Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.118/7.12.2009 Καταχώριση στο Μητρώο Εσόδων των απαλλαγών του Ν3050/2002 και των εξαιρέσεων του Ν.3607/2007 λόγω εννεαμήνου από κληρονομικό δικαίωμα

(Καταχώριση στο Μητρώο Εσόδων των απαλλαγών του Ν3050/2002 και των εξαιρέσεων του Ν.3607/2007 λόγω εννεαμήνου από κληρονομικό δικαίωμα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 07/12/2009
Αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΑΣΦ Φ35/109 /117369  


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ           
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σατωβριάνδου 18 10432  Αθήνα                                  
ΠΛΗΡΟΦ.: Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦ.    : 210-5285578 
FAX.         : 210 -5243372                                                                 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  118

 
ΘΕΜΑ :  «Καταχώριση στο Μητρώο Εσόδων των απαλλαγών του Ν3050/2002 και των εξαιρέσεων του Ν.3607/2007 λόγω εννεαμήνου από κληρονομικό δικαίωμα »

ΣΧΕΤ:  1.Εγκύκλιος πρώην ΤΕΒΕ 54/2002 (Ν 3050/2002)
2.Εγκύκλιος ΟΑΕΕ  113/2009
3.Εγκύκλιος πρώην ΤΕΒΕ 91/2004 (Ν 2084/1992)
4.Εγκύκλιος ΟΑΕΕ  140/2007 (Ν.3607/2007)

Προκειμένου η υπηρεσία να έχει σαφή γνώση των εξαιρέσεων και των απαλλαγών , εκτός των περιπτώσεων των νέων ασφαλισμένων του ν 2084/1992 και των εξαιρέσεων λόγω ΕΕ που ήδη καταχωρούνται στο Μητρώο Εσόδων , από την λήψη της παρούσης εγκυκλίου, θα καταχωρούνται στο Μητρώο και θα λαμβάνουν ΕΑΜ , οι απαλλαγές του Ν.3050/02 καθώς και οι εξαιρέσεις του Ν.3607/2007, εννεαμήνου, για τα πρόσωπα που αποκτούν την ασφαλιστέα ιδιότητα του ΟΑΕΕ από κληρονομικό δικαίωμα.    

Α. Η καταχώριση για τις απαλλαγές του Ν.3050/2002 θα γίνεται ως αυτεπάγγελτη εγγραφή με ΚΩΔ είδους εγγραφής στο σύστημα (1) , καταχωρώντας όλα τα στοιχεία που απαιτεί το σύστημα , και στην συνέχεια θα γίνεται διακοπή με ημερομηνία την εγγραφή στα Μητρώα και  ΚΩΔ (5) χωρίς επαννεγραφή.

Εάν ο ασφαλισμένος έχει ήδη Μητρώο η ημερομηνία διακοπής θα είναι αυτή  της Μεταβολής μεταφοράς έδρας της αρμοδίας Δ.Ο.Υ.   

Επειδή πρόκειται να ξεκινήσει ο έλεγχος της τριετίας ως ΟΑΕΕ , θα πρέπει να καταχωρηθούν αναδρομικά όλες οι απαλλαγές που έχουν δοθεί ξεκινώντας από τον 1ο /2007 και προχωρώντας στα έτη 2008 και 2009.

Β. Με την σχετική εγκύκλιο 140/2007 της Δ/νσης Ασφάλισης ,  δόθηκαν οδηγίες  για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που αποκτούν την ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΟΑΕΕ από κληρονομικό δικαίωμα ,μετά την παρέλευση εννιαμήνου ,από την ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου. Οι κληρονόμοι θα πρέπει να εγγράφονται στα Μητρώα του ΟΑΕΕ ως αυτεπάγγελτες εγγραφές . Η ημερομηνία εγγραφής θα είναι αυτή  του θανάτου του ασφαλισμένου. Στη συνέχεια , εάν  δεν γίνει προαιρετική εγγραφή , θα γίνεται διακοπή  την πρώτη του μήνα της εγγραφής  με ΚΩΔ διακοπής (4) και ημερομηνία επαννεγραφής  τον ένατο μήνα από της εγγραφής .

Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις  κριθούν  ασφαλιστέες  στον ΟΑΕΕ και εκδοθούν ταχυπληρωμές , θα αναζητείται  και το δικαίωμα  εγγραφής στα Μητρώα.

Επίσης , παρόλο που πρόκειται για αυτεπάγγελτες εγγραφές ,  απαιτείται οι εγγραφόμενοι στα Μητρώα  να έχουν ΑΜΚΑ.    


 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο