Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-1996 ]

ΠΟΛ.1128/16.4.1996 α) Διάκριση ζωνών σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές για την εφαρμογή της 1043731/986/ΠΟΛ. 1120/9.4.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών β) Διευκρινίσεις για τη φορολογία του καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 1996 (χρήση 1995)

(α) Διάκριση ζωνών σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές για την εφαρμογή της 1043731/986/ΠΟΛ. 1120/9.4.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών β) Διευκρινίσεις για τη φορολογία του καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 1996 (χρήση 1995))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Απριλίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. 1045290/1017/0012A'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣH
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1128

ΘΕΜΑ: "α) Διάκριση ζωνών σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές για την εφαρμογή της 1043731/986/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,
β) Διευκρινίσεις για τη φορολογία του καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον. έτους 1996 (χρήση 1995)".

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των πινάκων με το καθαρό γεωργικό εισόδημα του οικονομικού έτους 1996 (χρήση 1995) που καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 και εγκρίθηκαν με την 1043731/986/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σας γνωρίζουμε ότι οι πίνακες των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με διάκριση των περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές ή ορεινές που σας κοινοποιήθηκαν με την αριθμ. 1041664/755/ εγκύκλιο διαταγή μας, εφαρμόζονται αναλόγως.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την αριθμ. 1044146/787/ΠΟΛ.1105/7.4.1995 διαταγή μας.

2. Οι οδηγίες που σας παρασχέθηκαν για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τη φορολογία του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του οικονομικού έτους 1995 (χρήση 1994) με την 1044822/804/ διαταγή μας, ειδικότερα ποιοί θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τον τρόπο λειτουργίας των πινάκων του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, την έννοια της επιμόρτου αγροληψίας (συμμετοχική ή σεμπριακή καλλιέργεια), του τρόπου έκπτωσης του καταβαλλόμενου ενοικίου, των υπόχρεων αγροτών σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κ.λπ., εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 14 έως και 17 της διαταγής αυτής, εφαρμόζονται ανάλογα και για τη φορολογία του γεωργικού εισοδήματος του οικονομικού έτους 1996 (χρήση 1995).

3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 που δόθηκε με την αριθμ. 1043041/978/ απόφασή μας, περιλαμβάνει και τους υπόχρεους με εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο