Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2009 ]

ΙΚΑ Σ40/130/7.12.2009 Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 212/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ

(Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 212/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 7.12.2009
Αριθ. Πρωτ.Σ40/130

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : [email protected]


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ


ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 212/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ."
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Σ40/1/8.2.2009 Γενικό Έγγραφο.

Με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο διευκρινίστηκε ότι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι δυνατός ο συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης που έχουν διανυθεί τόσο με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ όσο και με άλλες ειδικές διατάξεις, όπως αυτές του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1210/1981, και το αντίστροφο, με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των ίδιων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όριο ηλικίας και χρόνος ασφάλισης) και την καταβολή της ίδιας πρόσθετης εισφοράς (3,6%).

Στο ίδιο έγγραφο είχαμε επιφυλαχθεί να επανέλθουμε με οδηγίες και ως προς το ζήτημα της δυνατότητας συνταξιοδότησης στα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις είτε του ΚΒΑΕ είτε του Ν. 1210/1981 με συνδυασμό διατάξεων που προβλέπουν μικρότερα όρια ηλικίας (Π.Δ. 212/1984).

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αφορμή σχετικό ερώτημα που έθεσε η υπηρεσία μας δέχθηκε ότι είναι αναλόγως επιτρεπτός ο συνδυασμός των διατάξεων του ΚΒΑΕ με τις διατάξεις του ΠΔ 212/1984, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης στα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΑΕ (παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002), όχι όμως και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του ΠΔ 212/1984, δεδομένου ότι από αυτές προβλέπεται συνταξιοδότηση με μικρότερο όριο ηλικίας από αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΑΕ.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο