Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2009 ]

1052087/561/0006Δ/2.7.2009 Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

(Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα,  2  Ιουλίου  2009
Αριθ. Πρωτ.: 1052087/561/0006Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Δ’

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ντασκαγιάννης    
Τηλέφωνο: 210 - 32.22.516
FAX: 210 - 32.30.829
E-mail: [email protected]        


ΘΕΜΑ: «Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών του Υπουργείου, που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνσή μας και αφορούν στο παραπάνω θέμα, επισημαίνουμε τα εξής:

1.  Οι Διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) μπορούν να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ Δημόσιων Υπηρεσιών, στα πλαίσια διενέργειας διοικητικών διαδικασιών. Τα έγγραφα αυτά, επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται και έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α’), όπως συμπληρώθηκαν  με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α’).

2.  Η Διοίκηση δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει αντίγραφα των ήδη επικυρωμένων διοικητικών εγγράφων που παρέλαβε με τηλεομοιοτυπία, γιατί τα διοικητικά έγγραφα επικυρώνονται μόνο από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (άρθρο 11 Ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

3. Η Διοίκηση δεν μπορεί να επικυρώνει αντίγραφα εγγράφων, των οποίων ο εκδότης είναι δικαστική αρχή και υπάγονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

                                                                                  
          


Ακριβές Αντίγραφο                                        
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο