Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2005 ]

Αρ.πρωτ. Α4/1634/20.10.2005 Ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.3377/2005

(Ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.3377/2005)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 20/10/05
Αρ.πρωτ. Α4/1634

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Ταχ.Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3843326
FAX : 210 3842642


ΘΕΜΑ : Ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.3377/2005

1.Εννοιολογική διαφοροποίηση Εκπτώσεων / Προσφορών από Στρατηγικές Μάρκετινγκ (Προώθησης Πωλήσεων)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν.802/1978 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.3377/2005 :

Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές δύο φορές το χρόνο (τακτικές εκπτώσεις), στις εξής μόνο περιπτώσεις :
α) για διάστημα πέντε (5) εβδομάδων από την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, εφόσον συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα, αλλιώς από την αρχή της πρώτης εβδομάδας, μετά την παραπάνω ημερομηνία,

β) για διάστημα έξι (6) εβδομάδων από την 15η Ιουλίου κάθε έτους, εφόσον συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα, άλλως από την αρχή της πρώτης εβδομάδας, μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και β’, απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν, προς το κοινό, εκπτώσεις ή προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
Θέματα που άπτονται των διαφόρων προωθητικών ενεργειών κάθε εταιρίας (π.χ. δωρο-επιταγές, κουπόνια, διαγωνισμοί-κληρώσεις μειωμένες τιμές με τη χρήση πιστωτικών ή άλλων καρτών) δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια των «τακτικών εκπτώσεων» που ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους.
Ως προς το θέμα των προσφορών, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, οι προσφορές αποτελούν διάθεση συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων και όχι μεμονωμένων προϊόντων σε τιμές χαμηλότερες των τρεχουσών με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν.802/1978 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.3377/2005.
Θέματα που άπτονται των διαφόρων προωθητικών ενεργειών κάθε εταιρίας (όπως ερμηνεύονται παραπάνω), δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια των «προσφορών» και ως εκ τούτου, οι ενέργειες αυτές δεν διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν.802/1978 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.3377/2005.
Ωστόσο σε περίπτωση που τεθεί θέμα ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα των προωθητικών ενεργειών κάποιας εταιρίας, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία θα εκτιμήσει, αν τα διαλαμβανόμενα στην εκάστοτε καταγγελία, αντίκεινται στις διατάξεις του Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
2.Ερμηνεία του όρου «Παντοπωλείο» ως προς τις προσφορές και εκπτώσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του Ν.802/1978 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.3377/2005:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου».
Η αληθινή έννοια του όρου «προϊόντα παντοπωλείου» αφορά γενικά τα είδη τροφίμων και ποτών, τα είδη ατομικής υγιεινής και καθαρισμού γενικά (κάθε είδος σαπούνια, απορρυπαντικά, χαρτικά, καλλυντικά, κ.α.), κ.λ.π.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο