Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-12-2009 ]

ΔΜΗΤ/1122895/ΕΞ/22.12.2009 Νέα τιμή στις ενδείξεις του πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών των εντύπων Μητρώου

(Νέα τιμή στις ενδείξεις του πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών των εντύπων Μητρώου)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου2009
Αρ. Πρωτ: ΔΜΗΤ/1122895/ΕΞ/2009


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ B΄

Ταχ. Δ/νση:    Καρ. Σερβίας 10

Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ
Ταχ. Κώδ.:    101 84  Αθήνα Χανδρή 1 κ ΄ Θεσ/κης  183 46 Μοσχάτο        
Πληροφορίες:    Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή
Τηλέφωνο:    210 3375888            
FAX:    210 3375041            
e-mail:    [email protected]           

               
                
Θέμα: « Νέα τιμή στις ενδείξεις του πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών των εντύπων Μητρώου»

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄) και  μέχρι εκτύπωσης νέων εντύπων Μητρώου,  θα αναγράφεται χειρόγραφα, από τον υπόχρεο κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης /μεταβολής εργασιών, η τιμή «ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στις ενδείξεις του πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών των εντύπων Μ2 «Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και Μ3 «Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου».

Εξυπακούεται ότι η προαναφερόμενη «τιμή» θα καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Υποσύστημα Μητρώου.

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ
     α/α   ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
-Διεύθυνση Μητρώου τμήμα Β΄


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο