεώς της με νόμο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο