Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.110/13.11.2009 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Α.Σ.) ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

(ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Α.Σ.) ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα ,  13 / 11 / 2009
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 21/108499


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ            
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών                               

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ        
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5                      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ                              
ΤΗΛ.: 210 5274375                                                 
FAX: 210 5220504                                                 
 
            
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  110


ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Α.Σ.) ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. »


       
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( διατάξεις του αρθ.20 του Ν.2434/1996 όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του αρθ.24 ου Ν.2556/1997) το ΕΚΑΣ χορηγείται σε συνταξιούχους λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ,  εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους (εξαιρουμένων των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας για τους οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ηλικιακού ορίου), και πληρούν  αθροιστικά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία εισοδηματικά κριτήρια,  τα οποία αναπροσαρμόζονται ετησίως, όπως:
                
α) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς κτλ.  
                
β) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου

γ)  το συνολικό ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα.

Είναι επίσης γνωστό ότι στο συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια ΔΕΝ  συνυπολογίζονται τα ποσά πολεμικής σύνταξης (στρατιωτική σύνταξη πολεμικής περιόδου), της σύνταξης πολύτεκνης μητέρας, των βοηθημάτων που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Με την παρούσα, κατόπιν σχετικών διευκρινήσεων του εποπτεύοντος Υπουργείου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

I. Αν και με τις διατάξεις του Ν.3670/2008 εξομοιώθηκαν οι συντάξεις αναπήρων ειρηνικής περιόδου με τις συντάξεις αναπήρων πολέμου, στον υπολογισμό του συνολικού καθαρού ετήσιου εισοδήματος από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά συντάξεων ειρηνικής περιόδου.

II. Σε περιπτώσεις που σύζυγοι υποβάλλουν στη ΔΟΥ ξεχωριστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος  επειδή βρίσκονται σε διάσταση, ανεξαρτήτως υποβολής αγωγής διαζυγίου και εφόσον η ΔΟΥ έκρινε αυτές ακριβείς ως προς τη δηλωθείσα διάσταση των συζύγων, θα πρέπει τα εκκαθαριστικά αυτά να λαμβάνονται υπόψη για κάθε σύζυγο χωριστά, να ελέγχονται τα ατομικά ποσά εισοδήματος με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και να χορηγείται το  ΕΚΑΣ σε κάθε δικαιούχο σύζυγο, ενδεχομένως και στους δύο συζύγους, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                      
                                                                                           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο