Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2009 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 14/2009 Καθορισμός χρόνου διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων επί της συσκευασίας των οποίων εξ' αντικειμένου δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος)

(Καθορισμός χρόνου διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων επί της συσκευασίας των οποίων εξ' αντικειμένου δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος))

ΑΘΗΝΑ 30 /10/ 2009
Αρ. Πρωτ. Α2- 4476

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ
Πληροφορίες :Νεκτ. Χελιώτης
Τηλέφ: 210-3837290
Ταχ. Δ/νση Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ. 101.81

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 14

A.Δ 7/09

ΘΕΜΑ:«Καθορισμός χρόνου διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων επί της συσκευασίας των οποίων εξ' αντικειμένου δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος)».


Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.1558/1985 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05 ) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» .

3. Το Π.Δ 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το ΝΔ 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. To Π.Δ. 185/2009 ( ΦΕΚ 213/Α/2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας ,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε « Υπουργείο Οικονομίας ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας –Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας –Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

6. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την Α.Δ 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και 14-05-2009»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την ανάγκη λήψης Aγορανομικών μέτρων σε τρόπον ώστε να διευκολυνθεί η απορρόφηση συσκευασμένων γαλακτοκομικών προϊόντων επί της συσκευασίας των οποίων εξΆ αντικειμένου δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος ).

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Αρθρο 1

Στο άρθρο 33 του Κεφαλαίου 3 της κωδικοποιημένης Αγορανομικής Διάταξης 7/09 λαμβάνει χώρα η παρακάτω τροποποίηση :
Επί της παραγράφου 9 του παραπάνω άρθρου η φράση « μέχρι 31-10-2009» αντικαθίσταται με την φράση «μέχρι 31-12-2009».

'Αρθρο 2

1. Οι παραβάτες της παρούσας, πού ισχύει σε όλη την Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛOYKA T.KAΤΣΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο