Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-12-2009 ]

IKA.Ε40/524/17.12.2009 Αντιμετώπιση θεμάτων, καταβολών εισφορών εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στα Ταμεία που εντάχθηκαν - συγχωνεύτηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

(Αντιμετώπιση θεμάτων, καταβολών εισφορών εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στα Ταμεία που εντάχθηκαν - συγχωνεύτηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 17/12/2009
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/524

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων, καταβολών εισφορών εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στα Ταμεία που εντάχθηκαν – συγχωνεύτηκαν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Με αφορμή ερωτήματα Υποκ/των μας, σχετικά με καταβολές εισφορών εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους σε ενταχθέντα – συγχωνευθέντα Ταμεία (στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), οι οποίοι εξακολουθούν για περιόδους απασχόλησης μετά την ένταξη – συγχώνευση να καταβάλλουν τις εισφορές (του προσωπικού τους) σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπέρ των τ. Ταμείων με βάσει το προϊσχύον καθεστώς και προκειμένου να τύχουν ενιαίας αντιμετώπισης οι εν λόγω περιπτώσεις από τις Μονάδες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Όταν διαπιστώνεται από παραστατικά καταβολής εισφορών (αποδεικτικά είσπραξης τραπεζών) που προσκομίζει ο εργοδότης κατά τη συναλλαγή του με τις Υπηρεσίες μας, στον Έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.) που πραγματοποιείται, το ποσό των εισφορών αυτών δεν θα πρέπει να καταλογίζεται εκ νέου, αντίγραφο δε των αποδεικτικών, θα πρέπει να αρχειοθετείται στο φάκελο του εργοδότη με σχετική σημείωση.

Εάν κατά τη διενέργεια του Ε.Δ.Κ. προκύψει οφειλή η οποία αφορά εισφορές υπέρ τ. Ταμείου, θα πρέπει να μειώνεται η Αυτόματη (Α) Π.Ε.Ε. ή η χειρόγραφη (Χ) Π.Ε.Ε. Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (τύπος κίνησης 231) κατά το ποσό των αντίστοιχων εισφορών τις οποίες ο εργοδότης κατέβαλε υπέρ τ. Ταμείου.

Η σχετική Απόφαση Ακύρωσης - Μείωσης οικονομικών κινήσεων εργοδότη (ΑΚΜ) που εκδίδεται οίκοθεν θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εργοδότη.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες μετάπτωσης των καταβολών αυτών στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Συν/να : 1 φύλλο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &                                            ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο