Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2009 ]

Δ13/1120461/ΕΞ/16.12.2009 Αποστολή αριθμού δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 που έχουν υποβληθεί για διόρθωση της δήλωσης ΕΤΑΚ

(Αποστολή αριθμού δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 που έχουν υποβληθεί για διόρθωση της δήλωσης ΕΤΑΚ)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα,  16/12/2009
Αρ. Πρωτ: Δ13/1120461/ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο     : 210 3375878                                     
E-mail: [email protected]              
FAX:    210 3375834
    


ΘΕΜΑ: «Αποστολή αριθμού δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 που έχουν υποβληθεί για διόρθωση της δήλωσης ΕΤΑΚ».


Παρακαλούμε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας, το αργότερο μέχρι την 21 Δεκεμβρίου 2009, είτε με τηλεομοιοτυπία (FAX) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το συνολικό αριθμό δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9 και υποδειγμάτων) έτους 2008, που υποβλήθηκαν μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων  (Ε.Τ.ΑΚ.) και αφορούν διόρθωση δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Συνημμένα: Ένα (1) υπόδειγμα


Ακριβές Αντίγραφο                     Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    Δημήτρης Σταματόπουλος
α/α ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
3.Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογίας
4. Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) – τμήμα Φ.Μ.Α.Π.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο