Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2009 ]

ΙΚΑ Α23/592/24.11.2009 α) Χορήγηση βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, β) Κλοπή αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής και γ) Απώλεια αδειών διαμονής

(α) Χορήγηση βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, β) Κλοπή αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής και γ) Απώλεια αδειών διαμονής)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 24/11/2009
Αριθμ. Πρωτ. Α23/592


Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζωή Κρύου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : α) Χορήγηση βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, β) Κλοπή αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής και γ) Απώλεια αδειών διαμονής.

Σας κοινοποιούμε τα με αριθ. πρωτ. οικ. Φ.224885/19396/09, 18589/09, 19850/09, 21468/09, 22178/09, Φ.239736/22859/09, 23588/09, 24254/09 και 24441/09 έγγραφα της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία μας γνωστοποιείται ότι από τους αναφερόμενους σ΄ αυτά Δήμους, και
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, χορηγήθηκε μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (τύπου Α΄), εκλάπησαν άδειες διαμονής και βεβαιώσεις υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής και απωλέστηκαν άδειες διαμονής, των οποίων οι αύξοντες αριθμοί αναφέρονται στα κοινοποιούμενα έγγραφα.

Οι βεβαιώσεις αυτές (τύπου Α΄) χορηγούνται από τους Δήμους όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας κατά την υποβολή αίτησης στον Δήμο για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής έχει υποβάλει πλήρη δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα, σε περιπτώσεις εμφάνισης υπηκόων τρίτης χώρας κατόχων κάποιας από τις κοινοποιούμενες βεβαιώσεις, άδειες διανομής και δελτία μόνιμης διαμονής, υποχρεούνται οι Υπηρεσίες μας να προχωρούν στην άμεση ενημέρωση της οικείας αστυνομικής αρχής, για τις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειες.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο