Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2009 ]

1113648ΕΞ/26.11.2009 Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. του εντύπου Ε3 του οικ. έτους 2008

(Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. του εντύπου Ε3 του οικ. έτους 2008)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου  2009
Αριθ. Πρωτ.:Δ12  1113648 ΕΞ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ  Α΄
    
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Λεοντίου
Τηλέφωνο: 210 3375376
ΦΑΞ: 210 3375001                                                                        

                                               
ΘΕΜΑ: Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. του εντύπου Ε3 του οικ. έτους 2008.

Για την επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (έντυπα Ε3) οικ. έτους 2008, σας παρακαλούμε να αποστείλετε αυτά που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία σας, είτε με αρχική είτε με συμπληρωματική δήλωση, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ.

Η αποστολή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με ασφάλεια μέχρι και 10 Δεκεμβρίου 2009.Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο