Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.114/24.11.2009 Υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

(Υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 24/11/ 2009                   
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/154/111480ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                     
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ                                           
ΠΛΗΡ.: Μ. ΜΥΤΑΚΗ-ΜΠΟΥΡΛΗ             
ΤΗΛ.: 210 - 5285580                                   
FAX: 210 - 5229840                                     


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 114


ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών»

ΣΧΕΤ. : «Η αριθμ. 957/85/21-9-09 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ»


1. ΓΕΝΙΚΑ- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με τη ειδική διάταξη του Ν.Δ. 33/1973 άρθρ. 1, είχε ορισθεί η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ των Ορκωτών Λογιστών, οι οποίοι ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.).
   
Με το Π.Δ. 226/1992 ιδρύθηκε το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).

Το Σ.Ο.Ε. περιλαμβάνει επίσης και του Επίκουρους, Δόκιμους και ασκούμενους Ελεγκτές-Λογιστές, οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, διότι δεν τους παρέχεται η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά ως βοηθοί–υπάλληλοι των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές, που δεν ήσαν και Ορκωτοί Λογιστές και μέλη του Σ.Ο.Λ., με δεδομένο ότι δεν υπήρχε και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση, η οποία να τους υπαγάγει στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού Οργανισμού, υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΤΕΒΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Με το άρθρ. 38 του Ν. 2733/1999, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετονομάσθηκε σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
   
Με τη θέσπιση των διατάξεων του Ν. 3693/2008 περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/Ε-Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, συμπληρώθηκε και μεταβλήθηκε το Νομοθετικό Πλαίσιο, που διέπει τον Ελεγκτικολογιστικό θεσμό.
   
Με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 καταργήθηκε το Π.Δ. 226/1992, με το οποίο είχε ιδρυθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).
   
Σύμφωνα με την αριθμ. 957/85/21-9-09 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές, και οι δύο δηλαδή κατηγορίες Ορκωτών, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, διότι για τη συγκεκριμένη προσφορά εργασίας δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν.Δ. 33/1973.
   
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν πλέον υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος στις αρμόδιες ΔΟΥ.


2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Α. Ορίζεται ότι από 1/9/08 θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.
   
Β. Οι Επίκουροι, Δόκιμοι και Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές θα παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ.
   

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                                  
                              
                                                                
Ακριβές Αντίγραφο
                                                                    
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
                                                                            
ΙΩΑΝΝΑ    ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο